Karta Pobytu Stałego a Dowód Osobisty (Verblijfskaart en Identiteitskaart)

Obywatele Uni Europejskiej nieprzerwalnie zamieszkujący Holandię dłużej niż 5 lat, posiadający zameldowanie w Holandii oraz ważny dokument upoważniający podróżowanie międzynarodowe, mogą starać się o kartę stałego pobytu. Kandydaci do tego rodzaju karty nie mogą pozostawać w konflikcie z prawem (zaświadczenie o niekaralności). Wniosek o kartę pobytu stałego składa się w IND (Urząd Imigracyjny) w odróżnieniu od wniosku o dowód osobisty, który składa się w urzędzie miasta. Do otrzymania karty pobytu stałego nie jest konieczne obywatelstwo holenderskie, w odróżnieniu od otrzymania holenderskiego dowodu osobistego. 

 

Karta pobytu stałego jest ważna przez 5 lat. Po upływie tego czasu można ją odnowić. Karta stałego pobytu nie jest dokumentem obowiązkowym. Koszt wyrobienia karty w IND: 50 €. 

Dowód osobisty wiąże się z posiadaniem obywatelstwa holenderskiego. Obywatelstwo holenderskie można nabyć zrzekając sie obywatelstwa polskiego. 

Co jest potrzebne do nabycia obywatelstwa holenderskiego:

  • Ważny paszport
  • Dyplom ukończenia kursu językowego
  • Akt urodzenia 
  • Zaświadczenie o niekaralności

Koszt wyrobienia obywatelstwa wynosi 840 €, paszportu zależnie od urzędu miasta ok. 80 € dla osób dorosłych. Koszt zrzeczenia się obywatelstwa polskiego to 310 €.