Jak zgłosić wypadek w pracy?

Miałeś wypadek i szukasz bezpłatnej pomocy w uzyskaniu odszkodowania?


Co powinieneś zrobić w razie wypadku w pracy pomimo podjęcia środków zapobiegawczych?

 

Zgodnie z art. 9 ustawy o warunkach pracy pracodawca musi niezwłocznie zgłosić poważne wypadki do Inspekcji Pracy i Zatrudnienia (SZW). Dotyczy to wypadków , które doprowadziły do śmierci, trwałego urazu lub hospitalizacji. Nawet jeśli w póniejszym okresie po wypadku okaże się, że konieczna jest o hospitalizacja, jest mowa o trwałym uszkodzeniu ciała, które może być związane z wypadkiem w pracy, pracodawca musi natychmiast zgłosić ten wypadek. Trwałe uszkodzenie oznacza: amputację, (częściową) ślepotę lub przewlekłe dolegliwości fizyczne lub psychiczne.

 

Gdzie zgłosić wypadek?

 

W razie wypadku śmiertelnego w pracy należy niezwłocznie zgłosić się do Inspektoratu SZW. Można to zrobić, dzwoniąc pod numer 0800 - 5151, który jest dostępny przez telefon 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Poważny wypadek przemysłowy, taki jak trwałe uszkodzenie ciała i hospitalizacja, można zgłosić telefonicznie pod numerem 0800 - 5151 lub elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Inspekcji SZW

 

Po zgłoszeniu wypadku Inspektorat SZW oceni, czy przeprowadzi dalsze badania, czy nie. Inspekcja może nałożyć grzywnę w wysokości do 50 000 euro za nie zgłoszenie wypadku.

 

Rada zakładowa

 

Jeśli zgłosiłeś wypadek do Inspektoratu SZW, musisz również poinformować wewnętrzną służbę ratunkową, radę zakładową lub reprezentację pracowniczą.

 

Wypadki przy pracy w Holandii

 

Każdego roku 230 000 pracowników ulega wypadkowi w pracy. Co roku Inspektorat SZW bada około 2000 wypadków przy pracy. Większość wypadków ma miejsce w przemyśle. Wysokie notowania mają miejsce również w sektorze odpadów i budownictwa.


Inne grupy ryzyka to:

 

  • młodzież w wieku od 15 do 24 lat 
  • pracownicy tymczasowi
  • zawody z ryzykiem (ryzyko upadku z wysokości, kontakt z poruszającym się obiektem, kontakt z ruchomymi częściami maszyny i niebezpieczeństwo kolizji)

https://www.inspectieszw.nl/melden/arbeidsongeval

 

Podobne artykuły:

Czy pracodawca jest odpowiedzialny za wypadek w pracy?

 

Autor: Anna Konowalczyk
Źródło: SZW, CBS