Zażalenia i skargi na instytucje państwowe i inne

Gdzie się zwrócić

Jeśli borykasz się z jakimś problemem, utknąłeś w miejscu pomimo prób rozwiązania sporu z daną instytucją państwową czy organizacją pozarządową możesz szukać pomocy u Krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich lub Izbie ds. Rozwiązywania Sporów. 

Krajowy Rzecznik Praw Obywatelskich

Możesz bezpłatnie zadzwonić do Krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich jeśli:

 

  • masz skargę dotyczącą instytucji rządowej, która nie odpowiada na Twoje zażalenie
  • uważasz, że rozpatrzenie zażalenia trwa zbyt długo
  • uważasz, że instytucja rządowa nie przestrzega prawa

 

Miejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Jeśli masz skargę dotyczącą swojej gminy, możesz złożyć ją do samej gminy. Jeśli nie jesteś zadowolony z procedury, możesz zwrócić się do rzecznika praw obywatelskich. Jeśli Twoja gmina jest zapisana w Krajowym Rejestrze Rzecznika Praw Obywatelskich, możesz złożyć skargę u miejskiego rzecznika praw obywatelskich. Możesz sprawdzić, czy Twoja gmina jest zrzeszona na stronie internetowej Krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich: 

https://www.nationaleombudsman.nl/ombudsvoorzieningen

 

Skargi na konkretnych urzędników

 

Jakie podejmowane są działania przeciwko urzędnikom lub gminie w przypadku bezprawnych działań urzędników i radnych w chwili złożenia skargi.

 

Co może zrobić gmina, jeśli złożysz skargę na urzędnika służby cywilnej?

 

W wyjątkowych przypadkach przeprowadza się sondaż na prośbę rady gminy. Rada może wszcząć dochodzenie w sprawie administracji prowadzonej przez radę lub burmistrza. Twoja gmina może również zwrócić się do BING (Urząd Integralności gmin holenderskich), niezależnego biura ds. Uczciwości. Przeprowadza się dochodzenie zorientowane na indywidualnego urzędnika i na podstawie wyniku śledztwa może on podlegać karze dyscyplinarnej.

 

Prawo cywilne: pociągnięcie gminy do odpowiedzialności

 

Osobista odpowiedzialność urzędnika jest rzadkością. Prawo stanowi, że czynność osoby pracującej pod kierownictwem organu administracyjnego uważana jest za czynność tego organu administracyjnego. Oznacza to, że najbardziej odpowiednie jest lub pociągnięcie gminy do odpowiedzialności za niezgodne z prawem działania radnych i / lub urzędników. W tym celu można wszcząć postępowanie cywilne przed sądem.

 

Prawo karne: zeznanie na policji

 

Funkcjonariusza winnego popełnienia przestępstwa można zgłosić na policji. Same organy państwowe prawie nigdy nie zgłaszają na policję urzędników, którzy dopuścili się poważnych naruszeń nieuczciwości, takich jak oszustwa, kradzieże i korupcja.

 

Naruszenie uczciwości przez urzędników

 

Właściwy organ i urzędnik mają obowiązek zachowywać się jak dobry pracodawca i dobry urzędnik (art. 125b ustawy o służbie cywilnej). Prawo urzędników państwowych i / lub „regulacja integralności urzędowej gminy” daje gminie (jako pracodawcy) jedynie możliwość ukarania dyscyplinarnego. Może się do tego przyczynić sprawozdanie rzecznika praw obywatelskich.

 

Integralność (uczciwość) to stopień, w jakim pracownicy się zachowują: szczerze, nieprzekupnie i sprawiedliwie. Ponadto piastowane stanowisko nigdy nie może zostać zdyskredytowane, urzędnik nie może żądać zobowiązań wobec żadnego obywatela, organizacji lub instytucji innych niż w zawarte w opisie funkci jaką wykonuje. Naruszenie integralności oznacza zaniedbanie obowiązków i może podlegać karze dyscyplinarnej (nagana przez zwolnienie). Pozostałe zapisy prawne dotyczą działań dodatkowych, zgłoszeń korzyści finansowych i przyjmowania prezentów. 

 

Szukaj uwagi mediów

Kiedy nic nie działa, można zwrócić uwagę mediów. Poszukiwanie uwagi mediów nie jest nielegalne. Najpierw jednak,  najlepiej przejść powyższe prodecury.

Izba ds. Rozwiązywania Sporów

Izba d. Rozwiązywania Sporów składa się z komisji, które zajmują się skargami na różne, konkretne tematy: łącznie 80 komisji. Istnieją komitety konsumenckie zajmujące się skargami między konsumentami a przedsiębiorstwami oraz komitety biznesowe. Skargę moiżna złożyć przez stonę internetową danej komisji. Na stronie danej komisji znajduje się regulamin komisji oraz broszura zawierająca koszty złożenia skargi:

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/

 

Źródło: Rijksoverheid