Pakiety sponsorskie

 

€ 500 jest minimalną inwestycją przeznaczoną dla małych firm. Za tę kwote logo sponsorującej organizacji będzie regularnie emitowane podczas koncertów na małych ekranach rozmieszczonych w klubie.

Jakie są inne opcje?

  • 1000 €; Logo emitowane podczas transmisji koncertu na małym i dużym ekranie +   logo na plakatach i ulotkach * + 2 darmowe bilety
  • 2500 €;  Logo emitowane podczas koncertu + logo na plakatach i ulotkach * + własne materiały promocyjne podczas koncertów + 4 darmowe bilety
  • 5000 €; logo emitowane podczas koncertu + logo na plakatach i ulotkach * + własne  materiały promocyjne podczas koncertów + reklama w mediach (prasa, radio i telewizja) + podziękowania dla sponsorów ze sceny + 8 darmowe bilety

dystrybucja plakatów oraz ulotkek na terenie całej Holandii

* możliwa wyłączność branżowa za uzgodnioną ceną

 

Dostępne są inne sposoby reklamy, podporządkowane dzialalności sponsorującej firmy.

 

Jeśli chcesz zostać sponsorem jednego z koncertów organizowanych przez Disco Polska skontaktuj się z organizatorem. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sponsoringspakketten

 

500€ is een minimale investering bedoeld voor een kleine onderneming. Voor dit bedrag wordt regelmatig logo van betreffende organisatie tijdens concerten op onze kleine schermen uitgezonden.

 

Wat zijn andere mogelijkheden?

  • 1000€; uitzending logo tijdens het concert/kleine en grote scherm + logo op posters en flyers* + 2 gratis kaartjes
  • 2500€; uitzending logo tijdens het concert + logo op posters en flyers* + eigen promotie materiaal tijdens concerten + 4 gratis kaartjes
  • 5000€; uitzending logo tijdens het concert + logo op posters en flyers* + eigen promotie materiaal tijdens concerten + reclame in de media (pers, radio en tv) + vanuit het podium sponsoren benoemen + 8 gratis kaartjes

* posters en flyers verspreid door heel Nederland

* voor branche exclusiviteit zullen er andere prijsafspraken gemaakt worden 

 

Andere oplossingen voor reclame, die beter bij uw dienstverlening  aansluiten behoren uiteraard tot de mogelijkheden.

 

Wilt u een sponsor worden van de door Disco Polska georganiseerde concerten neem dan contact met ons op.