Jaką masz umowę o pracę?

Drogi czytelniku!
Podaję w tym blogu informacje na temat rodzajów umów o pracę. Jeśli masz konflikt z pracodawcą udaj się do adwokata specjalizującego się w prawie pracy. 

Czy wiesz co podpisałeś?

Met uitzendbeding: umowa z klauzulą agencyjną

Zonder uitzendbeding: umowa bez klauzuli agencyjnej

Masz umowę na fazie A lub na fazie 1 i 2 z klauzulą agencyjną

Pierwsza faza umowy o pracę tymczasową to faza A lub faza 1 i 2. Okres ten trwa maksymalnie 78 tygodni. Możesz pracować dla 1 firmy lub dla kilku firm. Możesz otrzymać nieograniczoną liczbę nowych kontraktów. Nie ma maksymalnej liczby umów. Wiele z Twoich praw na tym etapie jest określonych w układzie zbiorowym pracy (CAO), który towarzyszy Twojej umowie.

 

Umowa z klauzulą agencyjną (met uitzendbeding) to umowa, zgodnie z którą umowa o pracę tymczasową wygasa automatycznie w momencie zakończenia zlecenia (czyli kiedy nie ma pracy). Na fazie A lub na fazach 1 i 2 standardowo obowiązuje klauzula dotycząca pracy tymczasowej. Zostało to uzgodnione w CAO.

 

Zwolnienie

Ponieważ Twoja umowa zawiera klauzulę dotyczącą pracy tymczasowej, możesz łatwo zostać zwolniony. Twoja umowa wygasa automatycznie po zakończeniu pracy. W związku z tym wynagrodzenie otrzymasz tylko za przepracowane godziny.

 

Jeśli zostałeś zwolniony i ponownie rozpoczynasz pracę za pośrednictwem tej samej agencji pracy po okresie dłuższym niż 6 miesięcy, to faza A lub faza 1 i 2 zaczyna być naliczana od początku.

 

Wynagrodzenie w przypadku braku pracy

Ze względu na zawartą w Twojej umowie klauzulę agencyjną nie przysługuje Ci wynagrodzenie, jeśli praca zostanie całkowicie wstrzymana.

 

Wynagrodzenie w przypadku choroby

Jeśli Twoja umowa zawiera klauzulę agencyjną wygasa ona, jeśli zachorujesz (zgodnie z CAO). Sąd może postanowić inaczej.

Pracodawca przekazuje wówczas pracownika do UWV.

Masz umowę na fazie A lub na fazie 1 i 2, bez klauzuli agencyjnej

Pierwsza faza umowy o pracę tymczasową to faza A lub faza 1 i 2. Okres ten trwa maksymalnie 78 tygodni. Możesz pracować dla 1 firmy lub dla kilku firm. Możesz otrzymać nieograniczoną liczbę nowych kontraktów. Nie ma maksymalnej liczby umów. Wiele z Twoich praw na tym etapie jest określonych w układzie zbiorowym pracy (CAO), który towarzyszy Twojej umowie.

 

Umowa z klauzulą agencyją to umowa, zgodnie z którą umowa o pracę tymczasową wygasa automatycznie z chwilą zakończenia zlecenia. Na fazie A lub na fazach 1 i 2 standardowo obowiązuje klauzula agencyjna. Zostało to uzgodnione w układzie zbiorowym pracy. Jeśli nie obowiązuje klauzula agencyjna, musi to byc wyrażnie zapisane w umowie.

 

Zwolnienie

Jeśli masz umowę bez klauzuli agencyjnej, agencja nie może cię tak po prostu zwolnić. Jeśli pracodawca chce wcześniej zakończyć umowę na czas określony, może wypowiedzieć umowę tymczasową tylko gdy:

 

  • jeśli w umowie o pracę zostało ujęte, że pracodacwa może zakończyć ją wczesniej. Nazywa się to często „przedwczesnym anulowaniem” (tussentijds opzeggen). Twój pracodawca może wypowiedzieć umowę wcześniej tylko za zgodą UWV lub sądu rejonowego.
  • w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego
  • za porozumieniem stron

Zezwolenie UWV

Twój pracodawca musi wnioskować w UWV o pozwolenie, jeśli chce wcześniej wypowiedzieć umowę, tylko gdy:

  • byłeś chory ponad 2 lata
  • z powodów ekonomicznych

Zgoda sądu okręgowego

Jeśli Twój pracodawca chce wcześniej wypowiedzieć umowę z innego powodu musi wystąpić o pozwolenie do Sądu Okręgowego. Jeśli sąd zdecyduje, że Twój pracodawca może cię zwolnić, obowiązuje okres wypowiedzenia.

 

W przypadku ciąży mogą obowiązywać inne zasady.

 

Jeśli zostałeś zwolniony i ponownie rozpoczynasz pracę za pośrednictwem tej samej agencji pracy po okresie dłuższym niż 6 miesięcy, to faza A lub faza 1 i 2 zaczyna być naliczana od początku.

