Gdzie szukać bezpłatnej pomocy prawnej?

Gdzie można uzyskać poradę prawną?

Z problemem prawnym w Holandii, można zwrócić się między innymi dJuridisch Loket, ConsuWijzer en Sociaal Raadslieden. W wielu przypadkach informacje i porady są bezpłatne. Na stronach internetowych tych organizacji można znależć wiele informacji wstępnych.   

 

Problemy prawne mogą mieć związek z:

  • rozwodem
  • zwolnieniem z pracy
  • dziedziczeniem
  • długami
  • świadczeniami
  • podatkami
  • organami rządowymi (np. gmina)

Juridisch Loket (Punkt pomocy prawnej)

Juridisch Loket (Punkt pomocy prawnej) to informacje i porady na tematy prawne. Osoby o niskich dochodach mogą osobiście udać się do Juridisch Loket. Otrzymają one bezpłatną poradę. Porady prawne można również uzyskać telefonicznie pod bezpłatnym numerem telefonu: 0800-8020. 

 

ConsuWijzer
Consuwijzer to rządowy punkt informacyjny dla konsumentów.

Na stronie internetowej ConsuWijzer znajdują się informacje i praktyczne wskazówki dotyczące praw konsumenta, np. jeśli wbrew woli musisz płacić abonament lub nie zgadzasz się z rachunkiem. Możesz uzyskać osobistą poradę telefonicznie, mailowo lub listownie.

 

Europejskie Centrum Konsumenckie 
Europejskie Centrum Konsumenckie pomaga konsumentom mającym problemy w krajach Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii.

W Europejskim Centrum Konsumenckim (Europees Consumenten Centrum) można uzyskać bezpłatną poradę prawną dotyczącą zakupu w innym kraju UE, np. jeśli kupiłeś coś przez Internet lub zarezerwowałeś wakacje. ECK może również prowadzić mediacje między Tobą a zagraniczną firmą. Informacje i porady udzielane są w języku niderlandzkim.

 

Doradcy społeczni (Sociaal raadslieden)

W wielu gminach mieszkańcy mogą kontaktować się z doradcami społecznymi. Udzielają oni bezpłatnych informacji i porad dotyczących problemów prawnych. Można tu również uzyskać pomoc przy wypełnianiu formularzy lub pisaniu zażaleń i odwołań.

 

Poradnia prawna i punkt porad prawnych (Rechtswinkel en wetswinkel)
Poradnie prawne i punkty porad prawnych zatrudniają wolontariuszy, często studentów prawa.

W niektórych gminach można odwiedzić punkt porad prawnych. Można tam uzyskać bezpłatne informacje i porady dotyczące problemów prawnych. Dla dzieci i młodzież poniżej 21. roku życia porady te są bezpłatnie.

 

Rechtwijzer
Rechtwijzer to strona internetowa Rady Pomocy Prawnej
, na której można znaleźć porady dotyczące różnych problemów prawnych. Odpowiadając na pytania online, można dowiedzieć się, co można zrobić i gdzie można uzyskać pomoc.

 

Związki zawodowe

Jeśli jesteś członkiem związków zawodowych, możesz szukać pomocy np. w o mediacjach między Tobą a pracodawcą. Możesz również skorzystać z pomocy prawnej za pośrednictwem swojego związku zawodowego.

Odszkodowanie powypadkowe

W sytuacji po wypadku najlepiej jest wdrożyć adwokata. Mam w tym zakresie szerokie kontakty i doświadczenie. Mogę pomóc w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania.