Dodatek na szkolnictwo z UWV i zwrot z podatku

Osoby powyżej 50 roku życia  przebywające na zasiłku dla bezrobotnych mogą skorzystać z dofinansowania na szkolenie udzielanego przez UWV (Urząd Pracy).  Dotacja wynosi do 1000 €  i jest zależna od ceny kursu/szkolenia/studiów.

Osoby otrzymujące z UWV:

  • zasiłek chorobowy (ziektewet-uitkering)
  • zasiłek w wyniku częściowej niezdolności do pracy (WAO-uitkering)
  • rentę (WIA-uitkering) 
  • rentę inwalidzką (Wajong-uitkering)

                                                                                                          mogą starać się o całkowity zwrot kosztów szkolenia. Koszty szkolenia powyżej 250 €                                                                                                                       można odpsać z podatku. Chcesz załatwić dofinansowanie za szkołę?                                                                                                                                                                                       Zadzwoń!