Co to znaczy eigenrisicodrager - kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Ustawa o zasiłkach chorobowych jest dość skomplikowana, przeczytaj ten tekst kilka razy ;)

W świetle ustawy o zasiłkach chorobowych pracodawca wypłaca pracownikom wynagrodzenie chorobowe do momentu zakończenia umowy (maksymalnie 2 lata).  W tym okresie pracodawca jest również odpowiedzialny za integrację swoich pracowników, czyli ich powrót do pracy na to samo lub inne stanowisko. Po zakończeniu umowy (na umowie stałej po dwóch latach) jeśli chory pracownik nie powrócił jeszcze do zdrowia, obowiązek wypłacania wynagrodzenia spoczywa na UWV (Instytut Wykonawczy Świadczeń Pracowniczych).

 

Eigenrisicodrager

Pracodawcy wybierają czasem inną formę ubezpieczenia, co wiąże się co prawda z niższą składką na świadczenie pracownicze, jednak w przypadku choroby (byłego) pracownika, pracodawca ponosi własne ryzyko (eigen risico) związane z opłatą chorobowego oraz kosztów tzw. reintegracji chorego pracownika. 

Pracodawca może zdecydować, że po rozwiązaniu umowy o pracę z chorym pracownikiem, NADAL będzie wypłacał WYNAGRODZENIE CHOROBOWE - zasiłek chorobowy. Wówczas pracodawca nazywany jest EIGENRISICIDRAGER, czyli on sam ponosi odpowiedzialność za wynagrodzenie pracownika po zakończeniu umowy o pracę. Eigen risico (własne ryzyko) to wkład własny pracodawcy w pokrycie ubezpieczenia pracowniczego. Ryzyko pracodawcy polega na tym, że jeżeli pracownik się rozchoruje to pracodawca musi pokryć wszystkie koszty; wynagrodzenie oraz koszty związane z wdrożeniem osób trzecich (Arboarts, biuro reintegracyjne). Jeśli pracownik się nie rozchoruje pracodawca zyska na mniejszej składce ubezpieczeniowej odprowadzanej do UWV. 

 

Pracodawcy holenderscy mają w świetle ustawy możliwość dokonania wyboru. Jeśli decydują się na wkład własny, wówczas nie UWV a pracodawca jest odpowiedzialny za wynagrodzenie.  UWV nadal występie w roli organu kontrolującego, co oznacza, że sprawuje władzę nad pracodawcą i pieczę nad pracownikiem. Pracodawca nadal musi stosować się do ustawy, a pracownik może odwołać się do UWV, jeśli uważa, że pracodawca łamie prawo. Jeśli pracodawca według UWV źle sprawuje swoje obowiązki, UWV przejmie je od niego, co wiąże się niestety z pokryciem wszelkich kosztów przez pracodawcę.


WYJĄTEK

 

Pracodawca nie ponosi własnego ryzyka za pracowników/pracownice:

  • chorych w wyniku ciąży lub porodu
  • urodzonych przed 08-07-1954
  • udokumentowanych przewlekle chorych i niepełnosprawnych 

 

 Obowiązki pracodawcy

 

 

Polityka profilaktyki i nieobecności, stosownego zatrudnienia (odpowiedniego do schorzenia byłego pracownika) oraz reintegracja, spoczywają na barkach pracodawcy. Pracownik nie stawia się na komisje lekarskie do UWV, a do lekarza ds. higieny pracy (Arboarts), wyznaczonego przez pracodawcę. Również pracodawca, a nie UWV ma obowiązek stworzenia planu reintegracyjnego (planu powrotu na rynek pracy) z pomocą wynajętego przez siebie specjalistycznego biura. 

 

Źródło: UWV

 

Jeśli jesteś chory w wyniku wypadku i szukasz pomocy