 

Wynagrodzenie w przypadku braku pracy

W przypadku umowy bez klauzuli agencyjnej czasami będziesz otrzymywać wynagrodzenie również wtedy, gdy nie będzie dla Ciebie pracy. Twoja umowa określa, czy agencja pracy musi nadal wypłacać Ci wynagrodzenie (nawet po zakończeniu, jako tzw. eigenrisicodrager).

 

Wynagrodzenie w przypadku choroby

Jeśli klauzula agencyjna nie ma zastosowania , masz prawo do wynagrodzenia w przypadku choroby. Czasami są dni oczekiwania. Agencja pracy nie wypłaci Ci wynagrodzenia za pierwsze 1 lub 2 dni choroby. Jest to określone w Twojej umowie lub układzie zbiorowym pracy.

Masz umowę na fazie B lub fazie 3

Faza B lub faza 3 trwa maksymalnie 4 lata lub maksymalnie 6 umów. Na tym etapie masz umowę o pracę tymczasową na czas określony. Nie ma klauzuli agencyjnej.

 

Obowiązek powiadomienia

Masz umowę na co najmniej 6 miesięcy? W takim przypadku agencja pracy musi powiadomić Cię na piśmie o rozwiązaniu lub przedłużeniu Twojej umowy o pracę tymczasową. Należy to zrobić na czas: nie później niż 1 miesiąc przed końcem umowy. W przeciwnym razie masz prawo do opłaty za brak powiadomienienia o zakończeniu umowy.

 

UWAGA: Jeśli w Twojej umowie nie ma daty zakończenia, nie przysługuje Ci opłata za brak powiadomienia.

 

Zwolnienie

Twoja umowa często ma datę zakończenia. Umowa wygasa wtedy w dniu zakończenia. Możesz uzgodnić z agencją pracy przedłużenie umowy. Jeśli nie zgodziłeś się na nic (niczego nie podpisywałeś) i kontynuujesz pracę po dacie zakończenia, to w takim przypadku Twoja umowa o pracę tymczasową została automatycznie przedłużona. Oznacza to, że Twoja stara umowa będzie kontynuowana automatycznie.

 

Jeśli agencja pracy chce rozwiązać Twoją umowę przed jej upływem? Jest to możliwe tylko wtedy, gdy Twoja umowa stanowi, że jest to dozwolone. Agencja pracy musi również mieć ważny powód ku zwolnieniu.

 

Jeśli zostałeś zwolniony i ponownie rozpoczynasz pracę za pośrednictwem tej samej agencji pracy po okresie dłuższym niż 6 miesięcy, to faza A lub faza 1 i 2 zaczyna być naliczana od początku.

 

Wynagrodzenie w przypadku braku pracy

Masz prawo do wynagrodzenia tak długo, jak długo obowiązuje umowa. Agencja pracy musi nadal wypłacać 100% wynagrodzenia w przypadku odwołania pracy. Czasami agencja pracy musi znaleźć dla Ciebie inną pracę.

 

UWAGA: Jesli nie pracowałeś najpierw na fazie A lub na fazach 1 i 2 i od razu rozpocząłeś fazę B czy fazę 3, wówczas mogą obowiązywać inne zasady. Podejmij kontakt z prawnikiem.

 

Wynagrodzenie w przypadku choroby

Jeśli zachorujesz, masz prawo do wynagrodzenia tak długo, jak obowiązuje umowa. W związku z tym agencja pracy musi nadal wypłacać Ci wynagrodzenie podczas choroby. Jeśli umowa na czas określony wygasa i nadal jesteś chory, wówczas możesz mieć prawo do zasiłku chorobowego.

 

Czasami obowiązują dni oczekiwania. W takim przypadku agencja pracy nie wypłaci wynagrodzenia za pierwsze 1 lub 2 dni choroby. Jest to określone w Twojej umowie lub układzie zbiorowym pracy (CAO).

Masz umowę na fazie C lub fazie 4

Ostatnią fazą umowy o pracę tymczasową jest faza C lub faza 4. Masz wtedy umowę na czas nieokreślony.

 

Zwolnienie

Agencja pracy nie może Cię zwolnić bez uzasadnionego powodu. Agencja pracy może zwolnić Cię tylko:

  • dyscyplinarnie
  • za zgodą sędziego lub UWV
  • za porozumieniem stron, warunki zwolnienia uzgadniae są wspólnie

Wynagrodzenie w przypadku braku pracy

W przypadku braku pracy agencja pracy musi nadal wypłacać 100% wynagrodzenia. Czasami agencja pracy musi znaleźć dla Ciebie inną pracę.

 

Wynagrodzenie w przypadku choroby

Jeśli zachorujesz, agencja pracy musi nadal wypłacać Ci wynagrodzenie. Jeśli chorowałeś dłużej niż 2 lata, agencja pracy może Cię zwolnić wnioskując o zwolnienie z pracy w UWV.

 

Czasami są dni oczekiwania. Agencja pracy nie wypłaci Ci wynagrodzenia za pierwsze 1 lub 2 dni choroby. Jest to określone w Twojej umowie lub układzie zbiorowym pracy.

 

W OPARCIU O TEKSTY ŻRÓDŁOWE:

  • Juridisch Loket
  • Rijksoverheid