Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne jest w Holandii obowiązkowe jeśli jesteś zameldowany na terenie Holandii lub pracujesz w Holandii lub pobierasz zasiłek z Holandii (oprócz renty). 

 

Jeśli uległeś wypadkowi ubezpieczenie zdrowotne jest bardzo ważne, ponieważ będziesz potrzebował opieki medycznej.

Każdy kto mieszka lub/i pracuje w Holandii ma obowiązek zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii.

Ubezpieczenie powinno być zawarte w ciągu 4 miesięcy od momentu zameldowania lub rozpoczęcia pracy. Również osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy w Holandii zobowiązane są do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii. 

 

Nie masz jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego i nie wiesz jak się do tego zabrać?

Pomogę Ci zawrzeć 

ubezpieczenie zdrowotne.