Czy pracodawca jest odpowiedzialny za wypadek w pracy?

Miałeś wypadek w pracy i chcesz bezpłatnie uzyskać pomocy w odszkodowaniu powypadkowym?  

Jako pracownik masz prawo do bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. Pracodawca jest za to odpowiedzialny. Jeśli pracodawca zaniedbał swoje powinności i zrobił zbyt mało, aby zmniejszyć ryzyko wypadków i obrażeń można obarczyć go odpowiedzialnością za poniesioną szkodę.

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wypadek nastąpił w wyniku błędu pracownika, czyli w wyniku umyślnej lub świadomej lekkomyślności w działaniu. Twój pracodawca musi udowodnić, że wypadek był błędem pracownika.

Co zrobić po wypadku?

 

Ustal czy zdarzenie można uznać za wypadek w pracy


Wypadek w pracy ma miejsce kiedy doznało się szkody podczas wykonywania zawodu. To może się zdarzyć w firmie lub w biurze, ale również podczas delegacji, wyjazdu służbowego, czy poza firmą na polecenie pracodawcy.

 

Termin "praca" należy interpretować dość szeroko. Wypadek w czasie przerwy zaliczany jest do wypadku w pracy, podobnie z podróżują służbową w imieniu pracodawcy lub nawet wypadek podczas zabawy lub wycieczki zakładowej. UWAGA: Uległeś wypadkowi w drodze do pracy? Taki rodzaj wypadku nie kwalifikuje się do wypadku w godzinach pracy, i dlatego zwykle pracodawca nie ponosi tu odpowiedzialności. Wówczas jest mowa o wypadku drogowym. Stroną odpowiedzialną jest osoba, która spowodowała wypadek.

 

Przykłady wypadku w pracy:

 • maszyna nie działa prawidłowo, w wyniku czego dochodzi do poważnych obrażeń
 • nieostrożność kolegów
 • przemęczenie pracownika ze względu na duże obciążenie pracą, podczas gdy pracodawca był tego świadomy


Ustal przyczynę wypadku

 

Czy wypadek został spowodowany w wyniku niebezpiecznego środowiska pracy, braku odpowiednich instrukcji lub niezbędnego nadzoru? Jeśli tak to pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez pracownika, ponieważ uchylił się od swojego prawnego obowiązku zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.

 

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jeżeli wypadek był wynikiem błędu pracownika, czyli jego umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa.

Pracodawca musi udowodnić, że wypadek nastąpił w wyniku celowo nierozważnego działania, a pracownik bezpośrednio przed wypadkiem był świadomy zagrożenia.

Sprawdź czy Twój pracodawca poinformował Inspekcję Pracy

 

Pracodawca jest zobowiązany poinformować Inspecję Pracy, jeśli doszło do poważnego wypadku.

Poważny wypadek ma miejsce jeśli pracownik:

 • jest hospitalizowany
 • doznał trwałego inwalidztwa
 • zmarł w wyniku wypadku

Jeśli pracodawca bezprawnie nie zgłosił wypadku w Inspekcji Pracy, pracownik może zrobić to samodzielnie. Po zgłoszeniu rozpoczyna się dochodzenie i zostaje sporządzony raport. Jest to ważny dowód w dalszym postępowaniu. Pracodawca na podstawie raportu może zostać obciążony karą.

Zrób przegląd szkody

 

Wysokość odszkodowania jest zależna od poniesionej szkody. Co wlicza się w wysokość odszkodowania?

 • utrata zarobków lub innych dochodów
 • koszty leczenia, które nie pokrywa ubezpieczenie zdrowotne
 • koszty związane z reintegracją i / lub uzyskaniem innej pracy
 • koszty związane z odzyskaniem zdrowia i rehabilitacją
 • podróże i transport
 • koszty adaptacji domu
 • koszty ewentualnych narzędzi pomocniczych (wózek inwalidzki, kszesło do kąpieli i.t.p.)
 • ból i cierpienie (zadośćuczynienie)
 • opłaty sądowe i inne
 • opieka

 

Pociągnij pracodawcę do odpowiedzialności

Jeśli pracodawca jest odpowiedzialny za wypadek, poszkodowany może zwrócić się do niego pisemnie (pocztą poleconą) z prośba o wypłacenie odszkodowania.


Mediacje

Można skorzystać z pomocy niezależnego i profesjonalnego mediatora i negocjować wysokość odszkodowania.

Prawnik

Jeśli mediacje nie są możliwe lub nie doprowadziły do pożądanego rezultatu, wówczas dobrze jest zadzwonić do prawnika o specjalizacji w odszkodowaniach powypadkowych. Doradztwo Anna, we współpracy z kancelariami prawnymi na terenie całej Holandii, prowadzi konsultacje w sprawach powypadkowych w języku polskim.

 

Sąd cywilny

Jeśli pracodawca lub ubezpieczyciel nie przyznaje się do odpowiedzialności za szkodę pracownika, trzeba skierować sprawę do sądu z roszczeniem o odszkodowanie w postępowaniu cywilnym.


Bezpłatnie pomogę Ci uzyskać odszkodowanie. 

 

 

Autor: Anna Konowalczyk, Doradztwo Anna


Podobne artykuły:
Kiedy należy Ci się odszkodowanie?
Odszkodowanie powypadkowe w Holandii