Transfer zasiłku dla bezrobotnych do Polski

Przewodnik po Holandii

Przyjazd do Holandii nie musi być CZARNĄ MAGIĄ! Ta broszurka ma za zadanie ułatwić Ci sprawne załatwienie najważniejszych spraw związanych z pobytem na terenie Holandii.

Co musisz wiedzieć przyjeżdzając do Holandii, jakie panują tu przepisy, gdzie można się zwrócić z problemami? Tu znajdziesz przydatne informacje, adresy i numery telefonów!

€ 4,50

 • Beschikbaar
 • Realizacja zamówienia po dokonaniu przelewu

 Czy mogę „zabrać ze sobą” zasiłek dla bezrobotnych chcąc wrócić do Polski?

 

Ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej można pobierać holenderski zasiłek w Polsce maksymalnie 3 m-ce.  W Polsce procedura ta nosi miano transferu, w Holandii - eksportu zasiłku do kraju członkowskiego. Jeśli holenderski urząd pracy UWV przyznał zasiłek na dłużej niż 3 m-ce, transferując zasiłek do Polski masz prawo jedynie do 3 m-cy zasiłku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby transferować zasiłek do Polski?

Warunkami do otrzymania transferu są:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, bądź obywatelstwa innego kraju członkowskiego
 • nabycie statusu osoby bezrobotnej
 • nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Holandii
 • 4 tygodniowy pobyt na terenie Holandii od daty otrzymania zasiłku dla bezrobotnych
 • zamówienie formularza PDU 2
 • poinformowanie urzędu pracy o wyjeździe do Polski
 • zarejestrowanie się w polskim urzędzie pracy w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z Holandii

Czy transfer dotyczy również dofinansowania do zasiłku?

Dla osób pobierających zasiłek w Holandii niższy od minimum socjalnego obowiązującego w Holandii, urząd pracy dokonuje wyrównania, czyli dopłaty do obowiązującej minimalnej stawki. Stawka ta jest zależna od wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz osobistej sytuacji bezrobotnego.  Wyrównanie można transferować jedynie jeśli bezrobotny przebywa mniej niż rok poza granicami Holandii i jest zameldowany w Holandii lub jego głównym krajem pobytu jest Holandia.

Jak określić kraj pobytu?

Jeśli:

 • przebywasz mniej niż 4 m-ce na rok poza granicami Holandii, krajem pobytu jest Holandia
 • jeśli przebywasz od 4 do 8 m-cy na rok poza granicami Holandii możesz sam zdecydować, który kraj jest krajem pobytu
 • jeśli przebywasz więcej niż 8 m-cy na rok poza Holandią, krajem pobytu nie jest Holandia

Jak dokonać transferu?

Transferu dokonuje się poprzez zamówienie w UWV formularza PDU2 (uwaga: od początku roku 2017 PDU2 należy odebrać osobiście regionach Roermond, Venlo i Almere*). Formularz otrzymuje się pocztą. Od zamówienia pormularza do opuszczenia Holandii musi upłynąć minimalnie 2 tygodnie. Po opuszczeniu Holandii należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w polskim urzędzie pracy w ciągu 7 dni. UWV wypłaci zasiłek za cały m-c po otrzymaniu informacji od polskiej instancji, że osoba bezrobotna zarejestrowała się. Jeśli osoba bezrobotna zarejestruje się po upływie 7 dni od daty opuszczenia Holandii, UWV wypłaci zasiłek od daty zarejestrowania się, pomniejszony o ilość dni zwłoki.

 

Znalezienie pracy

Jeśli bezrobotny znajdzie pracę i zarabia więcej niż 87,5% wysokości zasiłku to wiąże się to z utratą zasiłku. Jeśli bezrobotny zarabia mniej niż 87,5% wysokości zasiłku zachowuje prawo do zasiłku do daty zakończenia zasiłku (3 m-ce). Zasady przeliczania wysokości zasiłku różnią się w zależności od daty nabycia prawa do zasiłku (przed lub po 1 lipca 2015 roku).

Jak wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek wypłacany jest bezpośrednio przelewem na konto bankowe osoby bezrobotnej.

UWAGA:

Posiadasz polskie konto banowe? Poinformuj o tym piśmiennie UWV.

Jakie są obowiązki osoby bezrobotnej za granicą?

Obowiązki osoby bezrobotnej, która dokonała transferu nie ulegają zmianie. Jedną z najważniejszych powinności jest aktywne poszukiwania pracy (minimalnie 4 razy na m-c) oraz wypełnianie formularza dotyczącego dochodów. Ten ostatni ma wpływ na wypłacenie zasiłku dla bezrobotnych. UWV nie wypłaca zasiłku do otrzymania formularza dotyczącego zarobków  - INKOMSTENOPGAVE. Formularz przychodzi pocztą początkiem każdego m-ca na polski adres, który należy wcześniej podać UWV. .

Więcej na temat obowiązków bezrobotnego znajdziesz tutaj.

Czy można transferować zasiłek chorobowy lub rentę chorobową?

Tak, można transferować zasiłek chorobowy lub rentę. Wysokość zasiłku chorobowego nie jest jednak taka sama jak w Holandii dla osób otrzymujących dofinansowanie do miniumum socjalnego (uwaga: dla osób pobierających zasiłek w Holandii niższy od minimum socjalnego obowiązującego w Holandii, urząd pracy dokonuje wyrównania, czyli dopłaty do obowiązującej minimalnej stawki.  Wyrównanie można transferować jedynie jeśli pobyt poza granicami Holandii wynosi mniej niż rok i nadal istnieje zameldowanie w Holandii). W związku z powyższym osoby otrzymujące dofinansowanie mogą je utracić po wymeldowaniu się z Holandii lub pobycie za granicą dłuższym niż rok. Dla osób niezameldowanych kwota zasiłku pozostaje bez zmian.

W przypadku renty chorobowej przepisy międzynarodowe nie przewidują możliwości transferowania wyrównania do minimum socjalnego. O opuszczeniu kraju należy poinformować UWV na dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem. W tym okresie urząd może wezwać na dodatkową komisję lekarską.


Autor: Anna Konowalczyk

Podobne artykuły:

 

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii w pigułce
Prawa i obowiązki bezrobotnego
Chorobowe (Ziektewet)

Miałeś wypadek i chcesz odszkodowanie?