Wszystko o emeryturze

Drogi czytelniku. Nie specjalizuję się w formalnościach związanych z emeryturą. Podaję jedynie ciekawe informacje na ten temat.
Nie pisz więc do mie w tej sprawie. 

Co obejmuje Plan emerytalny?


Każda osoba mieszkająca obecnie lub w przeszłości w Holandii ma prawo do zasiłku AOW w ramach podstawowej emerytury. Na AOW nie jest mają wpływu zarobki, czyli można kontynuować prace, bądź emeryturę nabyta w innym kraju. Zasiłek wchodzi w życie w dniu, w którym osiągniesz wiek AOW. Wcześniej było to 65 lat, ale wraz ze zmianą ustawodawstwa wiek emerytalny został podwyższony. Wiek emerytalny (AOW) został stopniowo podwyższony do 66 lat w 2019 r. i 67 – w 2023 r. Od 2024 r. wiek emerytalny będzie uzależniony od średniej długości życia. Na stronie SVB (Sociale Verzekerings Bank) możesz obliczyć swój wiek emerytalny.

Poza zasiłkiem emerytalnym (AOW) możesz odkładać na dodatkowe środki emerytalne w funduszu emerytalnym, do którego przystępujesz za pośrednictwem swojego pracodawcy. Taka emerytura uzupełniająca zagwarantuje dodatkową pewność finansową dla Ciebie i Twoich bliskich.

Emerytura jaki plan?


Przewaznie oferowane są dwie opcje planu emerytalnego: plan podstawowy i rozszerzony. Plan podstawowy jest przeznaczony dla pracowników, którzy ukończyli 21 lat i są zatrudnieni u jednego pracodawcy przez co najmniej 26 tygodni. Te 26 tygodni nie musi stanowić ciągłego okresu pracy. Przez maksymalnie 52 tygodnie składki odprowadzane są w ramach planu podstawowego. Jeżeli będziesz nadal zatrudniony/-a, przejdziesz do planu rozszerzonego.

Ile będzie wynosić moja emerytura?

 

Przez cały okres Twojego zatrudnienia w branży pośrednictwa pracowników odkładasz środki na emeryturę. Z uzbieranego kapitału otrzymujesz od 67. roku życia raz w miesiącu emeryturę. Możesz też otrzymać jednorazową wypłatę kapitału, która jednak będzie niska. Im dłużej odkładasz na emeryturę, tym więcej kapitału emerytalnego gromadzisz. Wysokość tego kapitału zależy od konkretnego przypadku. Jest także uzależniona od wyniku inwestycyjnego danego funduszu.

Ty i Twój pracodawca odprowadzacie składki emerytalne

 

Wysokość emerytury zależy od sytuacji osobistej; liczby przepracowanych godzin i od wynagrodzenia. Oznacza to, że za każdą przepracowaną godzinę naliczana jest składka. W przypadku planu rozszerzonego płacisz 1/3 (4%) składki samodzielnie, a 2/3 (8%) opłaca pracodawca. Wynagrodzenie uwzględniane do emerytury składa się z kilku elementów, takich jak:

• wynagrodzenie za Twoje normalnie przepracowane godziny,

• wynagrodzenie za nieregularnie przepracowane godziny (na przykład godziny, któreprzepracowałeśw czasie lub dniu odbiegającym od normy),

• wynagrodzenie, które w razie choroby jest rzeczywiście wypłacane przez Twojego pracodawcę,

• rekompensata z tytułu tzw. dni oczekiwania,

• zgromadzone lub wypłacone kwoty zarezerwowane na urlop wypoczynkowy, urlop specjalny, urlop

okolicznościowy, święta i dodatek wakacyjny.

 

Jakie są przepisy dotyczące mojego partnera na wypadek rozwodu lub śmierci?

 

Jeżeli jesteś w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim, wówczas w przypadku rozwodu lub śmierci istnieje wiele kwestii związanych z Twoim partnerem/ Twoją partnerką i ewentualnymi dziećmi. Dotyczy to także sytuacji, w której została podpisana umowa o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego. Masz umowę o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego? Sprawdź dokładnie, czy umowa ta uwzględnia kwestię tzw. emerytury partnerskiej. Następnie wyślij kopię umowy do FUNDUSZU EMERYTALNEGO.

