Zwolnienie za porozumieniem stron

Pracodawca i pracownik mogą uzgodnić zwolnienie za obopólną zgodą (za porozumieniem stron). W tym przypadku  pracodawca nie ma obowiązku zwracać się o zgodę do UWV ani sądu rejonowego. Zapobiega to niepotrzebnym procedurom. Dlatego twój pracodawca może zaproponowć Ci lepsze warunki zwolnienia, na przykład wyższą odprawę.

 

Ugoda określa zasady zwolnienia

Kiedy pracodawca i Ty wspólnie zgadzacie się na zwolnienie, konieczne jest zapisanie ustaleń w umowie. Odbywa się to w umowie ugodowej lub umowie wypowiedzenia (vaststelingsovereenkomst). Obowiązuje 14-dniowy okres odstąpienia, w którym możesz odstąpić od umowy.

 

Co piwinna zawierać taka umowa:

 • datę wygaśnięcia umowy o pracę: ma to związek z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Ważne jest, aby data rozwiązania umowy była zgodna z datą rozpoczęcia pobierania zasiłku dla bezrobotnych
 • odprawa: pracodawca i pracownik mogą uzgodnić wysokość odprawy na dwa sposoby, poprzez formułę sądową lub odprawę przejsciową. Odprawa przejściowa jest niższa niż określona formułą sądową. Pracodawca może być bardziej zainteresowany tymi formami rozwiązania umowy, aby uniknąć postępowania przed sądem rejonowym lub UWV, jednak będzie oponował za odprawą przejsciową (najtańszym rozwiązaniem). Dobrze jest skorzystać z pomocy adwokata, kóry w drodze negocjacji może wynegocjować wyższą kwotę. 
 • zakończenie pracy lub wcześniejsze zwolnienie z obowiązków przed wygaśnięciem umowy o pracę
 • ostateczne rozliczenie wynagrodzenia, takie jak pensja, dodatek urlopowy, pieniądze wakacyjne, trzynastka, premia itp.
 • zwrot własności firmy. Dzięki temu jest jasne, kiedy na przykład musisz zwrócić telefon komórkowy, komputer lub samochód służbowy
 • dochwanie tajemnicy dotyczących poufnych informacji: wrażliwe informacje biznesowe lub treść ugody mogą wymagać zachowania w tajemnicy.
 • kontakty z konkurentami i klientami. Klauzula o "zakazie kontaktu z konkurencją i relacjami zawodowymi" może wygasnąć lub będzie musiała pozostać w mocy
 • referencje i oświadczenia. Jeśli tego zażądasz, pracodawca musi wydać ośwadczenia o pracy. 
 • ostateczny rozrachunek. W ten sposób pracownik i pracodawca zgadzają się, że nie mogą żądać od siebie niczego poza tym, co zostało określone w ugodzie.
 • koszty prawne. Pracodawca pokrywa koszty prawne, które musiałeś ponieść m.in. w celu sprawdzenia ugody i zabezpieczenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, ugoda musi zawierać następujące punkty:

 • nazwa i adres pracodawcy i dane pracownika
 • to, że pracodawca zainicjował rozwiązanie stosunku pracy oraz powód zwolnienia
 • to, że nie było powodu do zwolnienia dyscyplinarnego
 • to, że jest mowa o zwolnieniu za obopólną zgodą
 • data wygaśnięcia umowy o pracę. Przy ustalaniu daty końcowej należy wziąć pod uwagę fikcyjny okres wypowiedzenia, z którego korzysta UWV przed rozpoczęciem wypłacania zasiłku dla bezrobotnych.
 • zasada, że pracodawca dokonuje ostatecznego rozliczenia w terminie
 • data i miejsce, w którym pracodawca i pracownik podpisują ugodę

Ważne jest, abyś po wygaśnięciu umowy o pracę miał prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Na mocy porozumienia ugodowego umowa o pracę może zostać rozwiązana bez utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

  

Zabezpieczenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych poprzez prawidłowe porozumienie

Ważne jest, aby podać neutralny powód zwolnienia. Zwolnienie nie może mieć miejsca z Twojej inicjatywy.
Jeśli stracisz pracę z powodu własnego zachowania, jesteś winny własnemu bezrobociu i nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 

Zwolnienie zainicjowane przez pracodawcę

Inicjatywa w sprawie zwolnienia musi leżeć po stronie pracodawcy. Sformułowanie to należy umieścić dosłownie w ugodzie.

Więcej informacji o zasiłku dla bezrobotnych:

 

Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

 

Czy mogę zabrać ze sobą zasiłek do Polski?