Urlop wypoczynkowy podczas choroby

Co z wakacjami jeśli przebywam na chorobowym? Prawo do urlopu

Pracodawca powiniem umożliwić wypoczynek wakacyjny pracownikowi  nawet jeśli ten jest chory. Chory pracownik powinien złożyć wniosek o podjęcie urlopu, który pracodawca powinien zatwierdzić. Pracodawca ma prawo nie zgodzić się na urlop pracownika tylko wtedy kiedy ma ku temu poważne powody (np. jeśli lekarz zakładowy stwierdzi, że pracownik nie jest chory).

Ile dni uropu należy mi się podczas choroby?

Chory pracownik zbiera tyle samo dni urlopu co „zwykły” pracownik, czyli  czterokrotną ilość godzin przepracowanych w jednym tygodniu.  Przykładowo, jesli pracujesz 40 godzin tygodniowo masz prawo do 160 godzin urlopu w ciągu roku. Wszelkie dodatkowo przysługujące godziny  mogą być ujęte w umowie o pracę lub w zbiorowj umowie o pracę (CAO). Te godziny nazywane są godzinami nieustawowymi.

 

Czy wakacje są obowiązkowe?

 

Pracownik nie jest zobowiązany do podjęcia urlopu. Ustawowy urlop wygasa jednak w sześć miesięcy po zakończeniu roku, w którym urlop narósł, czyli ustawowe dni urlopowe naliczone w 2015 roku upłyną w dniu 1 lipca 2016 roku. Nieustawowe godziny urlopowe wygasają po upływie pięciu lat.

 

Co jeśli nie mogę skorzystać z urlopu?

 

Jeśli chory pracownik z powodu swojej choroby nie jest w stanie podjąć dni urlopowych, wówczas ustawowe dni wakacyjne przepadają dopiero po pięciu latach.

 

Co jeśli rozchoruję się podczas wakacji?

Pracownik przebywający już na wakacjach musi zgłosić pracodawcy, że jest chory wedle obowiązujących zasad. Przykładowo jeśli przebywając na wakacjach złamiesz nogę, musisz poinformować o tym pracodawcę (nawet z zagranicy). Pracodawca może poprosić o zaświadczenia lekarskie. Ważne są więc zaświadczenia od  lokalnego personelu medycznego. Godziny wakacyjne zostaną zamienione na godziny chorobowe, czyli pracodawca nie może odpisać urlopu jeśli jest mowa o chorobie.
UWAGA: Wyjątek stanowią ustalenia w umowie o pracę lub kolektywnej umowie o pracę, które mogą odbiegać od zasad ogólnych. Jeśli pracownik podpisał taką umowę, pracodawca może policzyć dni wakacyjne jako dni chorobowe. Ten zapis może dotyczyć jednak tylko godzin nieustawowych. 

 

Autor: Anna Konowalczyk