Jeśli czynsz jest za wysoki

Drogi czytelniku. Nie specjalizuję się w wynajmie mieszkań. Podaję jedynie ciekawe informacje na ten temat. Nie pisz więc do mie w tej sprawie. 


Gdzie udać  się w razie problemów zwiazanych z wynajmem mieszkania?
Huurcommisie, niezależna organizacja państwowa to komitet do spraw czynszu powołany z myślą o lokatorach i właścicielach roztrzygająca m.in. spory w kwestii wynajmu, wysokości czynszu oraz kontraktów o wynajem.

 

System punktów
System punktowy na mieszkania socjalne odzwierciedla jakość nieruchomości. Na podstawie metrażu poszczególnych pomieszczeń, wyposażenia w kuchni i urządzeń sanitarnych, energooszczędności mieszkania oraz okolicy w jakiej usytuowane jest mieszkanie naliczane są punkty. Istnieją oddzielne systemy punktów dla samodzielnych mieszkań, pojedynczych pokoi, przyczep kempingowych lub stałych kempingów. Ponadto, istnieją specjalne przepisy dotyczące mieszkań w bloku oraz mieszkań zabytkowych.

 

Cena wynajmu i punktacja
Poprzez specjalnie do tego celu przygotowany program można szacunkowo ustalić liczbę punktów adekwatnych do danej nieruchomości, a tym samym sprawdzić czy czynsz nie jest za wysoki.

Jeśli lokator płaci cenę all-inclusive, nie jest jasne ile wynosi czynsz podstawowy i opłaty ryczałtowe. Najemca może wtedy zaproponować właścicielowi rozdzielenie ceny all-inclusive *. Wówczas obliczenie wysokości czynszu systemem punktowym jest możliwe. Jeśli właściciel nie zgodzi się lokator może zwrócić się wówczas do Komitetu (Huurcommisie).

 

Czym są koszty serwisowe?

Koszty serwisowe to koszty doliczane do czynszu podstawowego z tytułu eksploatacji i usług. Przykładowo usługi mogą obejmować koszty sprzątania obejścia, prac ogrodniczych, wyposażenia oraz wynajęcia dozorcy. Koszty eksploatacji to gaz, energia elektryczna i woda, na które lokator posiada swój własny licznik. W umowie lub listownej informacji  o corocznym wzroście czynszu wyszczególnione są wszelkie opłaty za usługi serwisowe.

 

Roczna podwyżka czynszu
Właściciel może podwyższyć czynsz raz w roku (lub dwa razy co 24 miesięcy). Rząd ustanawia maksymalny procent rocznie. Odnosi się to do wszystkich domów w sektorze socjalnym (w sektorze prywatnym obowiązują inne zasady).

 

Proponowana podwyżka czynszu

Właściciel ma obowiązek piśmiennie poinformować lokatora o  wzroscie czyszu na dwa miesiące przed zamierzona podwyżką.  Jeśli właściciel chce zwiększyć czynsz od 1 lipca, lokator musi otrzymać  propozycję wzrostu czynszu do 30 kwietnia.

Wniosek powinien zawierać następujące elementy:

  • kwotę dotychczasowego i nowego czynszu podstawowego
  • procent lub kwotę, o który czynsz jest zwiększony
  • czy ma miejsce podwyżka czynszu zależna od dochodu. Jeśli tak, to właściciel musi wysłać potwierdzenie wzrostu dochodów lokatora z urzędu podatkowego
  • datę wzrostu czynszu
  • jak najemca może się odwołać od  podwyżki czynszu

Pozostałe warunki dotyczące podwyżek czynszu

  • wysokość czynszu podstawowego nie może przekraczać maksymalnej wysokości czynszu według ustawy
  • właściciel nie może zaproponować podwyżki czynszu, jeśli umowa dotyczy ceny all-inclusive. W tym przypadku nie znana jest kwota czynszu podstawowego bez opłat ryczałtowych (* patrz wyżej: Jeśli lokator płaci cenę all-inclusive, nie jest jasne ile wynosi czynsz podstawowy i opłaty ryczałtowe. Najemca może wtedy zaproponować właścicielowi rozdzielenie ceny all- inclusive)
  • czynsz nie może zostać zwiększony, jeżeli specjalna komisja zmniejszyła czynsz przed podwyżką z powodu zaniedbań w renowacji mieszkania.
  • czynsz nie może wzrosnąć, gdy został złożony wniosek o redukcją kosztów wynajmu z powodu zaniedbań w renowacji mieszkania

Prace konserwacyjno-remontowe

Właściciel musi dbać o nieruchomość i utrzymywać ją w dobrym stanie. Jest odpowiedzialny za duże reparacje takie jak przecieki w dachu lub izolacja ram okiennych i drzwi.

Najemca jest zobowiązany przeprowadzać małe remonty we własnym zakresie takie jak malowanie wnętrz lub odetkanie zlewu. Wskazane jest, aby stan mieszkania został opisany na początku dzierżawy.

 

Stan techniczny

Jeśli dom znajduje się w złym stanie technicznym, lokator musi zgłosić je jak najszybciej właścicielowi.  Najlepiej zrobić to piśmiennie. Poważne zaniedbania w stanie technicznym mogą doprowadzić do czasowego zmniejszenia czynszu.

 

Źródło: Huurcommissie

 

Artykuły o podobnej treści:

Zameldowanie w Holandii

Mieszkanie w Holandii