Prawa i obowiązki bezrobotnego


Przewodnik po Holandii

Przyjazd do Holandii nie musi być CZARNĄ MAGIĄ! Ta broszurka ma za zadanie ułatwić Ci sprawne załatwienie najważniejszych spraw związanych z pobytem na terenie Holandii.

Co musisz wiedzieć przyjeżdzając do Holandii, jakie panują tu przepisy, gdzie można się zwrócić z problemami? Tu znajdziesz przydatne informacje, adresy i numery telefonów!

€ 4,50

  • Beschikbaar
  • Realizacja zamówienia po dokonaniu przelewu

W jednym z poprzednich blogów pisałam o tym jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych i jak się o niego starać. Dziś chcę zwrócić Waszą uwagę na obowiązki bezrobotnego i jego prawa.

 

Jeśli już nabędziesz prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Holandii (WW- uitkering) należy przestrzegać kilku zasad:

 

Ubiegaj się o pracę...

 

...to jeden z najbardziej rygorystycznie przestrzeganych zasad przez UWV (tutejszy urząd pracy). Należy w ciągu 4 tygodni przynajmniej 4 razy napisać podanie o przyjęcie do pracy. Dane dotyczące potencjalnego pracodawcy należy podać urzędowi pracy na specjalnym formularzu. Jeśli posiadasz kod DigiD można zrobić to również drogą elektroniczną.

 

Wypełnij formularz o dochodach

 

Od 1 lipca 2015 wszyscy bezrobotni są zobowiązani wypełnić formularz o zarobkach. Dotyczy to również osób, które nie pracują. 

Już tłumaczę:

Nie każdy bezrobotny nie posiada żadnego źródła dochodu. Niektórzy z nich pracują kilka godzin tygodniowo. UWV wyrównuje różnicę pomiędzy ilością przepracowanych godzin, a ilością godzin za ile przyznał zasiłek dla bezrobotnych.

 

WAŻNE : UWV wypłaca zasiłek pod warunkiem, że  bezrobotny dostarczy formularz o zarobkach. W innym przypadku zasiłek zostanie wstrzymany.

 

Podaj wszelkie zmiany

 

Praca 

Poinformuj UWV, jeśli podjąłeś pracę nawet na kilka godzin tygodniowo. Urząd pracy nakłada kary w wysokości 100% za uchylenie się od obowiązku poinformowania o podjęciu pracy. 

Adres

Podaj nowy adres. Urząd pracy wstrzyma zasiłek jeśli nie będzie mógł się z Tobą skontaktować. Jeśli przeprowadzasz się do Polski możesz dokonać transferu zasiłku. 

Wakacje

Jeśli podczas pobierania zasiłku chcesz udać się na urlop zgłoś to wypełniając formularz najpóźniej jeden dzień przed wyjazdem. Podczas wakacji jesteś zwolniony z obowiązku ubiegania się o pracę.

Numer konta bankowego

Bez poprawnego numeru konta pieniążki nie trafią do Ciebie. Zmiany można dokonać przy pomocy kodu DigiD. W innym przypadku tylko piśmiennie. 

Choroba

Jeśli zachorujesz poinformuj o tym urząd pracy w drugim dniu choroby. Podobnie jeśli wrócisz do zdrowia zgłoś poprawę jeszcze tego samego dnia. Podczas choroby jesteś zobowiązany nadal szukać pracy (bardzo zły stan zdrowia, pobyt szpitalny może stanowić wyjątek). Po 13 tygodniach choroby kończy się zasiłek dla bezrobotnych i rozpoczyna się zasiłek chorobowy.

 

WAŻNE: Jeśli rozchorowałeś się w okresie 4 tygodni po upływie zasiłku dla bezrobotnych i nadal nie masz pracy, możesz nabyć prawa do zasiłku chorobowego.

 

Zarejestruj się jako bezrobotny

 

Zarejestruj się jako bezrobotny w UWV. Jeśli tego nie zrobisz zasiłek zostanie pomniejszony albo całkowicie odebrany.

 

Współpracuj z UWV

 

Stawiaj się na umówione spotkania i stosuj się do poleceń narzuconych przez Urząd Pracy. W przeciwnym razie zasiłek zostanie pomniejszony albo całkowicie odebrany.

 

Twoje prawa

Urlop

 

Podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych masz prawo do maksymalnie 20 dni urlopu. Rok liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia. Jeśli Twój zasiłek rozpoczął się po 1 stycznia liczba dni urlopowych jest mniejsza.  

 

Dane

 

Masz prawo do wglądu i zmian danych, które są w posiadaniu urzędu pracy poprzez Mijn UWV. Masz prawo piśmiennie poprosić o inne dane, które nie widnieją na stronie MIJN UWV.

 

Pomoc w szukaniu pracy

 

Jeśli po upływie 3 m-cy nie uda Ci się znaleźć pracy możesz udać się do urzędu na rozmowę z doradca zawodowym, który pomoże Ci szukać pracy, bądź skieruje Cię na warsztaty pracy, trening pisania listu motywacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej czy spotkanie integracyjne. Podczas takiej rozmowy mogą być obecne osoby trzecie: członek rodziny, przyjaciel bądź tłumacz.

 

Ochrona praw osobowych

 

Twoje dane podlegają ściesłej ochronie. Urząd Pracy może podać Twoje dane osobowe tylko w niektórych przypadkach urzędowi podatkowemu bądź urzędowi miasta pod warunkiem, że nie wykracza to poza granice prawa.

 

Zwrot kosztów podróży

 

Jeśli dostaniesz wezwanie do placówki urzędu, a mieszkasz w miejscu oddalonym o 15 km (bądź dalej) od niej, UWV zwróci Ci koszty podróży. Dotyczy to również osoby, która towarzyszy podczas rozmowy z pracownikiem urzędu.

 

Zadzwoń jesli potrzebujesz pomocy dotyczącej zasiłku dla berobotnych.