PRAWA RODZICÓW: Wirus Corona

CORONAVIRUS⚠️❗❗PRAWA RODZICÓW Jakie masz prawa jeśli nie możesz posłać dziecka do szkoły, a musisz pracować? Na dzień dzisiejszy można powołać się jedynie na:

 

🚩 calamiteitenverlof, czyli jednodniowe wolne w sytuacjach wyjątkowych, np. pożar w domu 

🚩 vakantieverlof, czyli zwyczajny urlop, jednak ten wydawany jest za zgodą pracodawcy 

🚩 onbetaald vakantieverlof, czyli urlop bezpłatny, który również wydawany jest za zgodą pracodawcy 

🚩 kortdurend en langdurend ziekteverlof, czyli krótkotrwały urlop (dwa tygodnie), gdy członek rodziny jest chory lub długotrwały urlop, tylko w wypadku gdy członek rodziny jest poważnie chory (z zagrożeniem życia). W obu przypadkach pracownik w pierwszym rządzie musi zrobić wszystko, aby w inny sposób niż wolne wypełnić opiekę nad chorym.

 

KIEDY MASZ PRAWO DO WYPŁATY POZOSTAJĄC W DOMU Z DZIEĆMI:

 

🚩 kiedy żłobek przyzakładowy (czyli żłobek pracodawcy) zostanie zamknięty

🚩 kiedy Twój żłobek/przedszkole zostaną zamknięte z powodu choroby personelu.

 

*Kiedy możesz zaprowadzić dziecko do żłobka/przedszkola/szkoły:

 

🚩 kiedy oboje rodzice pracują w służbach porządkowych, czyli w służbie zdrowia, policji, straży pożarnej

🚩 kiedy oboje rodzice pracują w zaopatrzeniu lub w sklepie Powyższe zasady obowiązują w dniu 16 marca i mogą ulec zmianie.

 

W czasach kryzysu ludzie raczej się wspierają. Rozmowa z pracodawcą w poszukiwaniu innego rozwiązania: np. teraz wolne, które odpracujesz później, kiedy wszystko wróci do normy, może pomóc. Problem spadł na nas nagle i tak na dobrą sprawę nie wiadomo czy rząd holenderski uwolni dodatkowe środki na ten cel. Pamiętaj, że pracodawca jest podobnie bezradny jak Ty. Moja rada, zważywszy na różnice kulturowe: OPANOWANIE zapewnia wyjście z wielu sytuacji kryzysowo-konfliktowych z pracodawcą.

 

Trzymajcie się zdrowo 🍀🍀 *dokładną listę zawodów znajdziesz tutaj:

https://www.rijksoverheid.nl/…/coro…/cruciale-beroepsgroepen