Odprawa w przypadku zwolnienia z pracy


W 2015 roku będa miały miejsce zmiany w prawie pracy, rownież w zakresie odpraw w przypadku zwolnieniu z zakładu pracy. 


Od 1 lipca 2015 roku większość pracowników będzie miało  prawo do odprawy. 

Będzie to dotyczyło pracowników, którzy byli zatrudnieni przez co najmniej dwa lata, ich zwolnienie będzie odbywało się za zgodą Urzędu Pracy i nie nastąpi z ewidentnej winy pracownika.

 

Prawa do odprawy nabieramy w przypadku kiedy;

- Umowa o pracę zostanie rozwiązana z inicjatywy pracodawcy.

- Umowa na czas określony nie została odnowiona po upływie określonego czasu, z inicjatywy pracodawcy.

- Umowa o pracę zostaje rozwiązana z inicjatywy pracownika, ze względu na poważne przewinienia lub zaniedbania pracodawcy.


Odprawa nie należy się, jeżeli:

- Pracownik jest w wieku poniżej 18 lat i pracuje średnio nie więcej niż 12 godzin tygodniowo.

- Rezygnacja związana jest z osiągnięciem wieku emerytalnego lub AOW.

- Rezygnacja jest wynikiem poważnego przewinienia lub zaniedbania pracownika.

- Pracodawca jest w stanie upadłości.


W jakie wysokości można spodziewać się odprawy?

Wysokość odszkodowania przejściowego zależy od wieku, wynagrodzenia i liczby lat kiedy pracownik był zatrudniony u pracodawcy. Kwota ta jest obliczana w następujący sposób:

Za pierwszych dziesięć przepracowanych lat mamy prawo do 1/6 miesięcznego wynagrodzenia za każde pół roku zatrudnienia. Od dziesiątego roku pracy  opłata ta jest równa ¼ miesiecznego wynagrodzenia za każde pół roku służby.


Maksymalna wysokość odprawy.

Ustawodawca wprowadził limit na kwotę dodatku przejściowego.Maksymalny zasiłek przejściowy wynosi € 75.000 brutto.


Dodatkowe odszkodowanie za poważne winy.

W przypadku celowego działania lub zaniechania pracownika, pracodawca może żądać dodatkowej opłaty do sądu. Przykład: dyskryminacja, molestowanie seksualne, rażącego zaniedbania obowiązków reintegracji i celowego zakłócenia stosunku pracy.