Jak wygląda procedura o odszkodowanie powypadkowe

Zwróć się o pomoc jeśli doznałeś szkody na ciele i mieniu

Sprawcę wypadku można pociągnąć do odpowiedzialności za poniesioną krzywde do 5 lat od daty zdarzenia.

Siedem kroków:

  1. Analiza wypadku.
  2. Pociągnięcie strony przeciwnej do odpowiedzialności za szkodę.
  3. Negocjacje między stronami.
  4. Dowód odpowiedzialności.
  5. Udowodnienie przyczyny i skutku szkody.
  6. Obliczenie wysokości szkody.
  7. Zamkniecie sprawy.

Analiza wypadku

Dobry specjalista zaczyna od szczegółowego wywiadu z ofiarą. Ma to na celu nie tylko wymianę istotnych informacji i danych, ale także dokonanie właściwej oceny możliwości prawnych i szans powodzenia. Doradztwo Anna służy swoją ekpertyzą oraz zapleczem 30 adwokatów w dziedzinie odszkodowań powypadkowych.

 

Odpowiedzialność za szkodę

Na tym etapie ustala się podmiot odpowiedzialny za szkodę. Specjalista w imieniu ofiary pociąga podmiot do odpowiedzialności za zaisniałą i przyszłą kontuzję/cierpienie ofiary. Podmiot odpowiedzialny za szkodę jest zobowiązany wypłacić poszkodowanemu określoną kwotę pieniężną za poniesioną szkodę. Obejmuje to koszty pomocy prawnej i koszty doradców medycznych. Poszkodowany nie ponosi ryzyka finansowego prowadząc sprawę przez Doradztwo Anna.

Negocjacje między stronami

Po ustaleniu odpowiedzialności rozpoczynają się negocjacje między obiema stronami. Prawie zawsze strona przeciwna jest reprezentowana przez własnego profesjonalnego tzw. likwidatora szkód (ubezpieczyciela). Niezmiernie ważne jest, by poszkodowany również reprezentowany był profesjonalnie. Strona przeciwna łatwo może wykorzystać niewiedzę lub brak obrony poszkodowanego i wypłacić mniejsze odszkodowanie.

 

Dowód odpowiedzialności

Często w trakcie negocjacji  dochodzi do sporu między stronami o     odpowiedzialność za wypadek. W takim przypadku ważne jest przeprowadzenie przez sąd wstępnego przesłuchania świadków. Ich zeznania mogą zostać wykorzystane jako materiał dowodowy w pózniejszym procesie (o ile zaistnieje taka konieczność). Im wcześniej dojdzie do przesłuchania, tym lepiej, ponieważ z upływem czasu świadkowie zwyczjnie zapominają o niektórych faktach.

Udowodnienie przyczyny i skutku szkody

Nieodłącznym elementem procedury jest dyskusja o przyczynowości medycznej. Obie strony spierają się, czy i w jakim stopniu zmiany, czy ewentualne kalectwo jakiego doznała ofiara, są bezpośrednim wynikiem wypadku. W takim przypadku, niezależny ekspert medyczny, np. lekarz specjalista lub rzeczoznawca higieny pracy, sporządza  orzeczenie wiążące dla obu stron. Jeśli strona przeciwna odmówi ekspertyzy medycznej, można ją wyegzekwować postanowieniem sądu.

Obliczenie wysokości szkody

Kiedy już wszystkie wątpliwości stron zostaną rozwiane, dochodzi do odwzorowania szkody i przeliczenia jej w pieniądzach; rozpoczyna się negocjowanie wysokości ostatecznej rekompensaty za szkodę. Jeśli strony nie

moga dojść do porozumienia co do wysokości odszkodowania, możliwe jest dochodzenie praw w drodze postępowania sądowego. W praktyce jednak rzadko miewa to miejsce.

 

Zamknięcie sprawy

Między stronami dochodzi do tzw. porozumienia ustalającego rekompensatę szkody (ugody) w formie piśmiennej. Po podpisaniu tej umowy i potrąceniu wcześniej wypłaconych zaliczek następuje, ostateczne rozliczenie i wypłata należnego poszkodowanemu odszkodowania powypadkowego.

 

Poszkodowany nie może w późniejszym terminie odwołać się od ustaleń zawartych w porozumieniu, nawet jeśli okaże się, że wyrządzona szkoda  jest wyższa niż początkowo oczekiwano. Z tego względu radzę poszkodowanym postępować bardzo ostrożnie i nie dać się przedwcześnie skusić na zaakceptowanie pozornie wysokiej sumy, która w rzeczywistości jest tylko częścią szkody.

 

BEZPŁATNA POMOC

Wysokość odszkodowania ma niewiarygodny wpływ na dalsze Twoje życie jako poszkodowanego. Pieniądze jakie otrzymasz muszą zadbać o nowy start w życiu i zatroszczyć się o Twój spokój finansowy. Wspomniałam wyżej o ostrożności jaką powinieneś zachować w procesie odszkodowawczym. Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie adekwatne do Twojej szkody lub chcesz zgłosić szkodę i ustalić szanse na uzyskanie odszkodowania wypełnij poniższy formularz. Moja pomoc jest bezpłatna.

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.