Odszkodowanie za uraz podczas lekcji WF-u

Twoje dziecko doznało wypadku?

Istnieje ryzyko związane z uczestnictwem w zajęciach gimnastycznych. Obowiązek opieki wuefisty nad uczniami jest większy niż obowiązek innego nauczyciela. Nauczyciel gimnastyki musi podjąć odpowiednie środki ostrożności i wyjaśnić zadania, aby zapobiec wypadkom. Podczas lekcji gimnastyki nauczyciel musi wystarczająco nadzorować, pomagać uczniom itp. 

 

Czy należy się odszkodowanie za kontuzję podczas lekcji gimnastyki?

 

Orzecznictwo dotyczące odpowiedzialności za obrażenia podczas lekcji WF-u  jest różne. W jednej ze spraw z 2018r. sąd uznał brak odpowiedzialności szkoły za wypadek w poniższych okolicznościach:
Jeden z uczniów szkoły średniej podczas zabawy w ganianego podczas lekcji WF uderzył głową w ścianę. Złamał kręg szyjny i doznał urazu rdzenia kręgowego. Rodzice wystąpili z roszczeniem odszkodowania wobec szkoły, która była pracodawcą nieuważnego według nich nauczyciela.

 

Sąd osądził jednak, że pomimo tego, że istnieje szansa na wypadek podczas zajęć gimnastycznych, nie oznacza to, że jeśli wypadek się wydarzy, można automatycznie obwiniać nauczyciela lub szkołę.

 

Według sądu niezgodność z prawem w działaniach takich jak nie podjęcie środków zapobiegawczych, czy też nie udzielenie dodatkowych i szczegółowych instrukcji bezpieczeństwa lub zezwolenie na udział w ćwiczeniach gimnastycznych zależna jest od: 

  • charakteru ćwiczeń gimnastycznych
  • rozmiaru możliwych konsekwencji
  • trudności podjęcia środków zapobiegawczych
  • szansy na obrażenia

Według sądu, o bezprawnym działaniu w tym wypadku byłaby mowa tylko wtedy, gdy: „prawdopodobieństwo wypadku i/lub urazu w zabawie w berka byłoby tak duże, że nauczyciel WF-u ze względu na dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia lub ograniczenia skutków wypadku i/lub obrażeń zgodnie z ogólnymi standardami musiałby zabronić zabawy w berka.  

 

Nadzór

 

Według sądu odpowiedzialny nadzór nie oznacza, że każde dziecko i każdy aspekt musi być zawsze nadzorowane bezpośrednio. Jako nauczyciel nie zawsze można wszystko zauważyć. Według sądu wprowadzenie takiego wymogu jest zbyt daleko idące. Należy być ostrożnym, ale w granicach rozsądku. W tym przypadku nauczyciel gimnastyki nie naruszył obowiązku opieki wobec ucznia.

 

Tak więc poważny uraz, w tym przypadku paraliż, nie zawsze prowadzi do odpowiedzialności. Szkoła jako pracodawca nie ponosi zatem odpowiedzialności za obrażenia odniesione przez ucznia podczas tej lekcji.

 

W jednej ze spraw z 2017r. sędzia uznał odpowiedzialność za wypadek na lekcji gimnastyki. W tym przypadku uczniowie ćwiczyli na ścianie wspinaczkowej w ramach przygotowań do końcowego testu. Jeden z uczniów spadł z wysokości 14 metrów, co spowodowało poważne obrażenia. Sąd orzekł, że szkoła nie wydała wystarczających instrukcji i nie zadbała o wystarczające warunki bezpieczeństwa. Przyznano owszem 60% procent winy ucznia, ponieważ uczeń wiedział, że zjazd na linie w danym miejscu był niedopuszczalny. Ponadto nie poprosił o pozwolenie, zanim podjął się tego zadania i wiedział, że używana ściana wspinaczkowa nie nadaje się do zjazdów. 

 

Powyżej celowo podałam przykład, gdzie odpowiedzialność została odrzucona i przykład, w którym przyjęto odpowiedzialność, aby zobrazować że nie ma jednoznacznej zasady w tej kwestii. Na pewno można stwierdzić, że im młodsze dziecko, tym większy powinien być nadzór ze strony szkoły. Małe dzieci wymagają po prostu większego nadzoru i nie są jeszcze w stanie właściwie ocenić zagrożeń. Są też mniej rozwinięte i muszą być lepiej chronione przed potencjalnymi zagrożeniami. Im młodsze dziecko, tym większy nadzór i większe prawdopodobieństwo na uznanie odpowiedzialności szkoły.

 

Jasne jest, że nie można uchronić uczniów przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Jest to również niepożądane, ponieważ w przeciwnym razie nigdy nie będzie można dawać lekcji WF-u. Zawsze istnieje pewne niebezpieczeństwo. Sędzia nie przyjmie zatem szybko, że szkoła ponosi odpowiedzialność, nawet jeśli istnieje poważne i trwałe uszkodzenie ciała. 

 

Autor: Anna Konowalczyk