Jeszcze raz o odprawie (transitievergoeding)

Drogi czytelniku!
W tym blogu znajdziesz PODSTAWOWE informacje na temat odprawy wynikającej ze zwolnienia z pracy. Udaj się do adwokata specjalizującego się w prawie pracy, jeśli masz pytania dotyczące odprawy w Twoim (indywidualnym) przypadku. 

W większości przypadków istnieje prawo do odprawy przy zwolnieniu, która ma na celu rekompensatę utraty pracy i dochodów. Odprawa może ułatwić przejście do nowej pracy, np. poprzez dalsze szkolenie lub przekwalifikowanie. 

Kiedy należy się odprawa

Główne warunki:

 

 • zwolnienie lub nieprzedłużenie umowy o pracę musi wynikać z inicjatywy pracodawcy;
 • rezygnacja z pracy przez pracownika uprawnia do odprawy tylko w przypadku gdy pracownik wypowiedział umowę ze względu na poważne, zawinione działanie i/lub zaniedbanie pracodawcy!);
 • zwolnienie nie jest spowodowane poważnymi zaniedbaniami ze strony pracownika;
 • zwolnienie nie jest związane z upadłością firmy lub osiągnięciem wieku emerytalnego;
 • odprawa należy się również w okresie próbnym 

Kiedy nie należy się odprawa

Główne warunki:

 

 • poważne, zawinione działanie i/lub zaniedbanie pracownika (chyba że nieprzydzielenie odprawy na podstawie standardów zasadności i uczciwości jest niedopuszczalne);
 • pracownik nie osiągnął wieku dojrzałości (18 lat) i pracuje mniej niż 12 godzin tygodniowo;
 • zakończenie umowy w wyniku przejścia na emeryturę

Wysokość odprawy

Wysokość odprawy wynosi:

 1. Lata: 1/3 miesięcznego wynagrodzenia za pełny rok służbowy od pierwszego dnia pracy.
 2. Miesiące: Za pozostałą liczbę miesięcy pracy według następującego wzoru: (rzeczywiste wynagrodzenie brutto / miesięczne wynagrodzenie brutto) x (1/3 miesięcznego wynagrodzenia brutto / 12)
 3. Dni: W przypadku pozostałej liczby dni stosuje się ten sam wzór, co w kroku 2. tylko w tym przypadku rzeczywiste wynagrodzenie jest zrównane z miesięcznym wynagrodzeniem brutto. Więc na przykład bez względu na to, czy pracowałeś przez 2 czy 27 dni, możesz to zaokrąglić do całego miesiąca.

Obowiązuje maksymalny zwrot w wysokości 84 000 euro brutto (2021 r.) lub kwota odpowiadająca rocznemu wynagrodzeniu, jeśli wynagrodzenie to jest wyższe niż 84 000 euro brutto.

 

Co wchodzi w skład wynagrodzenia brutto?

 • miesięczne wynagrodzenie brutto;
 • wynagrodzenie za urlop (vakantiegeld);
 • stała trzynastka

Od odprawy mogą zostać odciągnięte koszty jakie pracodawca poniósł w celu zapobieżenia długotrwałego bezrobocia pracownika (np. szkolenie, plan przywrócenia do pracy). 

 

Do przeliczenia przybliżonej wysokości odprawy można użyć wielu narzędzi pomocniczych.

Jedno z nich (źródło: Rijksoverheid) znajdziesz poniżej.

 

Podobne artykuły: Odprawa przy zwolnieniu