Odszkodowanie za uszkodzony samochód

Drogi czytelniku. Nie specjalizuję się w stłuczkach. Podaję jedynie ciekawe informacje na ten temat. Napisz do mnie tylko wtedy gdy doznałeś obrażeń w wypadku. 

Często pytacie Państwo co zrobić gdy w kolizji doszło do uszkodzenia Państwa pojazdu z (częściowej) winy kierowcy innego pojazdu. W wypadku nie ma rannych, a Państwo pozostajecie z problemem.

 

W ten sposób pociągasz do odpowiedzialności stronę odpowiedzialną za wypadek:

 

  1. W razie wypadku samochodowego/kolizji/stłuczki zawsze wypełnij europejski formularz roszczenia (formularz powypadkowy) i wyślij go do swojego ubezpieczyciela. Na formularzu spisuje się dane stron uczestniczących w kolizji, również dane ich ubezpieczeń. Posiadając ubezpieczenie na pomoc prawną Twój ubezpieczyciel pociągnie do odpowiedzialności stronę odpowiedzialną za wypadek (sprawcę wypadku). W takiej sytuacji nie musisz samodzielnie pisać listu do ubezpieczalni sprawcy albo bezpośrednio do sprawcy.  Czy samodzielnie będziesz musiał zająć się listem roszczeniowym zależy więc od rodzaju posiadanego ubezpieczenia.
  2. Jeśli zostałeś (poważnie) ranny w wypadku na miejscu zdarzenia będzie na pewno karetka i/lub policja, która zapisze dane sprawcy. Podejmij ze mną kontakt jak dojdziesz do siebie. Otrzymasz wtedy poradę lub skierowanie do prawnika.
  3. Wypisz na kartce jakiej doznałeś szkody i wszystkie dotychczasowe koszty jakie poniosłeś w wyniku kolizji (opłata za przewiezienie auta, opłata za parkowanie auta na specjalnym parkingu, opłata za naprawę, ekspertyzę, itp.), oraz szkody i koszty, których spodziewasz się jeszcze w przyszłości.
  4. W liście roszczeniowym napisz dlaczego Twoim zdaniem strona przeciwna ponosi odpowiedzialność za Twoją szkodę. Załącz listę z kosztami jakie poniosłeś. Pismo wyślij (pocztą poleconą!) do ubezpieczenia sprawcy lub bezpośrednio do sprawcy prosząc o dane do jego ubezpieczenia. Jeśli sprawca nie posiada ubezpieczenia zażądaj w liście roszczeniowym o zwrot kosztów. 

Autor: Anna Konowalczyk w oparciu o teksty źródłowe.