Odszkodowanie dla krewnych ofiar wypadków

(affectieschade)

Chcesz uzyskać odszkodowanie?

1 stycznia 2019 r. weszła nowa ustawa dotycząca odszkodowania dla krewnych osób zmarłych w wypadku. Zgodnie z tą ustawą, prawo do odszkodowania mają najbliżsi krewni zmarłych w wypadku oraz krewni ofiar trwale lub poważnie okaleczonych w wyniku wypadku. Jest to rekompensata ustalona przez ustawodawcę za cierpienia i ból emocjonalny tych krewnych i bliskich.

 

Czym jest odszkodowanie dla krewnych osób zmarłych w wypadku?

 

W Holandii nie istniało zadośćuczynienie dla pozostających przy życiu krewnych. Od dawna uważano, że jest to niesprawiedliwe. W prawie wszystkich innych krajach europejskich taki zwrot już istniał. Od 1 stycznia 2019 r. w Holandii można również ubiegać się o zadośćuczynienie, jeśli bliski krewny umrze w wypadku. Dotyczy to również bliskich krewnych ofiar poważnie lub trwale okaleczonych. Założeniem jest, że z powodu wypadku, błędu medycznego lub przestępstwa z użyciem przemocy, zmienia się nie tylko życie ofiary, ale także życie rodziny. Według ustawodawcy rekompensata finansowa jest pomocna w procesie żałoby. Jak wysoka jest rekompensata dla krewnych? Kwoty są stałe i zostały przedstawione w poniższym schemacie. Wysokość odszkodowania za szkody wynosi od 12 500,00 € do 20 000. W przypadku śmierci lub poważnych i trwałych obrażeń w wyniku przestępstwa, kwoty zostaną zwiększone o 2500,00 €.

 

 

 

poważne i trwałe obrażenia

śmierć

poważne i trwałe obrażenia w wyniku przestępstwa

Śmierć w wyniku przestępstwa

Małżonkowie lub zarejestrowani partnerzy

€ 15.000

€ 17.500

€ 17.500

€ 20.000

Pary mieszkający wspólnie

€ 15.000

€ 17.500

€ 17.500

€ 20.000

Niepełnoletnie dzieci oraz rodzice

€ 15.000

€ 17.500

€ 17.500

€ 20.000

Dzieci dorosłe oraz rodzice prowadzące wspólne gospodarstwo domowe

€ 15.000

€ 17.500

€ 17.500

€ 20.000

Przybrane dzieci dorosłe i rodzice

€ 15.000

€ 17.500

€ 17.500

€ 20.000

Przybrane dzieci dorosłe mieszkające poza domem i rodzice

€ 12.500

€ 15.000

€ 15.000

€ 17.500

Opiekunowie (w relacji rodzinnej)

€ 15.000

€ 17.500

€ 17.500

€ 20.000

Inne bliskie relacje osobiste

€ 12.500

€ 15.000

€ 15.000

€ 17.500

 

 

Czym są poważne i trwałe obrażenia?

Według ustawodawcy doszło do poważnego, trwałego obrażenia, jeśli nie ma szans na poprawę zdrowia (konsekwencje nie zmniejsza się na przestrzeni czasu). Może tak być zarówno w przypadku urazów fizycznych, jak i psychicznych. W przypadku trwałej niepełnosprawności wynoszącej 70% lub więcej, jest mowa o poważnych obrażeniach, np. paraliż lub poważne uszkodzenia mózgu. Procent niepełnosprawności nie jest określany sztywnymi zasadami. Nawet w przypadku niższego odsetka trwałej niepełnosprawności, w niektórych przypadkach istnieje prawo do odszkodowania dla krewnych, np. trwała zmiana charakteru lub

zachowania. Odsetek określa niezależny biegły medyczny.

 

Czy istnieją jeszcze inne formy zadośćuczynienia za śmierć krewnego?

 

Tak. Rekompensata za tzw. szok (Shockschade) wywołujący poważne problemy psychiczne w wyniku konfrontacji z szokującym

wydarzeniem, w które zaangażowany jest bliski krewny. Przykład: jeśli byłeś świadkiem śmierci krewnego w wyniku wypadku i masz z tego tytułu poważne dolegliwości natury psychologicznej, masz prawo do rekompensaty z powodu śmierci krewnego oraz rekompensaty za szkody spowodowane własnymi dolegliwościami psychicznymi. Ten rodzaj rekompensaty przypuszczalnie będzie rzadkością.

 

Brak efektu wstecznego

 

Powyższa ustawa nie ma mocy wstecznej. Tylko zdarzenia powodujące szkodę w dniu 1 stycznia 2019 r. lub później wchodzą w zakres nowego prawa.

 

Autor: Anna Konowalczyk

 

Podobna tematyka:

Kiedy należy mi się odszkodowanie powypadkowe?
Co mam zrobić po wypadku?
Jaka jest wysokość odszkodowania?