Doradztwo Anna


Obszar mojej działalności kierunkuję na polską społeczność przebywającą tymczasowo lub na stałe w Holandii.

Dla tej grupy odbiorców jestem pomocnikiem w uzyskaniu odszkodowania

powypadkowego oraz przewodnikiem po instytucjach holenderskich. 

 

Moja firma doradcza powstała w myśl chęci niesienia pomocy Polakom, którzy w wyniku

wypadku na terenie Holandii mają trudności z uzyskaniem informacji w zakresie utraty zdrowia,

pracy i procedur związanych z odszkodowaniem.

 

Umiejętności zdobyte dzięki polskiemu pochodzeniu, wieloletniemu pobytowi w Holandii, obcowaniu

z holenderską strefą przedsiębiorczą i holenderskim ustawodawstwem, pomagają mi wspierać

moich klientów wspomagając ich jako opiekun w sprawach związanych ze świadczeniami

socjalnymi i odnalezieniem się w holenderskiej rzeczywistości po wypadku oraz jako

(przysięgły) tłumacz w procedurze o odszkodowanie powypadkowe.

 

Dzięki współpracy ze spacjalistami moi klienci mogą cieszyć się 

wysoką i adekwatną do poniesionej szkody rekompensatą. 

 

Realizuję projekty pomocy dla polskich pracowników dzięki współpracy z radcami prawnymi

oraz propaguję polską przedsiębiorczość i naukę języka holenderskiego.


Anna Konowalczyk (właściciel Doradztwo Anna)

Chcesz wiedzieć o mnie więcej? Kliknij w poniższe wywiady.