Szkoła dla Twojego dziecka

Drogi czytelniku. 

Nie zajmuję się wpisami dzieci do szkół. 

Nie pisz więc do mie w tej sprawie. 

Schakelklas czyli klasa przygotowująca do nauki w szkole holenderskiej

 

Klasy przygotowujące mają za zadanie kształcenie obcojęzycznych dzieci od lat 4 do 5, od lat 6 do 12 i młodzieży od 12 do 18 lat świeżo przybyłych do Holandii. Program przygotowuje uczniów do przejścia do głównego nurtu edukacji.

 

Dla młodszych dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 12 lat przewidziane są klasy przejściowe w publicznych szkołach podstawowych. Dzieci uczęszczają do szkoły wraz z holenderskimi kolegami i koleżankami. Program nauczania opiera się na nauce języka holenderskiego oraz innych przedmiotów obowiązujących w szkole podstawowej. Nauczyciele dysponują specjalnych przeszkoleniem do celów klas mieszanych z uczestnictwem dzieci obcojęzycznych.

 

Ze względu na wielonarodowość społeczeństwa holenderskiego system oświaty od dawna opracował odpowiedni program dla dzieci poniżej 12 roku życia. Językiem wykładowym jest język holenderski co wbrew pozorom jedynie przyspiesza proces nauki i adaptacji.

 

Cel międzynarodowych klas przejściowych (Internationale Schakelklas ISK)

 

Międzynarodowe klasy przejściowe przewidziane są dla dzieci od 12 do 18 roku życia.

Koncepcją klasy przejściowej jest zapoznanie uczniów ze złożonym społeczeństwem holenderskim oraz nauka języka holenderskiego z zamiarem kontynuacji dalszego kształcenia. Nauka języka holenderskiego jest główną częścią zajęć. Klasy mają charakter międzynarodowy ze względu na wielonarodowość uczniów uczestniczących w zajęciach. 

 

Stosowane są kursy holenderskiego jako drugiego języka (w skrócie NT2) i nauka przedmiotów takich jak arytmetyka/ matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie i sport (w tym nauka pływania), które są niezbędne w dalszej edukacji.

Kolejnym założeniem jest przygotowanie i przeniesienie ucznia do odpowiedniej szkoły średniej. Proces selekcji jest długotrwały i czasochłonny i zajmuje średnio 2 lata.

 

Co oferuje klasa przejściowa

 

Wszyscy uczniowie uczą się języka holenderskiego na poziomie NT2 średnio cztery godziny dziennie. Średnio uczniowie przebywają w szkole do 30 godzin tygodniowo w trybie dziennym. Na zajęciach obecni są wolontariusze, dzięki czemu uczniowie pracują w małych grupach.

Wybrana grupa (zależnie od dalszego kształcenia) ma możliwość przygotowana do egzaminu państwowego NT2.

 

Opieka

 

Wielu uczniów znajduje się z różnych względów w trudnej sytuacji. Szkoły holenderskie kładą duży nacisk na opiekę i pomoc w aklimatyzacji. Każdy uczeń ma opiekuna, który jest odpowiedzialny za nadzór nad podopiecznym, zapewniając jednocześnie bezpieczne i ciepłe środowisko szkolne.

Kiedy zapisać dziecko do szkoły

Dziecko można zapisać w każdej chwili. Wielu uczniów przyjeżdża do Holandii podczas wakacji letnich. Reszta uczniów przybywających w ciągu roku szkolnego jest przydzielana do już istniejących grup. 

 

Kiedy i jak zapisać dziecko do szkoły

 

Wielu uczniów przyjeżdża do Holandii podczas wakacji letnich. Reszta uczniów przybywających w ciągu roku szkolnego jest przydzielana do już istniejących grup. Dziecko można zapisać w każdej chwili nie czekając na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

 

Chcąc zapisać dziecko do szkoły należy skontaktować się z urzędem miasta, który udzieli informacji na temat najbliższych szkół z klasa przygotowującą do nauki w tradycyjnej szkole. Po dokonaniu wyboru szkoły wystarczy umówić spotkanie. Szkoła w zależności od wieku dziecka przeprowadzi testy na wiedzę i inteligencję po czym przydzieli dziecko do odowiedniej grupy. 

 

Firma Doradztwo Anna udziela pomocy w zapisach dzieci do szkół i uczestniczy w roli tłumacza we wszelkich rozmowach dotyczących procedury oraz nauki dziecka w szkole.

 

Autor: Anna Konowalczyk