Okres przedawnienia w sprawie o odszkodowanie

Jeśli doznałeś obrażeń ciała w wypadku i chcesz uzyskać odszkodowanie od strony odpowiedzialnej za ten wypadek musisz zgłosić roszczenie w określonym terminie. W przeciwnym razie roszczenie może ulec przedawnieniu. Wówczas tracisz prawo do odszkodowania i mowa jest o przedawnieniu. 

Przedawnienie w sprawach o odszkodowanie

Zgodnie z prawem ogólny termin przedawnienia wynosi pięć lat. Oznacza to, że należy pociągnąć stronę przeciwną do odpowiedzialności za swoje szkody w ciągu pięciu lat. Należy wysłać list roszczeniowy poczta poleconą. 

 

Wypadek drogowy

W razie wypadku drogowego z udziałem pojazdu mechanicznego możesz zwrócić się bezpośrednio do ubezpieczyciela samochodu ( motocykla, motoroweru lub roweru elektrycznego). W tym przypadku obowiązuje krótszy, trzyletni okres przedawnienia. Po tym trzyletnim okresie nie możnaz już kontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem, ale nadal można pociągnąć kierowcę do odpowiedzialności. Można skorzystać z pewnego "sktótu", ale jest to skomplikowany proces. Dlatego mądrze jest działać szybko.

 

Bezwzględny okres przedawnienia

Pięcioletni okres przedawnienia rozpoczyna się, gdy dowiesz się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej za nią. Może się zdarzyć, że szkoda ujawni się znacznie później lub dopiero (dużo) później zostanie ustalone, kto spowodował szkodę.  Wówczas  termin przedawnienia wynoszący pięć lat również rozpoczyna się później. Jednakże obowiązuje bezwzględny okres przedawnienia wynoszący 20 lat.

 

Krótki termin przedawnienia

Istnieją pewne wyjątki, które powodują, że roszczenie wygasa np. po roku. Dotyczy to np. wypadków w transporcie publicznym lub z organizatorem wycieczek. Aby uniknąć rozczarowań, zaleca się natychmiastowe wdrożenie prawnika, który prawidłowo zadba o to, by sprawa się nie przedawniła.

 

Unieważnienie przedawnienia 

 

Zarówno w toku sprawy jak i po wniesieniu roszczenia o uszkodzenie ciała również trzeba zapobiec wygaśnięciu okresu przedawnienia (zwłaszcza, gdy spodziewane są szkody w przyszłości). Należy w  odpowiednim czasie wysłać pismo o unieważnieniu przedawnienia do ubezpieczyciela. To jest list polecony, w którym „zatrzymujesz” przedawnienie roszczenia odszkodowawczego.