Ekspertyza medyczna w procesie o odszkodowanie

W zależności od doznanego przez poszkodowanego urazu, w procesie o odszkodowanie powypadkowe wskazane jest przeprowadzenie tzw. ekspertyzy medycznej. 

 

Ekspertyza medyczna ma na celu ustalenie medycznych konsekwencji obrażeń odniesionych w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy lub błędu w sztuce lekarskiej. 

 

Ekspertyza medyczna to badania przeprowadzane przez niezależnego lekarza specjalistę. Badania te zapewniają dogłębną analizę doznanego obrażeń, procesu gojenia i wszelkich trwałych konsekwencji urazu powstałego w wyniku wypadku. Ekspertyza medyczna może zapewnić jasność co do dalszego leczenia i prognozy, możliwości przysposobienia do pracy po wypadku, charakteru i powagi urazu oraz wynikających z tego graniczeń w kontekscie ogólnych czynności życia codziennego. Jeśli pacjent skarży się na wiele dolegliwości zleca się przeprowadzenie kilku ekspertyz u różnych specjalistów. Przykładowo lekarz ortopeda, w zakresie swojej specjalizacji, nie może określić ograniczeń pacjenta dotyczących dolegliwości np. nerwobólówych, ponieważ (w wielkim skrócie) zajmuje się układem szkieletowym, a nie układem neurologicznym. 

 

Tak naprawdę o przeprowadzeniu ekspertyzy medycznej w procesie o odszkodowanie decydują doradcy medyczni przedstawicieli prawnych obydwu stron sporu. Ekspertyzę medyczną można przeprowadzić nie tylko w sprawie o odszkodowanie. 

 

Kto może wnioskować o ekspertyzę medyczną?

 • doradca medyczny z firmy ubezpieczeniowej i/lub
 • doradca medyczny przedstawiciela prawnego
 • lekarz orzecznik (np. z UWV) poza procesem o odszkodowanie
 • lekarz zakładowy poza procesem o odszkodowanie
 • sąd

Jak wygląda ekspertyza medyczna w praktyce?

 • odpowiedni lekarz lub placówka medyczna otrzymuje od wnioskodawcy wniosek o ekspertyzę wraz z odpowiednimi dokumnetami medycznymi. W przypadku gdy brakuje danych medycznych, np. zdjęć rentgenowskich lub brakujących listów od lekarzy prowadzących, lekarz dokonujący ekspertyzy poprosi o te informacje. Od pacjenta wymagane jest wówczas upoważnienie medyczne.
 • lekarz dokonujący ekspertyzy otrzymuje od doradców medycznych kwestionariusz z pytaniami, na które należy udzielić odpowiedzi
 • pacjent otrzymuje zaproszenie na ekspertyzę medyczną
 • lekarz ekspert najpierw omawia z pacjentem cel ekspertyzy
 • sama ekspertyza składa się z zebrania informacji (relacja pacjenta z tego co się stało i jakie są konsekwencje) oraz badania fizykalnego jeśli jest to wskazane. W razie potrzeby  zostaną wykonane dodatkowe badania(np. zdjęcia rentgenowskie, badania laboratoryjne lub badania biometryczne).
 • po wywiadzie, przebadaniu i przestudiowaniu wyników dodatkowych badań, specjalista sporządza szkic raportu, w którym opisuje relację pacjenta, swoje spostrzeżenia i omawia przesłane dokumenty medyczne. Sporządza podsumowanie danych. Po rozważeniu wszystkich danych medycznych uzasadnia wnioski do jakich doszedł. Na koniec specjalista odpowiada na zadane mu pytania na podstawie danych medycznych i swoich rozważań.
 • pacjent ma prawo do wglądu i naniesienia poprawek, jak również prawo do zablokowania przekazania informacji w kontekście odpowiedzialności prawnej
 • raport jest następnie przesyłany do wnioskodawcy (wnioskodawców)
 • po otrzymaniu poprawek pacjenta specjalista naniesie je do raportu końcowego. poprawki pacjenta zostaną dodane do raportu jako załącznik. Placówka medyczna przesyła następnie raport końcowy do wnioskodawcy(ów).
 • pacjent otrzymuje kopię raportu końcowego

 Wynik ekspertyzy medycznej jest wiążący i ma konsekwencje na dalsze prowadzenie sprawy i jej wynik.