Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Kryterium tygodniowe

Jednym z warunków przystąpienia do zasiłku dla bezrobotnych jest spełnienie tzw. wymogu tygodniowego. Należy przepracować co najmniej 26 tygodni w ciągu 36 tygodni poprzedzających bezrobocie. W uproszczeniu należy przepracować co najmniej 26 tygodni, czyli pół roku. Wówczas istnieje prawo do minimalnego zasiłku dla bezrobotnych, które trwa 3 miesiące. Zasiłek dla bezrobotnych może trwać dłużej jeśli spełnia się kryterium roczne (patrz niżej). 

 

Kiedy jest mowa o przepracowanym tygodniu?

 

Wystarczy przepracować JEDEN dzień w danym tygodniu, aby został zaliczony CAŁY tydzień pracy. Nawet jeśli w danym tygodniu pracownik chorował 4 dni, ale przepracował 1 dzień, ten tydzień liczy się jako tydzień przepracowany. Przepracowany tydzień można liczyć tylko raz. Po kolejnym powrocie na bezrobotne, dany tydzień nie jest wliczany po raz drugi do wymogu tygodniowego.

 

Co dzieje się z nieprzepracowanymi tygodniami?

 

Tylko w przypadku, gdy nie podjęto pracy z powodu choroby lub niezdolności do pracy lub z powodu bezpłatnego urlopu, te tygodnie (maksymalnie 78 tygodni) są dodawane do wymaganego 36-tygodniowego okresu. Wówczas wymagany 36-tygodniowy okres zostaje wydłużony i nie ponosi się konsekwencji np. z powodu choroby.

Przykład:

Przepracowałeś tylko 20 tygodni w okresie 36 tygodni. Ale byłeś chory przez 7 tygodni. Te 7 tygodni dodaje się do 36-tygodniowego okresu. Patrzymy więc na 43 tygodnie przed twoim bezrobociem. Musisz przepracować 26 tygodni w ciągu tych 43 tygodni. Ta sama zasada obowiązuje również w przypadku świadczeń związanych z ciążą, porodem, adopcją lub opieką zastępczą.

 

Zmniejszony wymóg tygodni

 

Zmniejszony wymóg tygodni dotyczy pracowników filmowych, muzyków i artystów. Ci muszą przepracować 16 tygodni w ciągu 39 tygodni przed bezrobociem.

Co dzieje się z zasiłkiem dla bezrobotnych, podczas choroby?

 

Przez pierwsze 13 tygodni choroby (3 miesiące) na zasiłku dla bezrobotnych nie dzieje się nic. Zasiłek dla bezrobotnych obowiązuje i jest wypłacany jak dotychczasowo. Nadal należy szukać pracy (jeden z obowiązków bezrobotnego), chyba że lekarz orzecznik UWV zwolni z tego obowiązku. Po trzech miesiącach choroby zasiłek zostanie przekształcony w zasiłek chorobowy.

 

W jakich sytuacjach zasiłek dla bezrobotnych się nie należy?

 

Jeżeli:

  • otrzymujesz zasiłek chorobowy lub rentę lub niezdolny do pracy
  • jesteś bezrobotny z własnej winy ( sam rozwiązałeś umowę o racę lub zostałeś zwolniony dyscyplinarnie)

Kryterium roczne

 

Za każdy przepracowany rok otrzymuje się 1 m-c zasiłku dla bezrobotnych. Ta zasada obowiązuje jeżeli:

  • spełnia się kryterium tygodniowe i
  • w ostatnich 5 latach przepracowano co najmniej 4 lata i
  • w każdym z tych 4 lat kalendarzowych otrzymało się wynagrodzenie za 52 dni (do 1 stycznie 2013 r.)
    w każdym z tych 4 lat kalendarzowych otrzymało się wynagrodzenie za 208 godzin pracy (od 1 stycznia 2013 r.)

Do lat pracy wliczają się lata po 1998 r. do roku, w którym zostało się bezrobotnym. Zaliczane są również tzw. fikcyjne lata pracy od osiągniecia wieku 18 lat do roku 1997.

 

Staż pracy do 10 lat

 

Do 10 lat pracy za każdy pełny przepracowany rok kalendarzowy otrzymuje się jeden m-c zasiłku dla bezrobotnych. 

 

Staż pracy powyżej 11 lat:

  • za każdy pełny przepracowany rok kalendarzowy do 1 stycznia 2016 należy się jeden m-c zasiłku dla bezrobotnych
  • za każdy pełny przepracowany rok kalendarzowy od 1 stycznia 2016 należy się 0,5 m-ca zasiłku dla bezrobotnych

Długość zasiłku jest więc zależna od stażu pracy, jednak nigdy nie może przekroczyć 24 miesięcy.

 

Autor: Anna Konowalczyk w oparciu o teksty źródłowe.

 

Podobne artykuły:

 

Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Czy mogę zabrać ze sobą zasiłek do Polski?