Ubezpieczenie zdrowotne: praca w Holandii, miejsce zamieszkania poza Holandią.

Mieszkasz za granicą i pracujesz w Holandii? 

Ma to konsekwencje nie tylko dla Ciebie ale i dla ubezpieczenia zdrowotnego Twojej rodziny. 

Zasady ogólne:

• każdy, kto pracuje w Holandii jest zobowiązany do wykupienia podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii

• można wykupić dodatkowe (poszerzone) ubezpieczenie zdrowotne 

• składka ubezpieczeniowa opłacana jest w Holandii

• formularz 106 umożliwia korzystanie z opieki medycznej w kraju zamieszkania

• członkowie rodziny mogą nabyć prawa do korzystania z Twojego ubezpieczenia i opieki medycznej w miejscu zamieszkania 
• własne ryzyko wynosi 385 € na rok 2016

Praca w Holandii oznacza, że jesteś zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii. Członkowie rodziny pozostający w kraju nie mogą zawrzeć ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii, natomiast w niektórych przypadkach można dodać członków rodziny do własnej polisy ubezpieczeniowej, czyli je współubezpieczyć. Za współubezpieczonych powyżej 18 roku życia należy uiścić dodatkową opłatę. Wysokość tej opłaty zależy od kraju, w którym rodzina mieszka.

Jakie kroki należy podjąć?

Otwórz ubezpieczenie zdrowotne w holenderskim funduszu zdrowotnym. Poproś o wydania formularza S1 lub E106  i przedstaw go w funduszu ubezpieczeń zdrowotnych w kraju zamieszkania. W ten sposób Twoja rodzina, nie posiadająca dochodów, ma zapewnioną opiekę medyczną w kraju zamieszkania. Fundusz ubezpieczeń zdrowotnych w kraju zamieszkania określa, czy Twój partner lub dzieci mają do niego prawo. Jeśli Twoja rodzina chce skorzystać z leczenia w Holandii może zwrócić się do holenderskiej instancji CVZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Posiadając tą kartę członkowie Twojej rodziny mogą skorzystać z opieki medycznej w Holandii. Członkowie rodziny utracą możliwość korzystania z Twojej polisy ubezpieczeniowej, kiedy któryś z nich rozpocznie pracę w kraju. 

Część składki opłaca pracodawca

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest również przez pracodawcę: potrąca on część składki ubezpieczeniowej z pensji. Część składki opłaca się w Holandii samemu bezpośrednio do funduszu zdrowotnego. Jest to dodatek do kwoty, którą odprowadza pracodawca. Z reguły, jeśli pracujesz przez biuro pośrednictwa pracy, pracodawca sam opłaca za Ciebie Twoją część składki odciągając ją z pensji. Dotyczy to pośrednictw pracy zatrudniających Polaków i pracowników innych narodowości. Upewnij się czy Twój pracodawca Cię ubezpieczył. Jeśli tego nie zrobił ubezpiecz się sam, bowiem obowiązek ubezpieczenia się w Holandii spoczywa tak naprawdę na Tobie, a nie na pracodawcy. 


Poszerzone ubezpieczenie zdrowotne

Można również wykupić dodatkowe ubezpieczenie (ubezpieczenie poszerzone). Przykładem jest dodatkowa składka na leczenia stomatologiczne lub fizjoterapię. Każdy fundusz posiada inną ofertę, lecz często są one do siebie zbliżone. Na stronach internetowych poszczególnych ubezpieczycieli można łatwo dopasować wysokość składki do swoich potrzeb.

 

Własne ryzyko
Każdy ubezpieczony w Holandii jest zobowiązany pokryć koszty tzw. własnego ryzyka. Włsne ryzyko na rok 2016 wynosi 385 € (kwota zmienia się każdego roku). Onzacza to, że ubezpieczony powyżej 18 roku życia opłaca do 385 € kosztów leczenia, które nie pokrywa ubezpieczenie podstawowe.

Należą do nich koszty za:

 

• leki
• pobieranie krwi
• przewóz karetką pogotowia
• leczenie szpitalne i operacje
• fizjoterapia

 

Własne ryzyko nie obejmuje kosztów za:

• lekarza domowego
• położną
• leczenie zawarte w ubezpieczeniu poszerzonym
• dentystę do 18 roku życia
• wypożyczenie urządeń medycznych 
• leczenie kontrolne dawców organów
• zintegrowaną opiekę grup podwyższonego ryzyka (np. diabetyków)
• opieka pielęgniarska w domu 

 

Wysokość własnego ryzyka można podwyższyć na korzyść niższej składki miesięcznej. Taka oferta może być interesująca, jeśli nie korzystasz często z pomocy medycznej. 

 

Jeśli jesteś chory
Zgłoś chorobę swojemu pracodawcy. MASZ PRAWO od 70% do 100% wynagrodzenia. Jaki procent wynagrodzenia Ci się należy znajdziesz w układzie zbiorowym (CAO) lub w umowie o pracę. Jeśli Twoja umowa kończy się podczas choroby możesz uzyskać zasiłek chorobowy. Otrzymasz 70% swojego ostatniego wynagrodzenia. Pieniądze wypłaca Instytutu Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV). Twój pracodawca sam poinformuje UWV, że jesteś chory. Jeśli masz stałą umowę o zatrudnieniu Twój pracodawca nie może Cię zwolnić przez peiwsze dwa lata choroby. Więcej informacji na ten temat znajdziesz klikająć tutaj

 

Autor: Anna Konowalczyk