 

W przypadku rozwodu

 

Rozwód ma wpływ także na emeryturę Twojego partnera/ Twojej partnerki. Dotyczy to zarówno rozwodu, jak i zakończenia zarejestrowanego związku partnerskiego. Wówczas należy w ciągu dwóch lat przekazać informacje o rowodzie funduszowi emerytalnemu. Twój partner/Twoja partnerka ma bowiem prawo do części zgromadzonego kapitału emerytalnego. Zakończenie umowy o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego ma wpływ jedynie na tzw. emeryturę partnerską.

W przypadku śmierci

W razie Twojej śmierci Twój partner/Twoja partnerka ma prawo do zasiłku ANW wypłacanego przez państwo. ANW to skrót od: Algemene Nabestaandenwet, czyli niderlandzkiej ustawy o spadkobiercach.

Jeżeli śmierć nastąpi w trakcie zatrudnienia wówczas Twój partner/ Twoja partnerka otrzyma tzw. emeryturę partnerską. Jest ona ustalana na podstawie zbudowanego kapitału emerytalnego i powiększona o emeryturę z tytułu ryzyka śmierci partnera. Wysokość takiej emerytury partnerskiej zależy między innymi od zgromadzonego do tego momentu kapitału i od Twojego wynagrodzenia w chwili śmierci. Twoje dzieci mogą ubiegać się o tzw. emeryturę sierocą. Często jednak emerytury partnerskie i sieroce są bardzo niskie. W takim przypadku kwota ta jest wypłacana jednorazowo.

 

• Śmierć ubezpieczonego po przejściu na emeryturę

W takim przypadku Twój partner/Twoja partnerka otrzyma zasiłek emerytalny tylko wówczas, gdy jest współubezpieczony/-a. Krótko przed przejściem na emeryturę możesz zadecydować, czy zbudowany kapitał emerytalny zostanie częściowo wykorzystany na emeryturę partnerską, czy też zastąpisz ją wyższą emeryturą dla siebie. Wysokość emerytury partnerskiej jest zależna od wysokości zgromadzonego przez Ciebie kapitału emerytalnego. Im większy kapitał emerytalny zbudowałeś, tym wyższą emeryturę partnerską otrzyma Twój partner/Twoja partnerka.

 

• Śmierć ubezpieczonego będącego w związku małżeńskim

Jesteś po rozwodzie? I ponownie wstąpiłeś/-aś w związek małżeński? Wówczas zarówno Twój ekspartner/ Twoja ekspartnerka, jak i nowy partner/nowa partnerka otrzymują możliwość starania się o emeryturę partnerską. Dotyczy to także zarejestrowanego związku partnerskiego i umowy o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

Jakie są koszty?

 

Fundusz emerytalny nalicza koszty za Twoją emeryturę: koszty administracyjne i rezerwowe oraz koszty inwestycyjne. Koszty  dotyczą  każdego uczestnika funduszu i są dzielone na wszystkich uczestników funduszu. Każdy fundusz emerytalny posiada swoje kryteria dotyczace kosztów.

Co się stanie, jeżeli przestanę odkładać na emeryturę?

Zmiana miejsca pracy

Rozpoczynasz pracę u innego pracodawcy, ale nadal pracujesz w branży usług pośrednictwa pracy? Wówczas składki są nadal odprowadzane w ramach rozszerzonego planu emerytalnego.

Przerywasz pracę w branży? Wówczas dostępne są różne możliwości.

Przerywasz pracę w branży w przypadku okresu nieprzekraczającego 26 tygodni .Składki nadal są odprowadzane w ramach rozszerzonego planu emerytalnego. W przypadku okresu od  26 do 52 tygodni składki są odprowadzane w ramach planu podstawowego. W przypadku ponad 52 tygodni aby przystapić do planu podstawowego trzeba najpierw przepracować 26 tygodni u nowego pracodawcy.

Rozpoczynasz pracę w innej branży? Lub Twój pracodawca korzysta z własnego planu emerytalnego? Wówczas Twój udział w planie emerytalnym zostaje zakończony.

