Wysokość odszkodowania powypadkowego

Anna Majewska

"Polecam Wszystkim usługi Pani Ani :) jest profesjonalna, sumiennie angażując się powierzoną sprawę. Jest w stanie rozwiązać każdy problem, o czym się przekonałam osobiście. Pani Ania pomaga mi w obecnej chwili i za każdym razem sprawa jest uwieńczona sukcesem. Jesteśmy w stałym kontakcie o każdej porze. Zawsze odpowie na e-mila. Jak również telefonicznie . Wszystkim polecam :) "

 

Wysokość odszkodowania ma niewiarygodny wpływ na Twoje dalsze życie jako osoby poszkodowanej w wypadku. Pieniądze jakie otrzymasz muszą zadbać o nowy start w życiu i zatroszczyć się o Twój spokój finansowy. Dobrze wspomnieć tu o ostrożności jaką powinieneś zachować w procesie o odszkodowanie przypadkowe. Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie adekwatne do Twojej szkody lub chcesz zgłosić szkodę i ustalić szanse na uzyskanie odszkodowania zostaw poniżej swoje dane. Moja porada jest bezpłatna. 

 

 

CO SIĘ SKŁADA NA ODSZKODOWANIE

Wysokość odszkodowania jest zależna od poniesionych szkód.

  • utrata zarobków lub innych dochodów
  • koszty leczenia, które nie pokrywa ubezpieczenie zdrowotne
  • koszty związane z reintegracją i / lub uzyskaniem innej pracy
  • koszty związane z odzyskaniem zdrowia i rehabilitacją
  • podróże i transport
  • koszty adaptacji domu
  • koszty ewentualnych narzędzi pomocniczych (wózek inwalidzki, krzesło do kąpieli itp.)
  • ból i cierpienie (zadośćuczynienie)
  • opłaty sądowe i inne
  • opieka

Zadośćuczynienie to straty poniesione na ciele i umyśle, zapewniające złagodzenie szkód "trudnych do określenia". Pod uwagę bierze się tu doznane w wyniku wypadku obrażenia ciała, okres leczenia, sposób przebiegu leczenia, okres rehabilitacji oraz konsekwencje wypadku na dalsze życie poszkodowanego.

ILE PIENIĘDZY OTRZYMAM

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

 

W początkowej fazie procedury nie można ustalić wysokości odszkodowania. Kwoty wypłacane przez ubezpieczenie strony przeciwnej zależą od wielu czynników (patrz wyżej). Ważne jest jak długo poszkodowany pozostanie na chorobowym, ponieważ utrata dochodów to druga po stopniu inwalidztwa, najwyższa kwota jaką można uzyskać. Pracodawca lub UWV wypłacają od 70% chorobowego wzwyż. To oznacza utratę dochodów do 30 %. Przykład: jeśli zarabiasz 2000 € na m-c, tracisz podczas chorobowego do 600 € miesięcznie, jeśli jesteś przez 12 miesięcy niezdolny do pracy tracisz do 7200 € w skali rocznej. Tą kwotę otrzymujesz jako rekompensatę za Twoją szkodę. 

 

Jednak to jeszcze nie całość odszkodowania. Wszystkie wyżej wymienione części składowe odszkodowania przekładane są na pieniądze. Przykładowo za każdy dzień pobytu w szpitalu w ośrodku rehabilitacyjnym  liczona jest stawka kilkudziesięciu euro za dobę, za dojazd do szpitala członków rodziny liczona jest stawka ok. 0,30 EUR/km, za opiekę pielęgniarską nad poszkodowanym w domu do 48 €. Nawet w przypadku gdy poszkodowany nie wynajmuje profesjonalnej opieki, naliczane są w/w stawki za pomoc nad poszkodowanym (pielęgnacja, pomoc w gospodarstwie domowym). Wiele z tych stawek podlega prawnym ustaleniom i są zmienne.

 

Stopień/procent inwalidztwa ustalany jest w dość skomplikowanym procesie przez ekspertów medycznych i wypłacany jest z osobnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków pracodawcy (czyli nie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, które pokrywa całą szkodę, poniesioną w wypakdku). Pieniążki za stopień inwalidztwa przeliczane są przez firmy ubezpieczeniowe w ściśle określony sposób i zależą są od wysokości ubezpieczonej sumy oraz innych warunków polisy ubezpieczeniowej. Każdemu procentowi inwalidztwa przypisywana jest ściśle określona kwota zawarta w do tego celu stworzonych tabelach.
Przykład: jeśli procent inwalidztwa całej osoby* wynosi 2%, a ubezpieczona kwota to 50.000 € przeliczenie wygląda jak poniżej.

 

2% inwalidztwa z 50.000 € ubezpieczonej kwoty = 2,500 € odszkodowania

 

UWAGA: Podane przykłady obrazują jedynie jak może dojść do przeliczenia odszkodowania, nie są jednak w żadnym wypadku stałą jaką należy przyjmować w obliczeniu wysokości odszkodowania! Podkreślam, że ten proces jest bardzo skomplikowany i w każdym przypadku inny. 

 

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

 

Między stronami dochodzi do pisemnego porozumienia, w którym zostaje określona wysokość rekompensaty szkód. Po podpisaniu tej umowy i potrąceniu wcześniej wypłaconych zaliczek następuje ostateczne rozliczenie i wypłata należnego poszkodowanemu odszkodowania powypadkowego.

 

Poszkodowany przeważnie** nie może w późniejszym terminie odwołać się od ustaleń zawartych w porozumieniu, nawet jeśli okaże się, że wyrządzona szkoda  jest wyższa niż początkowo oczekiwano. Z tego względu radzę poszkodowanym postępować bardzo ostrożnie i nie dać się przedwcześnie skusić na zaakceptowanie pozornie wysokiej sumy, która w rzeczywistości jest tylko częścią szkody.

 

* całej osoby - w wielu przypadkach podliczane jest również inwalidztwo jednej części ciała
** można w umowie zawrzeć klauzulę, która zezwala na odwołanie się do porozumienia w przyszłości

 

CZY MUSZĘ PŁACIĆ PODATEK

Odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu dochodowemu (tzw. Box 1). Przychód z odszkodowania nie jest bowiem przychodem z działalności gospodarczej, pracy zarobkowej, zasiłku lub emerytury. Odszkodowanie podlega jednak opodatkowaniu majątkowemu (tzw. Box 3). Jeśli po otrzymaniu odszkodowania powypadkowego kapitał wzrośnie powyżej dozwolonej kwoty wolnej od podatku, wówczas należy opłacić podatek od majątku za kwotę wybiegającą poza wolną od podatku. 

 

Przy zakończeniu sprawy podpisuję się gwarancję podatkową z ubezpieczeniem strony odpowiedzialnej za wypadek. Gwarancja jest potwierdzeniem dla poszkodowanego, że kwota odszkodowania jest zwolniona z podatku dochodowego. W przypadku gdy urząd podatkowy zwróci się do poszkodowanego o uregulowanie podatku dochodowego, ten powołując się na gwarancję podatkową przekazuje roszczenie urzędu podatkowego do ubezpieczenia strony odpowiedzialnej za wypadek. Na ubezpieczeniu spoczywa opłacenie ewentualnego podatku. 


Gwarancja podatkowa nie obejmuje podatku majątkowego (od wzbogacenia się). Przy obliczaniu szkody przedstawiciel prawny bierze pod uwagę kwotę jaką należy uiścić z tytułu podatku majątkowego.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.