Kodeks postępowania w procedurach o odszkodowanie

Chcesz uzyskać odszkodowanie?

Kodeks postępowania w procedurach roszczeniowych z tytułu obrażeń ciała (GLB)

 

GBL zawiera dziesięć zasad postępowania dla ubezpieczycieli, ofiar i adwokatów.

Zasada 1: Pouczenie przez przedstawiciela prawnego

Przedstawiciel, który jest proszony o pomoc w uregulowaniu roszczenia z tytułu obrażeń ciała, wyjaśnia osobie poszkodowanej, na jakich warunkach może zaoferować swoje usługi. W ten sposób kieruje się interesem strony poszkodowanej.

Przedstawiciel zapewnia pokrzywdzonemu korespondencję między nim a ubezpieczycielem.

Zasada 2: Potwierdzenie uznania odpowiedzialności

Nie później niż dwa tygodnie po uznaniu odpowiedzialności ubezpieczyciel potwierdza to na piśmie stronie poszkodowanej i jej przedstawicielowi.

Zasada 3: Rozpoczęcie procedury

Ubezpieczyciel rozpoczyna dochodzenie w sprawie odpowiedzialności w sposób czujny i ostrożny natychmiast po uznaniu odpowiedzialności.

Zasada 4: Ustosunkowanie się

W ciągu trzech miesięcy od otrzymania roszczenia odpowiedzialności, ubezpieczyciel zajmuje uzasadnione stanowisko w sprawie odpowiedzialności.

Zasada 5: Analiza i kontakt

Strony dążą do znalezienia odpowiednich rozwiązań dla osoby poszkodowanej, zarówno na polu prywatnym jak i zawodowym, skrupulatnie zagłębiając się w jej sytuację osobistą, jej ambicje i jej możliwości.

Wnioski o dodatkowe informacje są proporcjonalne. Ubezpieczyciel bierze pod uwagę, że poszkodowany może mieć trudności z odzyskaniem informacji.

Ubezpieczyciel ma osobisty kontakt z osobą poszkodowaną co najmniej raz w roku, aby być poinformowanym o jego obrażeniach i sytuacji, nawet jeśli poszkodowany ma przedstawiciela prawnego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której strona poszkodowana nie wykazuje chęci tego kontaktu.

Zasada 6: Zestawienie szkód

W porozumieniu ze stroną poszkodowaną przedstawiciel prezentuje uzasadnione zestawienie szkód. Ubezpieczyciel uzasadnia, które pozycje zestawienia są w jego opinii akceptowalne, a które zasługują na dalsze rozpatrzenie. W razie potrzeby przedstawia także swoje stanowisko w sprawie zwrotu kosztów w pozasądowej pomocy prawnej i wszelkich badań sporządzonych przez biegłych.

Zasada 7: Wypłata odszkodowania w ciągu 14 dni

Ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie za szkodę dotychczasową, którą wcześniej uznał lub, która została ostatecznie ustalona między stronami. Odbywa się to w ciągu 14 dni po uznaniu lub ostatecznym ustaleniu.

Zasada 8: Ewaluacja po dwóch latach

Jeśli procedura roszczenia trwa dłużej niż dwa lata od zgłoszeniaroszczenia, strony - z inicjatywy ubezpieczyciela - badają przyczyny. Stronyuzgadniają w sposób konkretny, jakie środki są potrzebne do jak najszybszegozakończenia prodecury roszczeniowej i kto jest odpowiedzialny za jego wdrożenie.

Zasada 9: Szukanie rozwiązania

Jeśli rozstrzygnięcie roszczenia utknie w martwym punkcie, stronydokładnie odwzorują, co je dzieli, a następnie jak najszybciej poszukują odpowiedniego rozwiązania.

Zasada 10: Włączenie osoby trzeciej

 

Jeśli strony nie osiągną wspólnego rozwiązania, zwracają się do stronytrzeciej, celem znalezienia rozwiązania. Strony preferują podjęcie tej decyzjiwspólnie.

Jeśli doznałeś urazu w wyniku wypadku