Doradztwo Anna


Obszar mojej działalności kierunkuję na polską społeczność przebywającą tymczasowo lub na stałe w Holandii. Dla tej grupy odbiorców jestem pomocnikiem w uzyskaniu odszkodowania powypadkowego oraz przewodnikiem po instytucjach holenderskich. 

Umiejętności zdobyte częściowo dzięki wieloletniemu pobytowi w Holandii, obcowaniu z holenderską strefą przedsiębiorczą i holenderskim ustawodawstwem oraz dzięki polskiemu pochodzeniu, pomagają mi wspierać moich klientów w procedurze o odszkodowanie powypadkowe, gwarantując rzetelne poradnictwo.

 

Doradztwo Anna realizuje projekty pomocy dla polskich pracowników dzięki współpracy z radcami prawnymi

oraz propaguje polską przedsiębiorczość i naukę języka holenderskiego.

 

Wierzę w intensywną i zindywidualizowaną współpracę.

Dla moich rodaków jestem przewodnikiem i tłumaczem, dla Holendrów łącznikiem pomiędzy dwoma kulturami i językami .

 

Moje przedsięwzięcie zrodziło się z chęci niesienia pomocy rodakom którzy ulegli wypadkowi na terenie Holandii.

 

Dzięki wieloletniej współpracy z kancelariami prawnymi 

udaje mi się uzyskać jak najwyższe i adekwatne do szkody  odszkodowania dla moich klientów. 


Zapraszam Was do współpracy!

 

Anna Konowalczyk (założyciel Doradztwo Anna)