Odszkodowanie w wyniku czynu karalnego (przestępstwa)

W większości przypadków w celu uzyskania odszkodowania po wypadku drogowym należy zwrócić się do ubezpieczenia sprawcy. Jeśli wypadek był przestępstwem (np. sprawca prowadził auto pod wpływem alkoholu), możliwe jest uzyskanie odszkodowania od samego podejrzanego w procesie sądowym z powództwa karnego.

 

Jeśli jesteś ofiarą (doznałeś szkody osobowej) w postępowaniu karnym, prokuratura wyśle Ci list z informacją o sprawie karnej. Jako załącznik do niniejszego listu  otrzymasz trzy formularze:

  • wniosek o odszkodowanie
  • formularz intencji
  • formularz "dane ofiary/poszkodowanego"

Najprawdopodobniej dołączona będzie również koperta zwrotna (znaczek jest niepotrzebny). Jeśli nie, wyślij formularze na podany w piśmie adres (w tym przypadku list musisz opatrzyć odpowiednia ilością znaczków). 

Podejmij 3 poniższe kroki żeby złożyć wniosek o odszkodowanie

Odeślij 2 formularze w ciągu 14 dni

 

Pierwszy krok to wypełnienie i odesłanie "formularza intencji" oraz "formularza z danymi ofiary". W ten sposób zasygnalizujesz prokuraturze, że chcesz starać się o odszkodowanie. 

 

Na wniosek o odszkodowanie należy poświęcić więcej czasu. 

Wypełnij wniosek o odszkodowanie

 

Wypełniając wniosek otrzymasz odszkodowanie w momencie kiedy sprawca zostanie uznany winnym wypadku.

Jeśli nie wiesz jak zgromadzić materiały dowodowe potrzebne do wniosku lub nie wiesz jak go wypełnić, zgłoś się do mnie. 

Sprawdź wniosek o odszkodowanie

 

Wypełnienie formularza jest dość skomplikowane. Stres towarzyszący całemu zajściu może dodatkowo utrudnić prawidłowe wypełnienie tego dokumentu.

Zanim wyślesz wniosek sprawdź dokładnie czy niczego nie zapomniałeś. Jeśli wszystko się zgadza, odeślij wniosek do Prokuratury. 


Oczekiwanie na odpowiedź z prokuratury

Kiedy jesteś ofiarą w sprawie karnej masz wiele pytań. Czy odnaleziono podejrzanego? Co z moim wnioskiem o odszkodowanie za poniesione szkody? Kiedy odbędzie się posiedzenie sądu? Istnieje kilka sposobów na uzyskanie tych informacji.

 

List z informacją o przebiegu sprawy 
Otrzymasz list informacyjny z Prokuratury o dalszym postepowaniu. 

 

Skąd mam wiedzieć, na jakim etapie jest sprawa?

Prokuratura potrzebuje czasu, aby ocenić, co będzie się działo ze sprawą karną. To może potrwać od kilku tygodni do kilku m-cy. Jeśli chcesz wcześniej znać stan rzeczy możesz zadzwonić do Juridisch Loket? 

Ocena sprawy karnej przez Prokuraturę

Prokuratura może podjąć 3 możliwe rozwiązania

Sprawa się nie odbędzie

 

Prokuratura podjęła decyzję, że sprawa się nie odbędzie i zwalnia sprawcę z podejrzeń. Powodem może być brak dowodów lub inne. 

 

Nie zgadzasz się z ta decyzją? Możesz w ciągu 12 tygodni odwołać się do Sądu Wyższej Instancji. 

 

 

Decyduje Prokuratura

 

Prokurator może na dwa sposoby zadecydować o wymiarze kary i odszkodowania dla ofiary:

 

- bez przesłuchania sprawcy; sprawca i ofiara otrzymają piśmienną decyzję z Prokuratury o wymierzonej  karze i odszkodowaniu

 

- z przesłuchaniem sprawcy; ofiara nie może być obecna przy przesłuchaniu. Po przesłuchaniu ofiara otrzyma piśmienną informację (tak jak wyżej)

 

Jeśli chcesz żeby zamiast prokuratora orzekł w tej sprawie sędzia, możesz odwołać się do Sądu Wyższej Instancji w ciągu 12 tygodni. 

Decyduje Sąd Karny

 

Sąd podejmuje decyzję o wymiarze kary i odszkodowaniu dla ofiary. 

 

Otrzymasz wezwanie na posiedzenie sądu. Możesz być w obecności osoby bliskiej lub radcy prawnego. 

 

Jeśli sędzia uzna, że należy Ci się odszkodowanie, nałoży na podejrzanego obowiązek wypłacenia odszkodowania.

 

Państwo wypłaca do 8 m-cy po zakończeniu sprawy zaliczkę na poczet ofiary do max. 5000 € w sprawach powypadkowych. To na wypadek gdyby sprawca był niewypłacalny. 


Autor: Anna Konowalczyk