Kto wypłaca odszkodowanie powypadkowe?

W większości przypadków odszkodowanie powypadkowe wypłacane jest przez ubezpieczenie sprawcy wypadku. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że prawo holenderskie nakłada obowiązek wykupienia osobnej polisy dla każdego pojazdu mechanicznego dopuszczonego do ruchu po drogach publicznych.

 

Co jeśli nie mam ubezpieczenia na samochód?

 

Konsekwencje braku polisy ubezpieczeniowej są dotkliwe: za jazdę bez ubezpieczenia zostaniesz ukarany grzywną w wysokości 400 EUR od RDW (Wydział Komunikacji i Dróg). Policja nakłada karę grzywny w wysokości 550 EUR. Jeśli spowodujesz wypadek poniesiesz wszystkie koszty za nieubezpieczone szkody. 

 

Czy pracodawca musi być ubezpieczony?

 

Również każdy pracodawca powinien posiadać wykupioną polisę ubezpieczeniową od wypadków na terenie pracy, jednak nie jest to obowiązkowe. Tylko niektóre kolektywne umowy o pracę (CAO) zawierają przymus wykupienia tego rodzaju ubezpieczenia przez pracodawcę. Na pracodawcy spoczywa jednak obowiązek prawny (Artykuł 7: 611 holenderskiego Kodeksu Cywilnego) zadbania o bezpieczeństwo na terenie pracy: dotyczy on nie tylko projektowania bezpiecznego stanowiska pracy. Bezpieczne narzędzia i pojazdy, dobre szkolenie i instrukcje pracy są również częścią obowiązku zachowania staranności o bezpieczeństwo pracowników. Pracodawca musi być w stanie wykazać, że obowiązek zachowania staranności został spełniony. Mowa jest wówczas o odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadek. 

 

Jaka jest różnica pomiędzy ongevallenverzekering a aansprakelijkheidsverzekering? 

 

Trzeba nadmienić, że istnieje różnica pomiędzy ubezpieczeniem od wypadków (ongevallenverzekering), a ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (aansprakelijkheidsverzekering)
Pracodawcy nie mają obowiązku wykupienia 
ubezpieczenia od wypadków. Ubezpieczenie to pokrywa tylko część zaistniałej w wyniku wypadku szkody. Przeważnie jest to pewien procent ubezpieczonej kwoty, zależny od urazu. 

Na pracodawcy spoczywa jednak obowiązek odpowiedzialności cywilnej. Jeśli ten obowiązek zostanie przez pracodawcę naruszony wówczas wypłacane jest odszkodowanie z innego ubezpieczenia (aansprakelijkheidsverzekering), wynikającego z regulacji prawnej (Artykuł 7: 611 holenderskiego Kodeksu Cywilnego). 

To ubezpieczenia pokrywa całkowitą (nie tylko procentową jak w przypadku ubezpieczenia od wypadku) szkodę doznaną w wyniku wypadku.

 

Czy warto posiadać ubezpieczenie?

 

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej jest bardzo istotne, ponieważ uzyskanie odszkodowania bezpośrednio od sprawcy wypadku, czyli od osoby prywatnej, mogłoby być w wielu przypadkach znacznie utrudnione lub niemożliwe. Z tego ubezpieczenia następuje wypłata osobie poszkodowanej szkody za doznany uraz oraz koszty jakie poniósł poszkodowany w wyniku wypadku. Polisa ubezpieczeniowa jest więc bardzo dobrym rozwiązaniem uregulowanym prawnie. Dzięki polisie poszkodowany otrzymuje należne mu odszkodowanie bezpośrednio od ubezpieczyciela, a sprawca wypadku nie poniesie konsekwencji finansowych spowodowania wypadku poza podwyżką składki ubezpieczeniowej i kary nałożonej na niego przez sąd lub Inspekcję Pracy za spowodowanie wypadku komunikacyjnego lub w pracy.

 

Wypadki drogowe zazwyczaj powodują szkodę również po stronie sprawcy wypadku, który może dochodzić odszkodowania powypadkowego, jeżeli posiada odpowiednie ubezpieczenie. Jeśli poszkodowanemu udowodni się, że w jakimś stopniu przyczynił się do wypadku, sprawca może rościć sobie prawo do pokrycia szkody (materialnej i niematerialnej) jakiej doznał. 

 

Pomoc prawna

 

Odszkodowania powypadkowe należą się praktycznie każdej osobie poszkodowanej czy to w wypadku komunikacyjnym czy wypadku przy pracy czy wypadku w czasie wolnym.

W praktyce jednak zakłady ubezpieczeń wypłacające odszkodowania powypadkowe rażąco zaniżają wysokość świadczeń odszkodowawczych, które należą się osobom poszkodowanym na skutek wypadków.

 

Z tego powodu rozważ wdrożenie pomocy prawnej (adwokata), który fachowo przeliczy wysokość odszkodowania i będzie Cię reprezentował w ubezpieczalni. W ten sposób unikniesz niższego niż Ci sie należy odszkodowania. 

 

Autor: Anna Konowalczyk