Zbudowany kapitał emerytalny pozostaje  do chwili przejścia przez Ciebie na emeryturę. Fundusz nadal inwestuje odłożone przez Ciebie pieniądze. Zazwyczaj powoduje to wzrost  zgromadzonego kapitału. Środki uzyskane z inwestycji i ze składek są sumowane. Jeżeli w wyniku inwestycji dojdzie do strat, wówczas spada także wartość Twojego kapitału emerytalnego.

Zakończenie pracy lub niezdolność do pracy

Jeżeli zakończysz pracę, oznacza to także zakończenie odprowadzania składek w ramach planu emerytalnego. Zbudowany kapitał emerytalny pozostaje. Tak długo jak nie pracujesz, nie odkładasz także na emeryturę.

Jesteś niezdolny/-a do pracy? Wówczas fundusz będzie opłacał część składki emerytalnej. W jakiej wysokości, zależy od stopnia niezdolności do pracy.

Niska emerytura

 

Może się zdarzyć, że w branży usług pośrednictwa pracy będziesz pracować jedynie przez krótki czas. Im krócej pracujesz, tym mniej kapitału emerytalnego gromadzisz. Jeżeli zgromadzisz niewielki kapitał emerytalny, wówczas otrzymasz go w ciągu dwóch lat od zakończenia pracy w ramach jednorazowej wypłaty. Nazywamy to wykupem. Od wypłaconej kwoty konieczne jest jeszcze odprowadzenie podatku. Fudusz sprawdza, czy opcja wykupu będzie Cię dotyczyć i poinformuje Cię o tym. Ty nie musisz nic robić.

Przeniesienie emerytury do innego funduszu emerytalnego

W chwili gdy otrzymasz nowe stanowisko w innej branży, masz możliwość przeniesienia zbudowanego kapitału emerytalnego do nowego funduszu emerytalnego. Określa się to przeniesieniem wartości. Wniosek o takie przeniesienie należy zgłosić nowemu ubezpieczycielowi w ciągu pół roku od chwili zatrudnienia.

Na emeryturze

 

Kończysz wcześniej pracę lub chcesz pracować dłużej?

Po ukończeniu 67. roku życia kończysz pracę. Wówczas aż do śmierci otrzymujesz raz w miesiącu emeryturę lub w przypadku niskiej kwoty zbudowanego kapitału otrzymujesz jednorazową wypłatę. Możesz także zdecydować się zakończyć pracę wcześniej lub też ją kontynuować.

Mówiąc krótko: im dłużej pracujesz, tym więcej kapitału emerytalnego gromadzisz. Przechodzisz na emeryturę wcześniej? Wówczas Twój kapitał emerytalny będzie niższy.

Gdy tylko ukończysz 67 lat, Twój kapitał emerytalny przestaje być  budowany.

 

Jesteś (prawie) na emeryturze AOW

Wyobraźmy sobie, że jesteś (prawie) na emeryturze AOW. Na mniej więcej pół roku przed przejściem na emeryturę AOW otrzymasz z funduszy pismo z wnioskiem. Deklarujesz w nim, od kiedy chcesz przejść na emeryturę. Od miesiąca, w którym przejdziesz na emeryturę, zaczniesz automatycznie otrzymywać zasiłek emerytalny. Kwota zasiłku będzie przelewana raz w miesiącu na Twój rachunek lub też zostanie uregulowana jednorazowo, jeżeli zbudowany kapitał będzie niski.

 

Odkładałeś na emeryturę w innym funduszu emerytalnym? Wówczas prawdopodobnie otrzymasz także zasiłek z tych funduszy.

 

Opieka nad partnerem

 

Przed przejściem na emeryturę możesz zadecydować  o zamianie kapitału emerytalnego na roczny zasiłek otrzymywany do chwili śmierci. Część z kapitału możesz także zamienić na tzw. emeryturę partnerską. Wówczas Twój partner/Twoja partnerka będzie otrzymywać  zasiłek w przypadku Twojej śmierci. Jednak Twoja emerytura będzie przez to niższa. Część z kapitału będzie bowiem potrzebna na wybraną przez Ciebie emeryturę partnerską. Jeżeli decydujesz się na tę opcję, nie będzie jej można już później zmienić.

Autor: Anna Konowalczyk