Wysokość odszkodowania powypadkowego

Szukasz pomocy w sprawie odszkodowania?

CO SIĘ SKŁADA NA ODSZKODOWANIE

SZKODA OSOBOWA

Wysokość odszkodowania jest zależna od poniesionej szkody. Co wlicza się w wysokość odszkodowania?

  • utrata zarobków lub innych dochodów
  • koszty leczenia, które nie pokrywa ubezpieczenie zdrowotne
  • koszty związane z reintegracją i / lub uzyskaniem innej pracy
  • koszty związane z odzyskaniem zdrowia i rehabilitacją
  • podróże i transport
  • koszty adaptacji domu
  • koszty ewentualnych narzędzi pomocniczych (wózek inwalidzki, krzesło do kąpieli i.t.p.)
  • ból i cierpienie (zadośćuczynienie)
  • opłaty sądowe i inne
  • opieka

Zadośćuczynienie to straty poniesione na ciele i umyśle, zapewniające złagodzenie szkód "trudnych do określenia". Pod uwagę bierze się tu doznane w wyniku wypadku obrażenia ciała, okres leczenia, sposób przebiegu leczenia, okres rehabilitacji oraz konsekwencje wypadku na dalsze życie poszkodowanego.

 

ILE PIENIĘDZY OTRZYMAM

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

W początkowej fazie procedury wysokość odszkodowania jest trudna do ustalenia.  Kwoty wypłacane przez ubezpieczenie strony odpowiedzialnej za wypadek zależą od wielu czynników (patrz wyżej). Okres leczenia  poszkodowanego oraz jego niezdolność do pracy, a co za tym idzie, utrata dochodów,  odgrywają w tym dużą rolę. Wysokość chorobowego lub renty wypłacanego przez pracodawcę lub UWV wynosi od 70% zarobków. Oznacza to utratę dochodów do 30 %. Przykład: jeśli zarabiasz 2000 € na m-c, tracisz podczas chorobowego do 600 € miesięcznie, jeśli przez 12 miesięcy jesteś niezdolny do pracy tracisz do 7200 € w skali rocznej. Tą kwotę otrzymujesz jako rekompensatę za Twoją szkodę. 

 

Jednak to jeszcze nie całość odszkodowania. Wszystkie wyżej wymienione czynniki przeliczane są na pieniążki. Przykładowo za każdy dzień pobytu w szpitalu liczona jest stawka 28 €, za pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym - 14 € , za dojazd do szpitala członków rodziny liczona jest stawka 0,29 ct./km, za opiekę nad poszkodowanym w domu do

48,35 €, za każdy rok utraty samodzielności 570 €. Wiele z tych stawek podlegają prawnym ustaleniom.

 

Stopień/procent inwalidztwa ustalany jest w dość skomplikowanym procesie przez ekspertów medycznych.  Pieniążki za procent inwalidztwa przeliczane są przez firmy ubezpieczeniowe w ściśle określony sposób i zależą od wysokości ubezpieczonej sumy oraz innych warunków polisy ubezpieczeniowej. Każdemu procentowi inwalidztwa  przypisywana jest ściśle określona kwota zawarta w do tego celu stworzonych tabelach.
Przykład: jeśli procent inwalidztwa całej osoby* wynosi 2%, a ubezpieczona kwota to 50.000 € przeliczenie wygląda jak poniżej.

 

2% inwalidztwa z 50.000 € ubezpieczonej kwoty = 2,500 € odszkodowania

 

UWAGA: Podane przykłady obrazują jedynie jak może dojść do przeliczenia odszkodowania, nie są jednak w żadnym wypadku stałą jaką należy przyjmować w obliczeniu wysokości odszkodowania! Podkreślam, że ten proces jest bardzo skomplikowany i w każdym przypadku inny. 

 

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

Między stronami dochodzi do pisemnego porozumienia, w którym zostaje określona wysokość rekompensaty szkód. Po podpisaniu tej umowy i potrąceniu wcześniej wypłaconych zaliczek następuje ostateczne rozliczenie i wypłata należnego poszkodowanemu odszkodowania powypadkowego.

 

Poszkodowany przeważnie** nie może w późniejszym terminie odwołać się od ustaleń zawartych w porozumieniu, nawet jeśli okaże się, że wyrządzona szkoda  jest wyższa niż początkowo oczekiwano. Z tego względu radzę poszkodowanym postępować bardzo ostrożnie i nie dać się przedwcześnie skusić na zaakceptowanie pozornie wysokiej sumy, która w rzeczywistości jest tylko częścią szkody.

 

* całej osoby - w wielu przypadkach podliczane jest również inwalidztwo jednej części ciała
** można w umowie zawrzeć klauzulę, która zezwala na odwołanie się do porozumienia w przyszłości

Wysokość odszkodowania ma niewiarygodny wpływ na dalsze Twoje życie jako poszkodowanego. Pieniądze jakie otrzymasz muszą zadbać o nowy start w życiu i zatroszczyć się o Twój spokój finansowy. Dobrze wspomnieć tu o ostrożności jaką powinieneś zachować w procesie odszkodowawczym. Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie adekwatne do Twojej szkody lub chcesz zgłosić szkodę i ustalić szanse na uzyskanie odszkodowania zostaw poniżej swoje dane. Moja pomoc jest bezpłatna. 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.