Odszkodowanie powypadkowe dla pasażera

Odszkodowanie po wypadku samochodowym wypłacane jest na rzecz osób poszkodowanych z polisy ubezpieczeniowej pojazdu, który spowodował wypadek. Wiele osób poszkodowanych zadaje jednak pytanie, jak wygląda sytuacja pasażera, który jechał razem ze sprawcą wypadku. Należy pamiętać, że ubezpieczenie podstawowe nie pokrywa szkód pasażerów i kierowcy (również sprawcy wypadku). Uzyskanie odszkodowania dla pasażerów lub kierowcy za poniesioną w wypadku szkodę jest możliwe wtedy gdy zawarte jest odpowiednie ubezpieczenie

 

Jeśli pojazd nie posiada dodatkowego ubezpieczenia

 

Zgodnie z prawem na sprawcy wypadku spoczywa odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody doznane przez pasażera czy innych kierowców uczestniczących w wypadku.

Odszkodowanie za skutki wypadku nie jest jednak wypłacane bezpośrednio przez sprawcę wypadku, tylko przez ubezpieczyciela z polisy ubezpieczeniowej pojazdu, który prowadził sprawca wypadku. Jeżeli samochód w dniu wypadku nie posiadał dodatkowego ubezpieczenia, można powołać się na obowiązujące od 1 kwietnia 2017 r. przepisy dotyczące niewinnej osoby trzeciej, tzw. Likwidacja szkód niewinnych osób trzecich (Schaderegeling schuldloze derde). 

 

Korzyści

 

Nowy przepis ma wiele zalet. Jako osoba poszkodowana w wypadku od 1 kwietnia 2017 r. nie musisz być konfrontowany ze sporem pomiędzy ubezpieczycielami, kto powinien pełnić funkcję ubezpieczyciela regulującego (wypłacającego odszkodowanie). Dzięki temu rozpatrywanie roszczenia może być skuteczniejsze. Wówczas można dochodzić odszkodowania powypadkowego bezpośrednio z ubezpieczenia podstawowego pojazdu. 

 

Pasażerowi zawsze przysługuje odszkodowanie

 

Sytuacja pasażera po wypadku drogowym, niezależnie od tego czy poruszał się samochodem, motocyklem, autobusem, autokarem, czy tramwajem jest wyjątkowa, gdyż pasażerowi zawsze przysługuje odszkodowanie za skutki wypadku z podstawowego ubezpieczenia sprawcy wypadku. Co więcej, pasażerowi przysługuje odszkodowanie nawet wtedy, gdy w trakcie wypadku nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Oczywiście w takiej sytuacji przyjmuje się, że pasażer przyczynił się do szkody (nie do wypadku, lecz powagi obrażeń) i z tego względu przysługuje mu niższe odszkodowanie (od 50% wzwyż). 

 

Jeśli doznałeś wypadku jako pasażer a kierowca był nietrzeźwy

 

W takiej sytuacji badana jest przyczyna wypadku drogowego:

 • jeśli wiedziałeś, że kierowca był nietrzeźwy otrzymasz zwrot tylko części kosztów jakie poniosłeś w wyniku wypadku
 • jeśli nietrzeźwy stan kierowcy nie jest przyczyną wypadku nie ma związku między urazem a własną winą. Otrzymasz wówczas zwrot kosztów za całą poniesioną szkodę

Obrażenia ciała spowodowane zatrzymaniem awaryjnym w transporcie publicznym

 

Do obrażeń ciała może dojść również w transporcie publicznym. Autobusy, tramwaje i pociągi muszą regularnie zatrzymywać się w sytuacjach awaryjnych. Jako pasażer możesz w takiej sytuacji przewrócić się nie ze swojej winy. W takiej sytuacji w prawie we wszystkich przypadkach wszelkie szkody muszą zostać naprawione przez daną firmę transportową, nawet jeśli ta nie jest winna wypadkowi. 

 

Pasażer pojazdu kierowanego przez sprawcę wypadku może się ubiegać o takie same świadczenia odszkodowawcze jak wszyscy pozostali uczestnicy wypadku, czyli:

 • utrata zarobków lub innych dochodów
 • koszty leczenia, które nie pokrywa ubezpieczenie zdrowotne
 • koszty związane z reintegracją i / lub uzyskaniem innej pracy
 • koszty związane z odzyskaniem zdrowia i rehabilitacją
 • podróże i transport
 • koszty adaptacji domu
 • koszty ewentualnych narzędzi pomocniczych (wózek inwalidzki, krzesło do kąpieli itp.)
 • ból i cierpienie (zadośćuczynienie)
 • opłaty sądowe i inne
 • opieka


Autor: Anna Konowalczyk

W oparciu o teksty źródłowe