Kiedy należy Ci się odszkodowanie?

Po nieszczęśliwym wypadku 

 

Odszkodowanie przysługuje Ci jeśli byłeś uczestnikiem wydarzeń, w których mimowolnie doznałeś szkody. Mogło to mieć miejsce np. podczas wypadku w pracy bądź wypadku samochodowego. Odszkodowanie w wyniku wypadku pokrywa materialne i niematerialne krzywdy jakich doznałeś podczas zdarzenia. 

 

Po doznaniu uszczerbku na zdrowiu

 

Uszczerbek na zdrowiu może być wynikiem wypadku lub choroby zawodowej. O odszkodowanie mogą ubiegać się również członkowie rodzin osób zmarłych w wyniku choroby zawodowej bądź wypadku w pracy.

 

Po wypadku w pracy

 

Odszkodowanie należy Ci się jeśli pracodawca nie zadbał o Twoje bezpieczeństo w wyniku czego doznałeś urazu podczas wykonywania czynności zawodowych lub przebywałeś na terenie zakładu i z przyczyn niezależnych od Ciebie doszło do wypadku. Odszkodowanie jest wypłacane w tym przypadku przez agencję ubezpieczeniową pracodawcy. 

 

Po wypadku samochodowym

 

Odszkodowanie obejmuje wszelkie krzywdy i szkody *materialne i niematerialne poniesione w skutek wypadku spowodowanego przez kierowcę ubezpieczonego samochodu. Zakład ubezpieczeń winnego kierowcy wypłaca odszkodowanie adekwatne do szkód sporządzone na podstawie raportów policyjnych i medycznych.

 

Po doznaniu uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu lekarza

 

Błędna diagnoza, niefachowo przeprowadzony zabieg, fatalna w skutkach operacja mogą być powodem do uzyskania odszkodowania. Błędy lekarskie są trudne do udowodnienia. Niezbędne są do tego ekspertyzy lekarzy niezależnych.

 

Zadośćuczynienie

 

Co to znaczy? To straty poniesione na ciele i umyśle, zapewniające złagodzenie szkód "trudnych do okreslenia". Pod uwagę bierze się tu doznane w wyniku wypadku obrażenia ciała, okres leczenia, sposób przebiegu leczenia, okres rehabilitacji oraz konsekwencje wypadku na dalsze życie poszkodowanego.

 

Autor: Anna Konowalczyk

 


Dostałeś wypadku i szukasz pomocy prawnej?