Ubezpieczenie od wypadku na pasażerów

Ubezpieczenie podstawowe zapewnia pokrycie szkody wyrządzonej przez ciebie innym, z wykluczeniem szkody poniesionej przez pasażerów twojego samochodu. Oprócz zwykłego ubezpieczenia samochodu wiele osób otwiera dodatkowe ubezpieczenie na pasażerów. Dodatkowe ubezpieczenia samochodu są szczególnie ważne, jeśli wypadek zdarzył się z twojej winy lub jeśli sprawca zdarzenia zbiegł. Dodatkowe polisy mają pokrycie bez względu na przyczynę wypadku i winowajcę. 
Istnieją dwie formy ubezpieczenia na pasażerów:

 

🚩 Ubezpieczenie pasażerów od wypadku (OIV) rekompensuje stałą kwotę, w przypadku śmierci lub kalectwa ubezpieczonego w wyniku wypadku. Ubezpieczeni są zarówno kierowca, jak i pozostali pasażerowie. Ubezpieczona suma i składka różnią się w zależności od ubezpieczyciela. Ubezpieczenie obowiązuje również gdy wypadek zdarzył się z twojej winy lub doszło do wypadku jednostronnego (np. gdy samochód wpadł w poślizg).
🚩 Ubezpieczenie od szkody pasażerów (SVI) rekompensuje rzeczywiste szkody poniesione przez kierowcę i / lub pasażerów w wyniku wypadku. Dotyczy to zarówno obrażeń ciała, jak i szkód materialnych (odzieży i rzeczy osobistych objętych ubezpieczeniem). Ubezpieczona suma i składka są często wyższe niż w przypadku OVI, ponieważ rekompensowane są rzeczywiste szkody. Ubezpieczenie obowiązuje również gdy wypadek zdarzył się z twojej winy lub doszło do wypadku jednostronnego (np. gdy samochód wpadł w poślizg)
Oprócz pasażerów SVI i OIV obejmują również kierowcę, czyli rekompensowana jest również szkoda jaką w wyniku wypadku ponosi kierowca samochodu.
 
SVI i OIV: różnice 
Różnica między ubezpieczeniem pasażerów od wypadku (OIV) a ubezpieczeniem od szkody pasażerów (SVI) polega na pokryciu ubezpieczenia i wysokości wypłacanego odszkodowania. W przypadku ubezpieczenia pasażerów od wypadku (OIV), ubezpieczona kwota została już wcześniej ustalona.
SVI to ubezpieczenie od szkody pasażerów. Ubezpieczenie od szkody wyrządzonej pasażerom zapewnia odszkodowanie za obrażenia ciała, a także koszty materialne bezpośrednio związane z wypadkiem, np. utrata dochodu lub pomoc domowa. W przypadku ubezpieczenia od szkody pasażerów (SVI) wypłacana kwota jest zależna od szkody, ograniczona wcześniej ustaloną kwotą maksymalną.  
OIV zapewnia pokrycie tylko w przypadku, gdy ty lub jeden z twoich pasażerów dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poniesie śmierć w wypadku. 
SVI i OIV nie są obowiązkowym ubezpieczeniem, w przeciwieństwie do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej WA (podstawowego). Warto jednak wykupić ubezpieczenie na pasażerów jeśli często wozisz innych swoim samochodem. 
Autor: Anna Konowalczyk
Oparte na tekstach źródłowych

Sprawdź co mówią o mnie klienci