Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii w pigułce


Jak długo muszę przepracować w Holandii aby otrzymać zasiłek?

 

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych (WW-uitkering) w Holandii musisz w okresie 36 tygodni przepracować co najmniej 26 tygodni. Nie ma tutaj znaczenia ile przepracowałeś godzin w tygodniu i czy u jednego lub wielu pracodawców. Jeśli spełniasz ten warunek urząd pracy przyzna zasiłek minimalny na 3 miesiące.

 

Na jak długo zostanie przyznany mi zasiłek jeśli pracuje w Holandii kilka lat?

 

Jeśli przepracowałeś 26 tygodni zostanie Ci przyznany zasiłek na 3 miesiące. Aby otrzymać zasiłek na dłuższy okres czasu, musisz przepracować co najmniej 4 lata w ciągu ostatnich 5 lat. Za każdy rok pracy urząd przyznaje 1 miesiąc zasiłku, przykładowo, jeśli przepracowałeś 6 lat otrzymasz 6 miesięcy zasiłku. Jeśli chcesz starać się o zasiłek w Holandii i pracowałeś również w innych krajach Unii Europejskiej, to ten okres pracy również zalicza sie do zasiłku. W holenderskim urzędzie należy przedstawić wówczas formularz PD U1, który został wydany przez urząd pracy kraju, w którym pracowałeś.

 

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

 

Zasiłek obliczany jest na postawie stawki dziennej. Przez pierwsze 2 miesiące należy ci się 75% dziennego wynagrodzenia (np. jeśli zarabiałeś 100€ dziennie to zasiłek wyniesie 75€ za każdy dzień roboczy, czyli za m-c 1725€). Od trzeciego miesiąca zasiłek wynosi 70% dziennego wynagrodzenia (np. jeśli zarabiałeś 100€ dziennie to zasiłek wyniesie 70€ za każdy dzień roboczy, czyli za m-c 1610€). W każdym miesiącu jest około 21 dni roboczych.

 

Kiedy złożyć podanie o zasiłek dla bezrobotnych?

 

O zasiłek dla bezrobotnych można się starać na tydzień przed rozwiązaniem umowy. Po zakończeniu umowy o pracę należy maksymalnie w ciągu tygodnia zarejestrować się w tutejszym urzędzie pracy.

Czy musze być zameldowany w Holandii?

 

Nie musisz mieć zameldowania w Holandii, wymagany jest pobyt w Holandii pod danym adresem. Oficjalny meldunek  znacznie ułatwia procedurę i jest bardziej wiarygodny dla urzędu pracy, który czasem kontroluje czy rzeczywiście przebywasz w Holandii. 

Nie ma znaczenia jak długo jesteś zameldowany.

 

Czy można pobierać zasiłek w Holandii przebywając w Polsce.

 

Nie, pobierając zasiłek w Holandii nie możesz przebywać w Polsce. Chcąc pobierać holenderski zasiłek w Polsce należy przenieść zasiłek do Polski, czyli dokonać transferu.

Podczas pobierania zasiłku w Holandii masz prawo do urlopu. Urlop należy zgłosić do urzędu pracy.

 

Jak zrobić transfer holenderskiego zasiłku do Polski?

 

Jeśli otrzymałeś prawo do zasiłku w Holandii i chcesz wrócić do Polski, możesz dokonać tzw. transferu zasiłku. W tym przypadku zasiłek będzie Ci się należał jedynie 3 miesiące. Przez 4 tygodnie musisz jednak pozostać w Holandii i tutaj szukać pracy. Do transferu będzie Ci potrzebny formularz PD U2, z którym po upływie tygodnia od wyjazdu z Holandii musisz zarejestrować się w polskim urzędzie pracy. Po upływie 3 miesięcy możesz starać się o polski zasiłek dla bezrobotnych.

 

Czy mieszkając w Polsce mogę ubiegać się o zasiłek w Holandii?

 

Nie, jeśli mieszkasz poza granicami Holandii nie możesz pobierać holenderskiego zasiłku. Jednak możesz ubiegać sie o zasiłek w kraju, w którym mieszkasz (np. w Polsce albo w innym kraju Unii Europejskiej) na podstawie przepracowanych lat w Holandii. Do tego potrzebny jest formularz PD U1, który wystawia holenderski urząd pracy (UWV). W ciągu 7 dni od opuszczenia Holandii należy zgłosić się z tym formularzem do urzędu pracy w kraju pobytu.

 

Czy należy mi sie zasiłek jeśli sam zwolnię się z pracy?

 

Nie, jeśli sam zrezygnujesz z pracy nie zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli nie zaakceptujesz przedłużenia umowy, również nie otrzymasz zasiłku. Jeśli pracujesz przez pośrednictwo pracy, które po zakończeniu pracy w jednym przedsiębiorstwie proponuje Ci inną pracę, której go nie zaakceptujesz również tracisz prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

 

Zwolnienie dyscyplinarne – czy należy mi się zasiłek?

 

Nie, podobnie jak w Polsce nie należy się zasiłek dla bezrobotnych jeśli zostałeś zwolniony dyscyplinarnie.

 

Rezygnacja z zasiłku w wyniku podjęcia pracy

 

Jeśli podejmiesz pracę musisz w ciągu 7 dni poinformować o tym urząd pracy.

UWAGA: urząd pracy może nałożyć wysoką karę grzywny za uchylenie sie od obowiązku poinformowania o podjęciu pracy. 

Jeśli zrezygnowałeś z zasiłku i w okresie 6 miesięcy ponownie straciłeś pracę, możesz wznowić zasiłek dla bezrobotnych bez składania wniosku. Jednak jeśli przepracowałeś więcej niż 6 miesięcy ponownie należy złożyć wniosek o przyznanie zasiłku.

 

Co zrobić jeśli skończył Ci się zasiłek dla bezrobotnych i w dalszym ciągu nie znalazłeś pracy?

 

Kiedy wygasło prawo do zasiłku dla bezrobotnych i nie znalazłeś jeszcze pracy pracy oraz nie posiadasz innych środków do życia, możesz starać sie o zapomogę (WWB) w urzędzie miasta, pod który podlegasz. W tym przypadku nie można mieć oszczędności (jest ustalony limit), ani partnera, który zarobkuje.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w załatwieniu formalności związanych z zasiłkiem dla bezrobotnych skontaktuj się ze mną.

 

Podobne artykuły:

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Transfer zasiłku do Polski

Zasiłek chorobowy

Renta

 

Anna Konowalczyk, właściciel Doradztwo Anna

Jesteś bezrobotny w wyniku wypadku?