Kodeks tłumaczy

Kodeks etyki dla tłumaczy ustnych i pisemnych : Wytyczne dotyczące profesjonalizmu i etyki

 

Tłumacze pełnią kluczową rolę w ułatwianiu skutecznej komunikacji między osobami posługującymi się różnymi językami. Aby zapewnić, że ta komunikacja przebiega w sposób uczciwy, dokładny i zgodny z zasadami etyki, wiele organizacji zawodowych i instytucji opracowało Kodeksy Etyki, które nakładają na tłumaczy obowiązek przestrzegania określonych zasad. Kodeks Etyki stanowi podstawę profesjonalizmu i etyki w pracy tłumaczy.

Prywatność i Poufność

Jednym z fundamentalnych zasad w Kodeksie Etyki jest szacunek dla prywatności i poufności. Tłumacze często mają dostęp do poufnych informacji i danych osobowych. Są zobowiązani do ich ochrony i nieuprawnionego ujawniania. To wzmacnia zaufanie między zaangażowanymi stronami.

Bezstronność i Niezależność

Innym ważnym aspektem Kodeksu jest zasada bezstronności i niezależności. Tłumacze powinni unikać wprowadzania swoich osobistych przekonań czy uprzedzeń w tłumaczone teksty. Ich zadaniem jest jak najdokładniejsze oddanie oryginalnej treści, bez wprowadzania zmian.

Dokładność i Integralność

Dokładność i integralność również są kluczowe. Tłumacze powinni dążyć do jak największej dokładności w swojej pracy. Nie wolno im pomijać ani dodawać informacji, które nie znajdują się w oryginalnym tekście. Zachowanie integralności jest niezbędne, aby zachować zaufanie klientów i użytkowników usług tłumaczeniowych.

Profesjonalizm i Wiedza

Kodeks Etyki podkreśla także znaczenie profesjonalizmu i wiedzy. Tłumacze powinni traktować swoją pracę poważnie i nieustannie rozwijać swoje umiejętności i wiedzę. Powinni być świadomi aspektów kulturowych języków, którymi się zajmują, oraz przestrzegać obowiązujących standardów branżowych.

Szanowanie Różnorodności i Czułość Kulturowa

W coraz bardziej zróżnicowanym świecie, szanowanie różnorodności i kulturowej czułości jest niezwykle ważne. Tłumacze powinni być świadomi kulturowego kontekstu osób, z którymi współpracują, i być wrażliwi na różnice kulturowe. To przyczynia się do skuteczniejszej komunikacji.

Stosuję się ściśle do powyższych wytycznych.

 

Autor: Anna Konowalczyk