Nowy Rejestr Zadośćuczynień

Zadośćuczynienia przyznawane w Holandii są zwykle zbyt niskie. Doradztwo Anna myśli podobnie, wynika to również z wyroku Sądu Apelacyjnego. Jednak rejestr zodośćuczynień (ANWB Smartengeldgids) pokazuje, że kwoty te są zwykle niskie.

Co to jest zadośćuczynienie?

 

Prawo stanowi, co następuje:

 

Artykuł 95 Holnderskiego Kodeksu Cywilnego:

 

"Szkody, które muszą zostać naprawione na podstawie ustawowego obowiązku wypłaty odszkodowania, obejmują straty finansowe i inne niedogodności, o ile prawo przewiduje rekompensatę z tego tytułu."

 

Artykuł 6:106 holenderskiego kodeksu cywilnego zawiera podstawę prawną dla przypadków, w których możliwe jest wypłacenie odszkodowania za ból;


„W przypadku niekorzystnej sytuacji, która nie polega na stracie finansowej, poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie, które należy ustalić sprawiedliwie

  1. Jeżeli strona odpowiedzialna [za wypadek] miała zamiar  wyrządzić taką niekorzystną sytuację.
  2. Jeżeli strona poszkodowana została ranna, doznała uszczerbku na honorze lub reputacji lub w inny sposób została dotknięta jego osoba.
  3. (…) doszło do pogwałcenia pamięci o osobie zmarłej (…).

 

Zadośćuczynienie jest zatem rekompensatą za szkody, których nie można wyrazić w pieniądzach. Może to obejmować rekompensatę za:
  • ból fizyczny
  • ból psychiczny (udrękę duchową)
  • utratę/redukcję radości życia
Rzeczy te są oczywiście trudne do oszacowania. Dlatego ustalenie kwoty zadośćuczynienia jest trudnym i specjalnym zadaniem. Zwykle przedstawiciel prawny powołuje się na kwoty, które zostały przyznane w porównywalnych przypadkach w innych sprawach. Kwoty te można znaleźć w Rejestrze Zadośćuczynień (ANWB Smartengeldgids).

Kiedy występuje prawo do zadośćuczynienia?

Aby ubiegać się o zadośćuczynienie, należy spełnić szereg wymagań:
  1. Musi istnieć strona odpowiedzialną za poniesione szkody.
  2. Musi istnieć dowód tej odpowiedzialności.
  3. Musi istnieć dowód, że zgłoszona szkoda jest wynikiem wypadku.
Kwoty zadośćuczynień w ANWB Smartengeldgids

Rejestrze Zadośćuczynień (ANWB Smartengeldgids) jest publikowany co roku. Niniejszy przewodnik zawiera wyroki sędziów holenderskich dotyczące wysokości odszkodowania za szkody niematerialne (zadośćuczynienie). Kiedy sprawa zostaje rozstrzygnięta i należy ustalić kwotę zadośćuczynienia, sprawdza się w tym rejestrze, czy w przeszłości doszło do podobnych obrażeń i jakiego wyroku dokonał sędzia.

Kwoty zadośćuczynień są w Holandii niskie

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w jednej o odszkodowanie za błąd medyczny  przewidywał, że kwoty zadośćuczynień wymienione w rejestrze Zadośćuczynień powinny zostać zwiększone o 10%. W wyroku stwierdzono między innymi: „Ponieważ sąd chce również wziąć pod uwagę dyskusję w literaturze na temat wysokości zadośćuczynienia, sąd zwiększy wspomnianą kwotę o 10%”.

Jeśli doznałeś wypadku i chcesz uzyskać zadośćuczynienie za poniesioną szkodę nie wahaj się i zgłoś szkodę.