Jak wygłąda procedura o odszkodowanie powypadkowe

Ta informacja jest dla Ciecie jeśli doznałeś szkody osobowej i chcesz:

 • uzyskać jak najwyższe odszkodowanie
 • wyrównać utracone w wyniku wypadku dochody
 • po wypadku móc swobodnie sfinansować leczenie i opiekę
 • uzyskać środki na przystosowanie swojego domu
 • wiedzieć krok po kroku jak przebiega procedura
 • mieć przedstawiciela, który nie ugnie się pod naciskiem strony przeciwnej
 • mieć przedstawiciela, który wybierze dla Ciebie najkorzystniejszą opcję
 • mieć przedstawiciela, który będzie Cię reprezentował również w UWV i/lub u lekarzy prowadzących

Natalia Bernaś

 

"Korzystam z usług Pani Anny Konowalczyk i jestem bardzo zadowolona. Pani Anna nie tylko pomogła mi jako fachowiec przy rozwiązaniu sprawy z wypadkiem ale również jako człowiek ogromnym wsparciem i pozytywnością za co serdecznie dziękuje. Szczerze polecam Panią Anne, współpraca przebiega miło i pomyślnie i co najważniejsze Pani Anna podchodzi do ludzi ze zrozumieniem drugiego człowieka. Gorąco polecam!"

Sprawcę wypadku można pociągnąć do odpowiedzialności za poniesioną krzywdę do 5 lat od daty zdarzenia.

Siedem kroków

 1. Analiza wypadku.
 2. Pociągnięcie strony przeciwnej do odpowiedzialności za szkodę.
 3. Negocjacje między stronami.
 4. Dowód odpowiedzialności.
 5. Udowodnienie przyczyny i skutku szkody.
 6. Obliczenie wysokości szkody.
 7. Zamkniecie sprawy. 

Analiza wypadku

Dobry specjalista zaczyna od szczegółowego wywiadu z ofiarą. Ma to na celu nie tylko wymianę istotnych informacji i danych, ale także dokonanie właściwej oceny możliwości prawnych i szans powodzenia. Doradztwo Anna służy swoją ekspertyzą oraz pomocą w znalezieniu odpowiedniego przedstawiciela prawnego w dziedzinie odszkodowań powypadkowych. Dodatkowo służy pomocą w tłumaczeniach oraz sprawach związanych z pomocą społeczną (np. utrata pracy czy ubezpieczenia zdrowotnego). 

Odpowiedzialność za szkodę

Na tym etapie ustala się podmiot odpowiedzialny za szkodę. Specjalista w imieniu poszkodowanego pociąga ubezpieczenie sprawcy wypadku do odpowiedzialności za zaistniałą i przyszłą szkodę oraz cierpienie poszkodowanego. Podmiot odpowiedzialny za szkodę jest zobowiązany wypłacić poszkodowanemu określoną kwotę pieniężną za poniesioną szkodę. Obejmuje to koszty pomocy prawnej, koszty doradców medycznych, biegłych do spraw pracy lub innych biegłych wdrożonych do sprawy (np. tłumacza). Poszkodowany z założenia nie ponosi ryzyka finansowego.

Negocjacje między stronami

Po ustaleniu odpowiedzialności rozpoczynają się negocjacje między obiema stronami. Prawie zawsze strona przeciwna jest reprezentowana przez własnego profesjonalnego tzw. likwidatora szkód (ubezpieczyciela). Niezmiernie ważne jest, by poszkodowany również reprezentowany był przez profesjonalistę. Strona przeciwna łatwo może wykorzystać niewiedzę lub brak obrony poszkodowanego i wypłacić mniejsze odszkodowanie. 


Dowód odpowiedzialności

Często w trakcie negocjacji dochodzi do sporu między stronami o odpowiedzialność za wypadek. W takim przypadku ważne jest przeprowadzenie przez sąd wstępnego przesłuchania świadków. Ich zeznania mogą zostać wykorzystane jako materiał dowodowy w późniejszym procesie (o ile zaistnieje taka konieczność). Im wcześniej dojdzie do przesłuchania, tym lepiej, ponieważ z upływem czasu świadkowie zwyczajnie zapominają o niektórych faktach.

Udowodnienie przyczyny i skutku szkody

Nieodłącznym elementem procedury jest dyskusja o przyczynowości medycznej. Obie strony spierają się, czy i w jakim stopniu uraz, czy ewentualne kalectwo jakiego doznała ofiara, są bezpośrednim wynikiem wypadku. W takim przypadku, niezależny ekspert medyczny, np. lekarz specjalista lub rzeczoznawca higieny pracy, sporządza  orzeczenie wiążące dla obu stron. Jeśli strona przeciwna odmówi ekspertyzy medycznej, można ją wyegzekwować postanowieniem sądu. 

Obliczenie wysokości szkody

Kiedy już wszystkie wątpliwości stron zostaną rozwiane, dochodzi do odwzorowania szkody i przeliczenia jej w pieniądzach; rozpoczyna się negocjowanie wysokości ostatecznej rekompensaty za szkodę. Jeśli strony nie

mogą dojść do porozumienia co do wysokości odszkodowania, możliwe jest dochodzenie praw w drodze postępowania sądowego. W praktyce jednak rzadko miewa to miejsce.


Zamknięcie sprawy

Między stronami dochodzi do tzw. porozumienia ustalającego rekompensatę szkody (ugody) w formie pisemnej. Po podpisaniu tej umowy i potrąceniu wcześniej wypłaconych zaliczek następuje ostateczne rozliczenie i wypłata należnego poszkodowanemu odszkodowania powypadkowego.

 

Poszkodowany nie może w późniejszym terminie odwołać się od ustaleń zawartych w porozumieniu, nawet jeśli okaże się, że wyrządzona szkoda  jest wyższa niż początkowo oczekiwano. Z tego względu radzę poszkodowanym postępować bardzo ostrożnie i nie dać się przedwcześnie skusić na zaakceptowanie pozornie wysokiej sumy, która w rzeczywistości jest tylko częścią szkody.

 

Bezpłatna pomoc

Wysokość odszkodowania ma niewiarygodny wpływ na dalsze funkcjonowanie w rzeczywistości poszkodowanego. Uzyskana rekompensata ma zadbać o nowy start w życiu i zatroszczyć się o spokój finansowy. Z tego powodu należy zatroszczyć się  o odpowiednią pomoc prawną. 

 

Jeśli chcesz uzyskać wskazówek dotyczących odszkodowania adekwatnego do Twojej szkody lub chcesz zgłosić szkodę i ustalić szanse na uzyskanie odszkodowania wypełnij poniższy formularz. Moja porada jest bezpłatna

 

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.