Dodatki finansowe (Toeslagen)Dodatki finansowe, czyli Toeslagen, wypłacane są i przeliczane na podstawie wysokości dochodów przez Urząd Podatkowy obywatelom Holandii bądź osobom mieszkającym na jej terenie. Przewidziane są dla osób, których dochód nie przekroczył progu ustalanego każdego roku przez urząd podatkowy. Dofinansowania z Urzędu Podatkowego dotyczą dodatku do mieszkania (Huurtoeslag), dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego (Zorgtoeslag), dodatku na pokrycie części kosztów pobytu dziecka w żłobku czy przedszkolu (Kinderopvangtoeslag) czy też ogólnego dodatku na dzieci w wieku do 18 roku życia (Kindgebondenbudget).

Chcąc skorzystać z tych ulg możesz skontaktować się z jedna z firm współpracujących.

Wypełni formularz


Zasiłek rodzinny (Kinderbijslag)

Inna formą świadczeń socjalnych dla osób pracujących na terenie Holandii jest zasiłek rodzinny (Kinderbijslag) przyznawany na posiadane dzieci. Jego celem jest  wspieranie rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu i wypłacany jest w przez Bank Ubezpieczeń Społecznych.


Rozłąkowe (Algemene Heffinskorting)

Pracując w Holandii warto wspólnie rozliczyć się z niepracującą małżonką, która pozostała w Polsce.
Dla osoby, z którą chcemy się wspólnie rozliczyć należy postarać się BSN Numer (odpowiednik polskiego PESEL).