Ekspertyza medyczna w procesie o odszkodowanie

W zależności od doznanego przez poszkodowanego urazu, w procesie o odszkodowanie powypadkowe wskazane jest przeprowadzenie tzw. ekspertyzy medycznej. 

 

Ekspertyza medyczna ma na celu ustalenie medycznych konsekwencji obrażeń odniesionych w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy lub błędu w sztuce lekarskiej. 

 

Ekspertyza medyczna to badania przeprowadzane przez niezależnego lekarza specjalistę. Badania te zapewniają dogłębną analizę doznanych obrażeń, procesu gojenia i wszelkich trwałych konsekwencji urazu powstałego w wyniku wypadku. Ekspertyza medyczna może zapewnić jasność co do dalszego leczenia i prognozy, możliwości przysposobienia do pracy po wypadku, charakteru urazu oraz wynikających z tego graniczeń w kontekscie ogólnych czynności życia codziennego. Jeśli pacjent skarży się na wiele dolegliwości zleca się przeprowadzenie kilku ekspertyz u różnych specjalistów. Przykładowo lekarz ortopeda, w zakresie swojej specjalizacji, nie może określić ograniczeń pacjenta dotyczących dolegliwości np. nerwobólówych, ponieważ (w wielkim skrócie) zajmuje się układem szkieletowym, a nie układem neurologicznym. 

 

Tak naprawdę o przeprowadzeniu ekspertyzy medycznej w procesie o odszkodowanie decydują doradcy medyczni przedstawicieli prawnych obydwu stron sporu. Ekspertyzę medyczną można przeprowadzić nie tylko w sprawie o odszkodowanie. 

 

Kto może wnioskować o ekspertyzę medyczną?

 • doradca medyczny z firmy ubezpieczeniowej i/lub
 • doradca medyczny przedstawiciela prawnego
 • lekarz orzecznik (np. z UWV) poza procesem o odszkodowanie
 • lekarz zakładowy poza procesem o odszkodowanie
 • sąd

Jak wygląda ekspertyza medyczna w praktyce?

 • odpowiedni lekarz lub placówka medyczna otrzymuje od wnioskodawcy wniosek o ekspertyzę wraz z odpowiednimi dokumnetami medycznymi. W przypadku gdy brakuje danych medycznych, np. zdjęć rentgenowskich lub listów od lekarzy prowadzących, lekarz dokonujący ekspertyzy poprosi o te informacje. Od pacjenta wymagane jest wówczas upoważnienie medyczne.
 • lekarz dokonujący ekspertyzy otrzymuje od doradców medycznych kwestionariusz z pytaniami, na które należy udzielić odpowiedzi
 • pacjent otrzymuje zaproszenie na ekspertyzę medyczną
 • lekarz ekspert najpierw omawia z pacjentem cel ekspertyzy
 • sama ekspertyza składa się z zebrania informacji (relacja pacjenta z tego co się stało i jakie są konsekwencje) oraz badania fizykalnego jeśli jest to wskazane. W razie potrzeby  zostaną wykonane dodatkowe badania (np. zdjęcia rentgenowskie, badania laboratoryjne lub badania biometryczne).
 • po wywiadzie, przebadaniu i przestudiowaniu wyników dodatkowych badań, specjalista sporządza szkic raportu, w którym opisuje relację pacjenta, swoje spostrzeżenia i omawia przesłane dokumenty medyczne. Sporządza podsumowanie danych. Po rozważeniu wszystkich danych medycznych uzasadnia wnioski do jakich doszedł. Na koniec specjalista odpowiada na zadane mu pytania (przez doradców medycznych) na podstawie danych medycznych i swoich rozważań.
 • pacjent ma prawo do wglądu i naniesienia poprawek, jak również prawo do zablokowania przekazania informacji w kontekście odpowiedzialności prawnej (czytaj: przekazania ekspertyzy medycznej stronie odpowiedzialnej za wypadek)
 • raport jest następnie przesyłany do wnioskodawcy (wnioskodawców)
 • po otrzymaniu poprawek pacjenta,  specjalista umieści je w raporcie końcowym. Poprawki pacjenta zostaną dodane do raportu jako załącznik. Placówka medyczna przesyła następnie raport końcowy do wnioskodawcy(ów).
 • pacjent otrzymuje kopię raportu końcowego
 • ekspertyza medyczna jest wiążąca i ma konsekwencje na dalsze prowadzenie sprawy i jej wynik.