Renta w Holandii

Co to jest WIA?

Co reguluje WIA, jeśli częściowo nie mogę pracować?

Jeśli po 2 latach choroby jesteś czasowo i całkowicie niezdolny do pracy, możesz kwalifikować się do renty w ramach programu świadczenia dla osób częściowo niepełnosprawnych (WGA). Czasowa i całkowita niezdolność do pracy oznacza, że jesteś czasowo niezdolny do pracy (od 80% do 100%) i możesz w przyszłości wrócić do zdrowia. 

 

Wysokość świadczenia WGA

 

Wysokość świadczenia WGA zależy od Twojej sytuacji. Jeśli jesteś czasowo i całkowicie niezdolny do pracy, możesz w pierwszej kolejności otrzymać zasiłek WGA zależny od wynagrodzenia. Następnie masz prawo do renty uzupełniającej. 

 

Ponowna ocena niezdolności do pracy (komisja lekarska)

 

Jeśli po ponownej komisji okaże się, że pozostajesz całkowicie niezdolny do pracy, możesz otrzymać świadczenie w ramach programu zabezpieczenia dochodów dla osób całkowicie i trwale niezdolnych do pracy (IVA). Jeśli częściowo powrócisz do zdrowia możesz liczyć na rentę WGA, który możesz uzupełnić o dochody z pracy.

 

 

Dodatek urlopowy WGA

Co miesiąc naliczane jest 8% dodatku urlopowego. Twój dodatek urlopowy jest wypłacany każdego roku w maju. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia świadczenia, dodatek urlopowy zostanie wypłacony w ostatnim miesiącu, w którym otrzymałeś kolejny świadczenie WGA.

 

WGA poniżej minimum socjalnego

 

Jeśli Twoje dochody z WGA są niższe niż minimum socjalne, możesz złożyć wniosek o dofinansowanie w UWV.

 

Zasiłek inwalidzki

 

 

Jeśli masz rentę WGA, możesz otrzymać roczny zasiłek inwalidzki (Wtcg). Jest to zwrot dodatkowych kosztów leczenia, które ponosisz.

Co reguluje WIA, jeśli w ogóle nie mogę pracować?

Jeśli po 2 latach choroby nadal jesteś całkowicie i długotrwale niepełnosprawny, możesz kwalifikować się do otrzymania świadczenia w ramach programu zabezpieczenia dochodów dla osób całkowicie i długotrwale niepełnosprawnych (IVA). Jesteś całkowicie i trwale niezdolny do pracy, jeśli nie możesz zarobić więcej niż 20% swojego ostatniego wynagrodzenia i masz niewielkie szanse na poprawę zdrowia. Jest wówczas mowa o utracie dochodów w wysokości 80% lub więcej.

 

Wysokość świadczenia IVA

 

IVA obejmuje świadczenie w wysokości 75% z ostatniego zarobionego wynagrodzenia (obowiązuje limit maksymalnego dziennego wynagrodzenia).

 

Dodatek urlopowy podczas IVA

 

Co miesiąc naliczane jest 8% dodatku urlopowego. Twój dodatek urlopowy jest wypłacany każdego roku w maju. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia świadczenia, dodatek urlopowy zostanie wypłacony w ostatnim miesiącu, w którym otrzymałeś kolejny zasiłek IVA.

 

IVA poniżej minimum socjalnego

 

Jeśli Twoje dochody z IVA są niższe niż minimum socjalne, możesz złożyć wniosek o dofinansowanie w UWV.

 

Złóż wniosek o IVA wcześniej

 

Zwykle składasz wniosek o świadczenie WIA, na trzy m-ce przed upływem dwuletniego okresu choroby. Jeśli jednak okaże się medycznie, że nie możesz już pracować, możesz ubiegać się o świadczenie wcześniej. W takim przypadku należy wystąpić o świadczenie przed 69 tygodniem choroby. Do złożenia wniosku wystarczy oświadczenie lekarza zakładowego. O wcześniejsze świadczenie WIA można ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Ponowna komisja, jeśli istnieje szansa na wyzdrowienie

 

Jeśli istnieje szansa na poprawę zdrowia będziesz corocznie oceniany przez komisję przez pierwsze 5 lat. W tym okresie możesz ponownie zostać uznany za częściowo zdolnego do pracy. W takim przypadku zostaniesz objęty programem WIA dotyczącym wznowienia pracy dla osób częściowo niezdolnych do pracy (WGA). Jeśli Twoje zdrowie nie uległo poprawie i nic się nie zmieniło, zachowasz świadczenie IVA.

Jak starać się o rentę WIA?

Wniosek o świadczenie WIA należy złożyć w UWV. Możesz to zrobić za pomocą DigiD. Możesz również poprosić o formularz telefonicznie w UWV. UWV prześle Ci pismo z informacją o ostatecznym terminie złożenia wniosku.

 

W jaki sposób ustala się stopień niezdolności do pracy?

 

Jeśli po 2 latach choroby nie jesteś w stanie pracować lub nie jesteś w stanie w częściowo wykonywać pracy, zostanie przeprowadzona komisja przez Agencję Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV). Lekarz UWV i specjalista ds. Pracy ustalają Twoją ewentualną niezdolność do pracy. W tym celu najpierw określają tak zwaną „utratę wynagrodzenia” czyli różnicę pomiędzy dochodem sprzed choroby i/lub niepełnosprawności i dochodem po utracie zdrowia. Następnie zostanie ustalone, czy przysługuje Ci renta na podstawie ustawy o pracy i dochodzie zgodnie z ustawą o zdolności do pracy (WIA). Prawo to dotyczy różnych grup osób niepełnosprawnych w oparciu o utratę zarobków.

 

Utrata wynagrodzenia poniżej 35%

 

Jeśli stracisz mniej niż 35% swojego wynagrodzenia sprzed choroby, nie jesteś niezdolny do pracy zgodnie z ustawą WIA. Wówczas musisz powrócić do pracy np. poprzez:

 

  • znalezienie pracy innej niż dotychczasowa;
  • adaptację poprzedniego miejsca pracy (o ile jest to możliwe);

 

Twój pracodawca może wystąpić o zwolnienie z pracy po 2 latach niezdolności do pracy. Wówczas możesz starać się o zasiłek dla bezrobotnych

 

Utrata wynagrodzenia w wysokości 35% lub więcej

 

WIA określa utratę dochodu dla następujących grup:

 

  • utrata dochodu co najmniej 35%, ale mniej niż 80% - wówczas zostaniesz objęty programem częściowej niezdolności do pracy (WGA)
  • utrata wynagrodzenia w wysokości co najmniej 80% z szansą na poprawę zdrowia - Twoja niezdolność do pracy jest tymczasowa. Jesteś objęty programem WGA.
  •  
  • utrata wynagrodzenia w wysokości co najmniej 80% z niewielkimi szansami na powrót do zdrowia lub bez nich - należy się wówczas renta stała (IVA) i otrzymujesz świadczenie oparte na ostatnim zarobionym wynagrodzeniu.

Staraj się o odszkodowanie jeśli jesteś na rencie w wyniku wypadku