Chorobowe (Ziektewet)


Kiedy należy się zasiłek chorobowy z UVW (Urzędu Pracy)?

 

Czy jesteś chory i nie masz stałej pracy?

Na przykład, bo pracujesz tymczasowo przez biuro pośrednictwa pracy? Czasami można uzyskać zasiłek chorobowy. Holenderskie Prawo Pracy stanowi, że chorzy pracownicy, którzy nie otrzymują wynagrodzenia z racji pracy mają prawo do dochodów.

Kiedy otrzymam zasiłek chorobowy?

 

Czy otrzymasz zasiłek chorobowego zależy od Twojej sytuacji, a dokładnie od umowy o pracę i zasad dotyczących chorobowego w niej zawartych. Jeśli nie wiesz czy masz prawo do zasiłku chorobowego zadzwoń do mnie.  UWV (Urząd Pracy) musi być poinformowany o Twojej chorobie w ciągu 2 dni.

 

Po zgłoszeniu choroby w UWV skontaktuje się z Tobą pracownik urzędu i omówi m.in.: 

 

  • jaki rodzaj pracy wykonywałeś
  • dlaczego nie możesz pracować
  • czy możesz uzyskać zasiłek chorobowy

 

W jakiej wysokości jest zasiłek chorobowy?

 

Wysokość zasiłku wynosi zwykle 70% tego, co zarobiłeś zanim zachorowałeś.

 

Czy mogę otrzymać zasiłek chorobowy, jeśli mam pracodawcę?

 

Jeśli zachorujesz, gdy masz pracę, należy zgłosić to pracodawcy. Ten wypłaca zarobki, czyli chorobowe. Twój pracodawca może w niektórych przypadkach sam złożyć wniosek o zasiłek chorobowy do UWV.

Pracodawca rozpocznie w pierwszym rzędzie plan reintegracyjny, składający się z dwóch części:

  • 1-wszy etap: powrót do pracy na własne stanowisko pracy; 
  • 2-gi etap: dla pracownika przewlekle chorego, który z racji swojej choroby nie może wykonywać dotychczasowej pracy i nie ma dla niego innej, pasującej funkcji w obrębie przedsiębiorstwa. 

 

Przewlekła choroba

 

Zdecydowana większość ludzi choruje zazwyczaj kilka dni. Jeśli jesteś chory dłużej wtedy UWV tworzy tzw. plan działania, który pomoże Ci wrócić do pracy. Proces ten nazywany jest reintegracją. Jeśli chorujesz  dłużej niż rok zostaniesz wezwany przez Urząd Pracy na rozmowę z lekarzem  lub ekspertem do spraw pracy. Ci ustalą czy zasiłek zostanie wstrzymany, czy przedłużony (maksymalnie o kolejny rok).

 

Mój kontrakt wygasa w czasie mojej choroby

Jeśli podczas choroby umowa o pracę zostaje rozwiązana, Twój pracodawca od tego momentu nie jest zobowi
ązany wypłacać Ci wynagrodzenie. Otrzymasz zasiłek chorobowy, który pracodawca sam  załatwi w UWV.

Czy mogę uzyskać zaliczkę?

Czasami UWV nie jest w stanie podjąć decyzję w wyznaczonym terminie (4 tygodnie). Na przykład, jeśli nie posiada wszystkich danych. W tym przypadku UWV automatycznie przeleje zaliczkę na Twoje konto.

Nadal jestem chory po upływie prawie 2 lat

Jeśli po około roku i ośmiu miesiącach, wciąż nie jesteś zdolny do pracy, otrzymasz list z UWV z wnioskiem o zasiłek WIA (zasiłek z powodu długotrwałej choroby (104 tygodnie) -renta. Możesz ubiegać się o to świadczenie, jeśli okaże się, że nie jesteś w stanie zarobić więcej niż 65swojego byłego wynagrodzenia).

 

Często istnieje prawo do odszkodowania powypadkowego jeśli doznałeś wypadku na terenie pracy. 

 

Zajmuję się sprawami dotyczącymi choroby wynikającej z wypadku w pracy

 

 

Autor: Anna Konowalczyk , właściciel Doradztwo Anna, w oparciu na teksty źródłowe.