Wypadek podczas wakacji

Wypadki zdarzają się niestety także na wakacjach. Przypadki takie jak poślizgnięcie się na mokrej posadzce przy basenie lub rana stopy z powodu szkła w piasku, czy wypadek drogowy podczas podróży na wakacje są częste.
Jeśli doznałeś wypadku za granicą, napotkasz na wiele nieznanych i niepokojących czynności. Po pierwsze nie mówisz w lokalnym języku. Po drugie musisz iść do szpitala, w którym wszystko funkcjonuje inaczej. Po trzecie: nie znasz panujących zasad o odpowiedzialności za wypadek i ewentualnego roszczenia o odszkodowania.

 

Nagle zadajesz sobie pytanie: czy moje ubezpieczenie na podróż faktycznie pokrywa całość  poniesionej szkody?

 

Niestety często odpowiedź brzmi nie. Twoje ubezpieczenie na podróż zazwyczaj pokrywa tylko część kosztów, które musisz ponieść: koszty leczenia i dodatkowe koszty podróży związane z powrotem do kraju pobytu. Większość polis ubezpieczeniowych na podróż można poszerzyć na o ubezpieczenie od rzeczy zagubionych lub skradzionych. Można wybrać też pakiet poszerzony o ubezpieczenie na wypadek stałego kalectwa, obejmujący zwrot do maksymalnej kwoty (często 25 tyś. EUR). Składka jest wówczas wyższa i dlatego wiele osób nie wybiera takiego dodatkowego ubezpieczenia,  bo przecież do wszystkich przemawia błędny argument, że szansa na wypadek w ciągu tych kilku tygodni wakacji jest niewielka.

 

Złą wiadomością jest, że nawet jeśli posiadasz kompleksowe ubezpieczenie na podróż, większość twoich szkód związanych poważnym urazem lub trwałym kalectwem nie zostanie zwrócona. Poniesiona szkoda w postaci utraty dochodów, opóźnień w nauce, pomocy domową i zadośćuczynienia nie zostaną pokryte przez proste ubezpieczenie na podróż. Nie oznacza to jednak, że nie ma wyjścia z tej sytuacji.

 

Kogo można pociągnąć do odpowiedzialności za poniesioną szkodę po wypadku na wakacjach?

 

Odpowiedzialność organizatora wycieczki

 

Jeśli wykupiłeś przez firmę turystyczną pakiet wiązany, czyli przelot/przejazd oraz hotel i zdarzy Ci się wypadek, możesz pociągną do odpowiedzialności organizatora wycieczki.  Mowa jest wówczas o wycieczce zorganizowanej, w której zarezerwowano transport i zakwaterowanie łącznie. Zakupiony oddzielnie bilet lotniczy lub podróż własnym samochodem nie zalicza się do wycieczki zorganizowanej.

 

Odpowiedzialność kierowcy w wypadku drogowym

 

Jeśli za granicą w kolizji uczestniczą tylko holenderskie pojazdy, zastosowanie ma prawo holenderskie. Istnieją również przepisy europejskie dotyczące wypadków na terenie Europy, które stanowią  ułatwienie dla poszkodowanych. W takiej sytuacji można bowiem starać się o odszkodowanie w Holandii. Odpowiedzialny jest kierowca, który spowodował szkodę. Nie wolno wówczas zapomnieć gdzie jest ubezpieczony sprawca wypadku. Koniecznie należy spisać międzynarodowy formularz powypadkowy i podpisać go przez strony biorące udział w stłuczce.

 

W przypadku wypadku samochodowego podczas wakacji poza Europą obowiązuje prawo kraju, w którym ma miejsce wypadek. Logicznie rzecz ujmując często oznacza to, że kierowca powodujący uszkodzenie jest odpowiedzialny za wypadek. Zasady ruchu w krajach pozaeuropejskich mogą znacznie odbiegać od nam znanych. Lokalne przepisy ruchu drogowego są często złożone i napisane w języku, którego nie znasz. Podczas wypadku pojawia się zatem pytanie kto popełnił wykroczenie, kto jechał nieprzepisowo? Przykład: w Holandii pierwszeństwo ma ruch z prawej strony, ale w wielu innych krajach ta zasada ruchu nie ma zastosowania. 

 

Oto wskazówki, które mogą ewentualnie pomóc:

  • zrób zdjęcia lub film
  • zanotuj dane świadków
  • spiszcie razem ze sprawca wypadku jak do niego doszło oraz swoje dane i podpiszcie się pod dokumentem 

Życzę wszystkim bezwypadkowych wakacji, jednak jeśli coś się wydarzy...odstukać... to wiecie gdzie mnie szukać:

 

06-13153844
doradztwoanna@gmail.com

 

Oparte na tekstach źródłowych.