Odprawa przy zwolnieniu

Drogi czytelniku. Nie specjalizuję się w sprawach dotyczących zwolnienia z pracy. Podaję jedynie ciekawe informacje na ten temat. Nie pisz więc do mnie w tej sprawie. 

Uwaga: od 1 stycznia 2020 prawo dotyczące odprawy uległo zmianie

W odróżnieniu od lat poprzdnich (2015-2020) od 2020 każdy ma prawo do odprawy w wysokości 1/3

miesięcznego wynagrodzenia brutto za przepracowany rok. Wiek oraz okres zatrudnienia nie mają znaczenia.

Osoby, które były zatrudnione przez ponad 10 lat otrzymają niższą odprawę niż było to możliwe do roku 2020.

Od 1 lipca 2015 roku, pracownicy mają prawo do odprawy przejściowej (wyprawki w wyniku zwolnienia z pracy, w języku holenderskim: transitievergoeding). Odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących odprawy przejściowej.

 

Czy mam prawo do odprawy przejściowej?
Od 1 stycznia 2020 każdy ma prawo do odprawy w wysokości 1/3 miesięcznego wynagrodzenia brutto za przepracowany rok.

 

Główne warunki:

 

  • zwolnienie musi być inicjatywą pracodawcy (rezygnacja z pracy przez pracownika nie upoważnia do odprawy przejściowej!);
  • zwolnienie nie jest spowodowane poważnymi naruszeniami ze strony pracownika;
  • zwolnienie nie jest związane z upadłością firmy lub osiągnięciem wieku emerytalnego

 

Zostanę zwolniony, bo jestem chory od ponad dwóch lat. Czy mam również prawo do odprawy przejściowej?

Tak, długoterminowa choroba pracownika do 1 lipca 2015 roku (zwykle) nie kwalifikowała się do odprawy, natomiast od 1 lipca 2015 roku jest inaczej.

 

Moja umowa na czas określony nie jest odnawiana. Czy mam prawo do odprawy przejściowej?

Tak, do otrzymania odprawy przejściowej nie jest wymagana umowa o stałym zatrudnieniu.

 

W jakiej wysokości jest odprawa?

Wysokość odprawy jest zależna od wynagrodzenia i liczby przepracowanych lat. W ciągu pierwszych dziesięciu lat pracy, opłata przejściowa jest trzecią częścią miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok służby (1/3 wypłaty miesięcznej x ilość przepracowanych lat). Od dziesiątego roku służby opłata wynosi pół miesiąca wynagrodzenia za każdy rok służby (1/2 wypłaty miesięcznej x ilość pozostałych przepracowanych lat). Pracownicy powyżej 50 roku życia lub więcej mają prawo do jednego miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok służby (1 wypłata miesięczna x ilość przepracowanych lat). Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 25 pracowników nie obowiązuje ta zasada.

 

Czy mam prawo do odprawy przejściowej jeśli pracodawca jest w złej kondycji finansowej?

Dla pracodawców, którzy mają mniej niż 25 pracowników, a firma jest w złej kondycji finansowej, pracodawca ma prawo wypłacić mniejszą odprawę niż wyżej (zwolnienie pracowników z przyczyn ekonomicznych).

 

Czy istnieje limit wysokości odprawy?

 

Od stycznia roku 2020 limit wynosi  83.000 brutto.

 

Jeśli wynagrodzenie jest wyższe niż maksymalna dostępna.

 

Czy wysokość odprawy przejściowej może być niższa?

Tak, jeśli pracodawca poniósł koszty w celu zapobieżenia długotrwałego bezrobocia pracownika (myślę o kosztach outplacement), to koszty te są odliczane od odprawy. Ponadto koszty szkoleń również odejmuje się od odprawy przejściowej.

 

Podchodzę pod plan reorganizacji (Sociaal Plan), w którym ujęte są zasady zwolnienia. Czy stosuje się wówczas zasady zawarte w planie czy zasady odprawy przejściowej?

Jeśli pracodawca, w dniu 1 lipca 2015 roku związany był układem zbiorowym (CAO) lub związki zawodowe zaakceptowały jego plan reorganizacji (Sociaal Plan), wówczas nie obowiązuje odprawa przejściowa, a warunki ustalone w CAO lup planie reorganizacji. Pracodawca nie musi płacić "podwójnie".

 

Jakie "wynagrodzenie" należy przyjąć przy obliczaniu odprawy przejściowej? Licząc bonusy i pieniądze wakacyjne?

Obliczenie odprawy nie opiera się tylko na "gołej" pensji. Do wynagrodzenia zalicza się również: płatne urlopy, premie na koniec roku, wynagrodzenia za nadgodziny, przesunięcie uprawnień, premii i dywidenda.

 

Mogę zażądać wyższą kwotę niż zwykła odprawa przejściowa?

Jeśli pracodawca dopuścił się poważnych uchybień wobec zwolnionego pracownika (np. dyskryminacji lub celowych działań powodujących zaburzenia stosunku pracy), pracownik może żądać dodatkowej opłaty w sądzie. Nawet jeśli pracodawca ma dobry powód do zwolnienia pracownika, pracownik może negocjować z pracodawcą wyższą opłatę.

 

Do przeliczenia przybliżonej wysokości odprawy można użyć wielu narzędzi pomocniczych.

 

Jedno z nich (źródło: Rijksoverheid) znajdziesz poniżej.