Czy Polacy defraudują?

Masz pytania dotyczące świadczeń socjalnych?

Wszyscy słyszeliśmy 3 września z telewizji i prasy o tym jak Polacy nielegalnie „wywożą” ze sobą zasiłek dla bezrobotnych do Polski. Pisałam o tym procederze już wcześniej i uważam, że winni Polacy powinni zostać ukarani.

 

JEDNAK chcę nadmienić, że reportaż, który ukazał się w Nieuwsuur nie odkrył całej prawdy. Znalazłam w nim błędy merytoryczne i niedomówienia. Media nie podały informacji, że zasiłek dla bezrobotnych można transferować do Polski w sposób legalny, o czym można poczytać w moich innych blogach. Informacja została zakrzywiona, kieruje się na szukanie sensacji i dla przeciętnego obserwatora to zadziałało: holenderskie społeczeństwo zawrzało. Ostatecznie wyszło na to, że przede wszystkim nie można wyjechać do innego kraju pobierając holenderski zasiłek (co nie jest prawdą) i że wszyscy Polacy defraudują (co również nie jest prawdą).

 

W reportażu brakowało statystyk dotyczących procentu Polaków pobierających zasiłek w odniesieniu do innych grup etnicznych i samych Holendrów. W rzeczy samej jest on stosunkowo niski (jak informuje Sociaal en Cultureel Planbureau). Nie podano również danych dotyczących faktycznego rozmiaru procederu. Te dane są zwyczajnie niedostępne, ponieważ UWV samo nie zbadało jeszcze tej sprawy. UWV sygnalizowało ten problem już w 2012 roku, ale Izby Parlamentarne nie podjęły działań. Nie jest jasne z jakich przyczyn.

 

W reportażu jest mowa o domniemanej ilości nielegalnych świadczeń i wynikającej z niej kwoty. Te domniemane liczby nie zostały poparte wiarygodnymi źródłami i stąd stanowią zwyczajną spekulację dziennikarzy. Nie można ich brać poważnie. 

 

Zabrakło informacji na temat ciężko pracujących Polskich pracowników tymczasowych, którzy (w przeciwieństwie do jednostronnego przekazu w mediach) przyczyniają się swoją dużą aktywnością na rynku pracy do wzmacniania gospodarki holenderskiej.

 

Nie twierdzę, że niektórzy Polacy nie zawinili. Twierdzę, że wobec NIEKÓRYCH Polaków powinny zostać wyciągnięte konsekwencje. 

 

Mile widziany byłby obiektywny reportaż odkrywający kulisy powyższego procederu z uwzględnieniem wykorzystywania polskich pracowników przez holenderskich pracodawców oraz nieszczelne w tym względzie prawo.

 

Autor: Anna Konowalczyk